Search result for

สมัยเก่า

(25 entries)
(0.2067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมัยเก่า-, *สมัยเก่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยเก่า    [N] old days, See also: old times, Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ, Ant. สมัยใหม่, Example: คนเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไปจากสมัยเก่าเป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล, Thai definition: พ้นสมัย
สมัยเก่า    [ADJ] in former times, See also: in the old days, in older times, Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ, Ant. สมัยใหม่, Example: ทุกคนยอมรับว่าบ้านเรือนสมัยเก่าอยู่แล้วไม่ร้อน เพราะปลูกอย่างไม่ลืมว่าเราเป็นคนเมืองร้อน, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นสมัย
สมัยเก่า    [ADJ] in former times, See also: in the old days, in older times, Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ, Ant. สมัยใหม่, Example: ทุกคนยอมรับว่าบ้านเรือนสมัยเก่าอยู่แล้วไม่ร้อน เพราะปลูกอย่างไม่ลืมว่าเราเป็นคนเมืองร้อน, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นสมัย
สมัยเก่า    [N] old days, See also: old times, Syn. สมัยก่อน, สมัยโบราณ, Ant. สมัยใหม่, Example: คนเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไปจากสมัยเก่าเป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล, Thai definition: พ้นสมัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมัยเก่าน. สมัยโบราณ เช่น ถ้วยชามชุดนี้เป็นของสมัยเก่า.
สมัยเก่าว. พ้นสมัย, ไม่ใช่สมัยใหม่, ก่อนเวลาปัจจุบัน, เช่น เขามีความคิดอย่างคนสมัยเก่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's not,uh,bluegrass,actually. That's,uh,old-time country.ไม่ใช่นะ,เออ,คันทรี่ จริงๆแล้ว นั่นมันเพลงสมัยเก่าต่างหาก Hey! Mr. Pibb! (2009)
Old-time country,the background instruments,you know,accompany the melody.เพลงสมัยเก่าจะมีเครื่องดนตรี เล่นคลอตามทำนองไปด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
So was it a good, old-fashioned American kiss or are we talking the infinitely superior French variety?งั้นก็คงเป็นจูบลาแบบอเมริกันสมัยเก่า หรือว่าจะเป็นเฟรนช์คิสแบบแลกลิ้น The Story of Lucy and Jessie (2009)
It's very old tech.มันคือ สิ่งประดิษฐ์สมัยเก่า Over There: Part 2 (2010)
It's not era-appropriate. Seriously? Uhh.มันไม่เข้ากับยุคสมัยเก่าหน่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอ Founder's Day (2010)
A recent article. Missing Foxมีภาพเขียนสมัยเก่า.. Episode #1.2 (2010)
It's an old-fashioned progressive dinner.แบบมื้อค่ำแบบเวียนไปแต่ละบ้าน แบบสมัยเก่าๆ And Lots of Security... (2011)
Not old times.เหมือนสมัยเก่า ไม่ใช่สมัยเก่า Girl's Best Friend (2011)
I plan on having my child the old-fashioned way-- fully sedated.ฉันวางแผนจะมีลูก ด้วยวิธีสมัยเก่า Riding in Town Cars with Boys (2011)
I forgot to tell you, Paul brought his violin, and with a little coaxing, he fiddle with the old horsehairs.ฉันลืมบอกไป ว่าพอลเอาไวโอลินมาด้วย เพื่อความเพราะ เขาสีด้วยขนม้าสมัยเก่าเลยล่ะ Thanksgiving (2011)
Doing it the old-fashioned way.ทำในแบบสมัยเก่ากัน Episode #18.1 (2012)
Back in the day, old Cleetus Bodehouse used to be a Grand Dragon for the Ku Klux Klan.ย้อนไปสมัยเก่า คลีทุส โบลเฮ้าส์ คือบรรพบุรุษมังกร ขององค์กรเหยียดสีผิวน่ะ Everybody Wants to Rule the World (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัยเก่า[n. exp.] (samai kao) EN: old days ; old times   
สมัยเก่า[adj.] (samai kao) EN: old-fashioned   FR: démodé ; passé de mode

English-Thai: Longdo Dictionary
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oldstyle    [ADJ] แบบเก่า, See also: สมัยเก่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medieval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง,สมัยเก่า,ล้าสมัย

English-Thai: Nontri Dictionary
surrey(n) รถสมัยเก่าชนิดหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top