Search result for

สระ

(114 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สระ-, *สระ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English
สระแก้ว (n ) Sa Kaeo
See also: S. จังหวัดสระแก้ว,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สระ[N] pool, See also: pond, reservoir, Syn. แอ่งน้ำ, สระน้ำ, Example: หงส์คู่หนึ่งบินว่อนรอบสระเพื่อลงกินน้ำ, Count unit: สระ, Thai definition: แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด
สระ[N] vowel, See also: sound, Syn. เสียงสระ, Example: ในภาษาไทยมีรูปสระ 32 ตัว, Count unit: ตัว, เสียง, Thai definition: เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากเป็นสำคัญ แต่ไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก เช่น เสียง อะ อา โดยทั่วไปจะออกเสียงสระร่วมกับเสียงพยัญชนะ หรือออกเสียงเฉพาะเสียงสระอย่างเดียวก็ได้
สระ[V] wash, See also: shampoo, rinse, cleanse, Example: ช่างสระผมที่ร้านนี้สระได้ถูกใจกว่าช่างที่ร้านอื่น, Thai definition: ชำระให้สะอาด (มักใช้แก่หัวหรือผม)
สระผม[V] shampoo, See also: wash, Syn. ล้างผม, Example: ฉันต้องสระผมทุกวัน เพราะเป็นคนผมมันมาก, Thai definition: ชำระสิ่งสกปรกออกจาผม
สระน้ำ[N] pond, Syn. สระ, สระว่ายน้ำ, Count unit: สระ
สระน้ำ[N] pool, See also: pond, reservoir, Example: ด้านหลังของโรงเรียนมีสระน้ำขนาดกว้างประมาณ 60 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร, Count unit: แห่ง, สระ
สระผสม[N] combined vowel, Syn. สระประสม, Example: เด็กๆ มักเขียนสระผสมไม่ถูกตำแหน่ง
สระบุรี[N] Saraburi, Syn. ัจังหวัดสระบุรี, Example: วันหยุดนี้พ่อจะพาไปเที่ยววัดพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี, Count unit: จังหวัด
สระประสม[N] diphthong, Ant. สระเดี่ยว, Example: ภาษาไทยมีสระประสม 2 ชนิด คือ สระประสมสองส่วน และสระประสมสามส่วน, Thai definition: สระที่เกิดขึ้นจากการประสมสระเดี่ยว 2 ตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน, การออกเสียงสระสองเสียงต่อเนื่องกัน โดยการเลื่อนลิ้นไปยังตำแหน่งที่ต่างกัน
สระลดรูป[N] inherent vowel, Example: คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ, Thai definition: สระที่ไม่ปรากฏรูป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สระ(สะ) น. แอ่งนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด.
สระ(สะหฺระ) น. เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากเป็นสำคัญ แต่ไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก เช่น เสียง อะ อา โดยทั่วไปจะออกเสียงสระร่วมกับเสียงพยัญชนะ หรือออกเสียงเฉพาะเสียงสระอย่างเดียวก็ได้, เสียงสระ ก็เรียก
สระตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงสระ เช่น ะ า, รูปสระ ก็เรียก.
สระ(สะ) ก. ฟอกให้สะอาดหมดจด ในคำว่า สระหัว สระผม, ชำระล้างให้สะอาด เช่น สระหวี.
สระ(สฺระ) คำที่แผลงมาจากคำที่ขึ้นต้นด้วยคำ สะ ซึ่งใช้ในบทกลอน เช่น สะท้อน เป็น สระท้อน.
สระ(สะระ) น. เสียง.
สระกอ(สฺระ-) ว. สะกอ.
สระคราญ(สฺระ-) ว. สะคราญ.
สระดะ(สฺระ-) ว. ระดะไป, เกะกะไป, ดาษไป, แน่นไป.
สระท้อน(สฺระ-) ว. สะท้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vowelสระ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
central vowelสระกลางลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-open vowelสระกึ่งต่ำ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-close vowelสระกึ่งสูง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lax vowelสระคลาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
low vowelสระต่ำ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal vowelสระนาสิก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral vowelสระปรกติ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
diphthongสระประสมสองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
triphthongสระประสมสามเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swimming poolsสระว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Vowelsสระ [TU Subject Heading]
Lagoon สระ
สระดินสำหรับบำบัดน้ำเสียทั้งในรูปแบบแอโรบิก และแอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
Aerated Lagoon สระเติมอากาศ
ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงสระ และไม่มีการหมุนเวียนสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization Lagoon สระปรับเสถียร
สระตื้นสำหรับเก็บน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง อาจจะใช้สำหรับพักน้ำเสียและทำให้เกิดเสถียรภาพของน้ำก่อนปล่อยทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Lagoon สระรับน้ำเสีย
สระที่น้ำเสียถูกปล่อยลงไปด้วยอัตราที่ต่ำพอ ที่จะทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, I'm a very permissive, understanding chaperone, so feel free to ignore me, you know, if you're in the mood to start kissing or groping or showering...แน่นอน ฉันดื้อมากๆ เข้าใจเรื่องคนคุม ดังนั้นรู้สึกอิสระไม่ต้องสนใจฉัน Lucky Thirteen (2008)
She's an emancipated minor.เธอมีอิสระเล็กน้อย Emancipation (2008)
No, please, it's not my freedom I seek.ไม่ ได้โปรดไม่ใช่อิสระที่ผมต้องการ Lancelot (2008)
When you killed the unicorn, you unleashed a curse.เมื่อคุณได้ฆ่ายูนิคอน/Nคุณจะเป็นอิสระจากคำสาป The Moment of Truth (2008)
You're freeเจ้าเป็นอิสระแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Set him freeปล่อยเขาให้เป็นอิสระ Portrait of a Beauty (2008)
His Majesty wishes to set him freeพระราชโองการ ปล่อยตัวนักโทษให้เป็นอิสระ Portrait of a Beauty (2008)
She wishes only to see you free.นางต้องการแค่ให้ท่านเป็นอิสระ To Kill the King (2008)
Only if Uther dies will you be free, Merlin.ถ้าเพียงอูเธอร์ตาย เจ้าก็จะเป็นอิสระ เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
Only then will I be free.เท่านั้นข้าถึงจะได้เป็นอิสระ Le Morte d'Arthur (2008)
Live anonymously, do you feel that much freedom?อยู่อย่างไม่มีตัวตน, เจ้าจะรู้สึกอิสระมากขนาดไหนนะ? Iljimae (2008)
Being a free agent has its own enjoymentsเป็นอิสระ มีความสุขเป็นของตัวเอง Iljimae (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สระ[n.] (sa) EN: pond ; pool ; reservoir   FR: étang [m] ; bassin [m] ; pièce d'eau [f]
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse   FR: shampouiner ; laver ; rincer
สระ[n.] (sara) EN: vowel ; sound   FR: voyelle [f] ; vocalique [f]
สระทรงรี[n. exp.] (sa song rī) EN: kidney pool   
สระน้ำ[n.] (sanām) EN: pool ; pond ; pool of water   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [f] ; mare [f] ; étang [m]
สระบัว[n. exp.] (sa būa) EN: pond full of water lilies   
สระบุรี[n. prop.] (Saraburī) EN: Saraburi   FR: Saraburi
สระผม [v. exp.] (sa phom) EN: wash the hair ; shampoo the hair   FR: laver les cheveux ; se laver les cheveux
สระว่ายน้ำ[n.] (sawāinām) EN: pool   FR: piscine [f]
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām klāngjaēng) EN: outdoor pool   FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
freeอิสระ
free radical(n) อนุมูลอิสระ
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baths[N] สระว่ายน้ำ (คำเก่า), Syn. swimming pool
diphthong[N] อักษรควบ, See also: สระควบ
paddling pool[N] สระน้ำตื้นๆ ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ, Syn. wading pool
pond[N] สระน้ำ, See also: บ่อน้ำ, Syn. pool, lake
pool[N] สระน้ำ, See also: หนองน้ำ, Syn. pond
Saraburi[N] สระบุรี
schwa[N] เสียงสระที่ไม่เน้นเสียงในภาษาอังกฤษ, See also: สระปานกลาง
shampoo[VT] สระผม, See also: ทำความสะอาด, ล้างหวี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง
anaptyxis(แอนแนพทิค' ซิส) n., (pl. tyxes) การแทรกสระ. -anaptytic (al) adj. (epenthesis of a vowel)
aphesis(แอฟ' ฟีซิส) n. สระหรือพยางค์แรกขาดหายไป. - aphetic adj.
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ,เป็นอิสระ,เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. (autonomical, autonomous, self-reliant)
autonomous(ออทอน'โนมัส) adj. เป็นอิสระ,เกิดขึ้นเอง,ปกครองตนเอง, Syn. independent, free,self-reliant ###A. dependent)
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)

