Search result for

สงบ

(80 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงบ-, *สงบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบใจ[V] calm down, See also: tranquilly, calmly, Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ, Example: หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก, Thai definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
สงบศึก[V] cease fighting, Syn. หย่าศึก, เลิกรบ, Example: รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องรีบสงบศึกโดยเร็ว, Thai definition: ขอยุติการรบ
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
สงบสุข[ADV] peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
สงบนิ่ง[ADV] still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ[V] be calm, See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: ทุกอย่างรอบๆ ตัวสงบเงียบ น่าปลีกวิเวกเหลือเกิน
สงบเงียบ[ADJ] calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น
สงบราบคาบ[ADV] peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
สงบราบคาบ[V] be peaceful, See also: be tranquil, be calm, Example: ศัตรูสงบราบคาบลงได้เพราะความสามัคคีของประชาชนในบ้านเมือง, Thai definition: มีความเรียบร้อยปราศจากความกระด้างกระเดื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงบ(สะหฺงบ) ก. ระงับ เช่น สงบจิตสงบใจ สงบสติอารมณ์ สงบศึก, หยุดนิ่ง เช่น คลื่นลมสงบ พายุสงบ, กลับเป็นปรกติ เช่น เหตุการณ์สงบแล้ว, ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น จิตใจสงบ, ไม่กำเริบ เช่น อาการไข้สงบลง ภูเขาไฟสงบ, ไม่วุ่นวาย เช่น บ้านเมืองสงบปราศจากโจรผู้ร้าย.
สงบปากสงบคำก. นิ่ง, ไม่พูด, เช่น เขาเป็นคนสงบปากสงบคำ, ไม่โต้เถียง เช่น สงบปากสงบคำเสียบ้าง อย่าไปต่อล้อต่อเถียงเขาเลย.
สงบราบคาบก. เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามหรือความกระด้างกระเดื่อง เช่น บ้านเมืองสงบราบคาบ.
สงบเงียบก. ปราศจากเสียงรบกวน เช่น เด็ก ๆ ไม่อยู่บ้าน ทำให้บ้านสงบเงียบ.
สงบเสงี่ยมก. ระงับกิริยาวาจาด้วยความสุภาพเรียบร้อย เช่น เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัว.
เรียบร้อยสงบราบคาบ เช่น สถานการณ์บ้านเมืองเรียบร้อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look pretty calm for someoneเธอดูสงบเสงี่ยมมากเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
Why don't you give your stand-up a rest and do exactly what I tell you?ทำไมคุณไม่ยืนสงบซักพัก และทำสิ่งที่ฉันบอกคุณอย่างจริงจังล่ะ? Odyssey (2008)
Stewart, I'm gonna sedate you.สจ๊วต ฉันต้องทำให้คุณสงบ The Itch (2008)
I'm gonna sedate you.ฉันต้องทำให้คุณสงบ The Itch (2008)
Well, after the smoke clears, get rid of the bodies.ดี หลังจากควันสงบ กำจัดศพซะ Pilot (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
Use it you can, to quiet your mind.จงใช้มัน เพื่อสงบจิตใจพวกเจ้า Ambush (2008)
Personally, I like that it's so quiet out here.จริงๆแล้วฉันก็ชอบให้มันสงบอย่างนี้ล่ะ Rookies (2008)
Her parents probably put her in the system for peace of mind.ผู้ปกครองส่งให้เธอไปเข้าระบบสงบจิตสงบใจ And How Does That Make You Kill? (2008)
Didn't dad send you to a remote star 'cause you couldn't fight?เพราะแกไม่ชอบสู้ พ่อเลยส่งแกไปยังดาวที่สงบสุขแล้วนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
This is our chance to capture Viceroy Gunray, but I need you to stay calm.นี่เป็นโอกาสของเราที่จะจับตัวอุปราชกันเรย์ แต่เจ้าต้องสงบจิตใจ Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบ[n.] (sa gnop) EN: peace   FR: paix [f]
สงบ[v.] (sa-ngop) EN: calm down   
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable   FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit sa-ngop jai) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness   FR: être serein
สงบดี[adj.] (sa-ngop dī) EN: peaceful   FR: calme
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop ning) EN: still ; quietly ; calmly   FR: calme ; paisible
สงบปากสงบคำ[v. exp.] (sa-ngop pāk sa-ngop kham) EN: keep silence   FR: garder le silence
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm   FR: être calme
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly   FR: tranquillement
สงบศึก[n. prop.] (sa-ngop seuk) EN: armistice ; cease fighting   FR: armistice [m] ; cessez-le-feu [m] ; trêve [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
public order(n ) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
composed[ADJ] สงบ, Syn. calm
dead[ADJ] สงบเงียบ, See also: เงียบเชียบ, สงัด
dispassionate[ADJ] สงบ, See also: เป็นกลาง, ปราศจากอคติ, เยือกเย็น, Syn. detached
dreamy[ADJ] ราบเรียบ, See also: สงบเงียบ, สบาย
equable[ADJ] สงบนิ่ง, Syn. calm, unexcitable
even[ADJ] สงบ, See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น, Syn. calm, steady
halcyon[ADJ] เงียบสงบ, See also: สงบสุข, Syn. calm, peaceful, tranquil, Ant. agitated, disturbed, unsettled
hushed[ADJ] เงียบ, See also: สงบ
hang loose[IDM] ใจเย็นๆ, See also: สงบใจเอาไว้
regain one's composure[IDM] สงบจิตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calm(vi) สงบเงียบ,เงียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落ち着き払う[おちつきはらう, ochitsukiharau] สงบนิ่ง แน่นิ่ง นิ่งไม่ตื่นตระหนก เฉยไม่มีความสะทกสะท้านอะไร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: สงบ ใช้ในสำนวน

German-Thai: Longdo Dictionary
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย
Unruhe(n) |die, pl. Unruhen| เหตุการณ์ไม่สงบ เช่น Bei Unruhen in der usbekischen Stadt Andischan hatten Militärs wahllos in eine Menschenmenge geschossen.

French-Thai: Longdo Dictionary
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top