Search result for

สดชื่น

(49 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สดชื่น-, *สดชื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดชื่น[V] be fresh, See also: be lively, be vigorous, Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส, Ant. โศก, โศกเศร้า
สดชื่น[V] be delighted, See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry, Syn. ชื่นบาน, ชื่นมื่น, Ant. หดหู่, Example: การไปล่องแก่ง ทำให้ชีวิตของเขาสดชื่นขึ้น, Thai definition: ใหม่และบริสุทธิ์ อันกระทำให้เป็นที่เบิกบานใจ กระปรี้กระเปร่าขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สดชื่นว. ใหม่และบริสุทธิ์ทำให้เบิกบานใจและกระปรี้กระเปร่าขึ้น เช่น จิตใจสดชื่น อากาศสดชื่น ดอกไม้บานสดชื่น ผิวพรรณสดชื่น หน้าตาสดชื่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The crisp air, the turning leaves,อากาศสดชื่น, ใบไม้เปลี่ยนสี New Haven Can Wait (2008)
- Something to cheer you up.- ท่านหญิงจะได้สดชื่นขึ้นมาหน่อย The Mark of Nimueh (2008)
- You cheer me up.- เธอทำให้ฉันสดชื่น The Mark of Nimueh (2008)
- Lovely!- สดชื่นจริงๆ Portrait of a Beauty (2008)
Simplejoy of walking side by side with your buddy out in the fresh air... throwin'a stick.ความสุขเรียบง่ายของการเดินเคียงข้างกัน กับคู่หูของคุณในวันที่อากาศสดชื่น โยนไม้ให้คาบ Marley & Me (2008)
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่นDead Like Me: Life After Death (2009)
No way. I gotta go to 38th Street to get some juice.ไม่มีทาง ฉันกำลังจะไปถนนที่ 38 เพื่อหาอะไรดื่มให้สดชื่น Fighting (2009)
No, all I'm saying is that maybe you should freshen up first, you know.ไม่ ที่ฉันจะบอกก็คือ บางทีนายน่าจะทำตัวให้สดชื่นก่อน Chuck Versus the Best Friend (2009)
Almost home.ทำตัวให้สดชื่นเข้าไว้ 2012 (2009)
Was it a refreshing coke?กินแล้วสดชื่นขึ้นมั่งมั้ยล่ะ? The Rapture (2009)
You know what would lift your spirits?รู้มั้ย อะไรจะทำให้เธอสดชื่นขึ้น Connect! Connect! (2009)
Refresh.ทำให้สดชื่นไว้ You've Got Yale! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous   FR: frais ; rafraîchissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear up[PHRV] ร่าเริงขึ้น, See also: สดชื่นขึ้น, Syn. cheer up
cheerful[ADJ] มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cheery[ADJ] ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively
crisp[ADJ] สดชื่น, Syn. lively
cloud over[PHRV] ร่าเริงน้อยลง, See also: สดชื่นน้อยลง
fair up[PHRV] (อากาศ) แจ่มใส (คำไม่เป็นทางการ), See also: สดชื่นขึ้น
feel oneself[PHRV] ร่าเริง, See also: สดชื่น, Syn. look oneself
freshen up[PHRV] สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น
fresh[ADJ] สดชื่น, See also: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา, Syn. energetic, spry, vigorous
chipper[SL] สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน), See also: แจ่มใส, กระปรี้กระเปร่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
revitalise(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive

English-Thai: Nontri Dictionary
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สด,ทำให้ใหม่,ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า

German-Thai: Longdo Dictionary
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

French-Thai: Longdo Dictionary
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top