English-Thai: Nontri Dictionary
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
assonance(n) สัมผัสสระ
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
diphthong(n) เสียงควบกล้ำ,เสียงกล้ำ,เสียงสระคู่,เสียงสระควบ
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ,การให้สิทธิออกเสียง,การให้สัมปทาน
free(adj) อิสระ,ให้เปล่า,ว่าง,ปลอด
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ,ทำให้เป็นไทย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dipthong (n adj ) สระซ้อนรวมกันอ่านออกเสียงเดี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
母音[ぼいん, boin] สระ
[いけ, ike] (n) สระ, หนองน้ำเล็กๆ ถ้าใหญ่เป็นทะเลสาบเรียก 湖 (みずうみ), See also: Related: 湖

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
Rutschbahn(n) |die, pl. Rutschbahnen| บันไดลื่นในสระว่ายน้ำ
Freiheit(n) |die, nur Sg.| ความอิสระ, การเป็นอิสระ, การไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด, See also: Related: Unabhängigkeit
Vokal(n) |der, pl. Vokale| สระ (ในภาษาเยอรมัน a, e, i, o, u, ä, ö, ü)
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,

French-Thai: Longdo Dictionary
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
öเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาษาฝรั่งเศส
üเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาษาฝรั่งเศส
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: Related: consonne, alphabet
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top