Search result for

สมาชิกสภา

(53 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาชิกสภา-, *สมาชิกสภา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิกสภา[N] Member of Parliament, See also: MP, Representative, Example: ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต, Count unit: คน, ท่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[N] Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร[N] representative, See also: member of the assembly, member of parliament, MP, Syn. สมาชิกสภา, Example: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assemblymanสมาชิกสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, crossสมาชิกสภาฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross bencherสมาชิกสภาฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opposition bencherสมาชิกสภาสามัญอังกฤษที่นั่งในที่นั่ง ฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, oppositionสมาชิกสภาสามัญอังกฤษที่นั่งในที่นั่งฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, frontสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front bencherสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back bencher; bencher, backสมาชิกสภาแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bencher, back; back bencherสมาชิกสภาแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
County council membersสมาชิกสภาจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
If the members of Miraz's own house are not safe,สมาชิกสภาคนที่ยังมีอันตรายอบู่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
AND WHAT MAKES IT EVEN MORE EROTICเธออยู่ไหนะ โอ้! สมาชิกสภาสตรีของเมือง House on Fire (2009)
We'd like to ask Lower House member Kikuchi Daijirou-sensei to press it for us.[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.คิคุจิ ไดอิจิโร่ ] Episode #1.7 (2009)
Joining me in the discussion are congressman Harold Stern, a pro-V advocate, and Marion Geiger taking the anti-V position.ผู้ร่วมสนทนากับผม ในช่วงนี้คือ สมาชิกสภาครองเกรส ฮาโรลด์ สเติร์น ผู้สนับสนุน V และ มาริออต ไกร์เกอร์ ผู้ต่อต้าน V There Is No Normal Anymore (2009)
You should never have brought a member of the Senate here.ท่านก็ไม่ควรนำสมาชิกสภาสูงมาที่นี่ Senate Spy (2009)
I'm a Senator.ข้าเป็นสมาชิกสภานะ Senate Spy (2009)
Good afternoon, congressman.สวัสดี ท่านสมาชิกสภา The Treasure of Serena Madre (2009)
Hello, congressman. Where's your lovely wife?สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาผู้แทนฯ แล้วภรรยาสุดที่รักของคุณละ? The Treasure of Serena Madre (2009)
I don't care if they run me out of congress for it.ผมไม่สนถ้าเขาจะปลดผมออกจากการเป็นสมาชิกสภา The Treasure of Serena Madre (2009)
Poor congressman. You've been vetoed.น่าสงสารสมาชิกสภา คุณเพิ่งถูกยับยั้ง The Debarted (2009)
I got a West Indian friend who's a Council member.ฉันมีเพื่อนชาวอินเดียตะวันตก ที่เป็นสมาชิกสภา Precious (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาชิกสภา[n. exp.] (samāchik saphā) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative   FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[n. exp.] (samāchik saphā phūthaēnrātsadøn) EN: Member of the House of Representative   FR: membre de la Chambre des représentants [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
councillor[N] สมาชิกสภา, Syn. council member
councilor[N] สมาชิกสภา, Syn. council member
membership[N] การเป็นสมาชิก, See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม, Syn. participation, affiliation, association
regent[N] สมาชิกสภามหาวิทยาลัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
deputy(เดพ'พิวที) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน,ผู้แทน,สมาชิกสภาผู้แทน,รอง. -S.agent
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n.,adj. (การ) บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
legislator(เลจ'จิสเลเทอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ, See also: legislatorship n. ดูlegislator
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด
legislator(n) สมาชิกสภานิติบัญญัติ,ผู้ออกกฎหมาย,ผู้แทนราษฎร,ผู้บัญญัติกฎหมาย
representative(n) ตัวแทน,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
議員[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top