Search result for

สงคราม

(98 entries)
(0.1538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงคราม-, *สงคราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงคราม[N] war, Syn. การศึก, การสู้รบ, การทำศึก, การรบพุ่ง
สงครามปาก[N] war of words, See also: argument, quarrel, wrangle, dispute, Syn. การปะทะคารม, การโต้เถียง, Thai definition: การปะคารมกัน, การโต้เถียงทะเลาะกัน
สงครามโลก[N] world war, Example: ช่วงสงครามโลก เขาเคยเข้าไปหลบระเบิดในหลุม, Count unit: ครั้ง, Thai definition: สงครามที่ลุกลามไปทั่วโลก
สงครามเย็น[N] cold war
สงครามเย็น[N] cold war, Ant. สงครามร้อน, Example: หากโซเวียตจะหันกลับไปดำเนินนโยบายก้าวร้าวและพร้อมจะเปิดฉากทำสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่ง คงต้องใช้เวลาตระเตรียมนานหลายเดือน, Thai definition: การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศโดยไม่ใช้อาวุธ แต่ใช้อำนาจทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป็นต้นแทน
สงครามศาสนา[N] religious war, Example: สถานการณ์ในอัฟกานิสถานจะรุกลามกลายเป็นสงครามศาสนาในไม่ช้า, Thai definition: สงคามระหว่างผู้ต่างศาสนาเพื่อผลประโยชน์แห่งศาสนาของฝ่ายตน
สงครามปรมาณู[N] atomic warfare, Example: สงครามที่ร้ายแรงที่สุดคือสงครามปรมาณู, Thai definition: การรบกันโดยใช้อาวุธปรมาณูทำลายล้าง
สงครามประสาท[N] war of nerves, Example: อุณหภูมิการเมืองยิ่งร้อนแรงมากขึ้นทุกที ทั้งสองฝ่ายเล่นสงครามประสาท งัดเอาวิชามารออกมาถล่มทำลายฝ่ายตรงข้าม
สงครามจิตวิทยา[N] psychological warfare, Example: ทั้งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต่างก็ใช้สงครามจิตวิทยาระหว่างกัน
สงครามเชื้อโรค[N] bio-organic war, See also: germ warfare, biological warfare, Syn. สงครามชีวภาพ, Example: ตอนนี้คนทั้งโลกต่างหวาดผวาสงครามเชื้อโรค, Thai definition: การรบกันหรือต่อสู้กันโดยใช้เชื้อโรคเป็นอาวุธในการทำลายล้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงคราม(-คฺราม) น. การรบใหญ่ที่มีคนจำนวนมากต่อสู้ฆ่าฟันกัน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สงครามชีวิต สงครามปาก.
สงครามกลางเมืองน. สงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน.
สงครามนิวเคลียร์น. สงครามที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์.
สงครามเย็นน. การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศโดยไม่ใช้อาวุธ แต่ใช้อำนาจอื่นแทน เช่น อำนาจทางการเมือง อำนาจทางเศรษฐกิจ.
สงครามโลกน. สงครามใหญ่ที่มีประเทศมหาอำนาจเป็นคู่สงคราม.
รณ, รณ-สงคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil warสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil warสงครามกลางเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war, civilสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, civilสงครามกลางเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war of national liberationสงครามกู้ชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war, limitedสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological warfareสงครามจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World War III สงครามโลกครั้งที่ 3 [TU Subject Heading]
World War, 1914-1918 สงครามโลก, ค.ศ. 1914-1918 [TU Subject Heading]
World War, 1939-1945 สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 [TU Subject Heading]
Biological warfare สงครามชีวภาพ [TU Subject Heading]
Chemical warfareสงครามเคมี [TU Subject Heading]
Chinese-Japanese War, 1894-1895สงครามจีน-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1894-1895 [TU Subject Heading]
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]
Combodian-Vietnamese Conflict, 1977-1991สงครามเขมร-เวียดนาม, ค.ศ. 1977-1991 [TU Subject Heading]
Crusadesสงครามครูเสด [TU Subject Heading]
Falkland Islands War, 1982สงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
War?สงครามหรอ? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
A war.สงครามไง Summer Wars (2009)
War?สงครามHow to Train Your Dragon 2 (2014)
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
- The war's over.- สงครามจบแล้ว The Great Dictator (1940)
He now speaks to Field Marshal Herring, Minister of War.รัฐมนตรีการสงคราม The Great Dictator (1940)
He's been there since the war.เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน The Great Dictator (1940)
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงคราม[n.] (songkhrām) EN: war ; hostilities ; battle   FR: guerre [f] ; hostilités [fpl]
สงครามกลางเมือง[n. exp.] (songkhrām klāng meūang) EN: civil war   FR: guerre civile [f]
สงครามนโปเลียน[n. prop.] (songkhrām Napōlīen) EN: The Napoleonic Wars   FR: guerres napoléoniennes [fpl]
สงครามประสาท[n. exp.] (songkhrām prasāt) EN: war of nerves ; nerve warfare   FR: guerre des nerfs [f]
สงครามปาก[n. exp.] (songkhrām pāk) EN: war of words   FR: guerre des mots [f] ; joute verbale [f]
สงครามฝรั่งเศส-ไทย[n. prop.] (Songkhrām Farangsēt-Thai ) EN: French-Thai War   
สงครามอัฟกานิสถาน[n. prop.] (Songkhrām Afkānisathān = Songkhrām Apfakānisáthān) EN: War in Afghanistan   FR: guerre d'Afghanistan [f]
สงครามเกาหลี[n. prop.] (Songkhrām Kaolī) EN: The Korean War   FR: guerre de Corée [f]
สงครามเย็น[n. exp.] (songkhrām yen) EN: cold war   FR: guerre froide [f]
สงครามเส้นประสาท[n. exp.] (songkhrām sen prasāt) EN: war of nerves   FR: guerre des nerfs [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
American Revolution[N] สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)
chemical warfare[N] สงครามที่ใช้สารเคมี
civil war[N] สงครามกลางเมือง
cold war[N] สงครามเย็น, See also: สถานการณ์ที่ไม่ได้สู้รบกันจริงในสนามรบระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะระหว่างอเมริกาและรัสเซี
crusade[N] สงครามศาสนา, Syn. holy war
fight[N] การต่อสู้, See also: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง, Syn. clash, encounter, riot, Ant. retreat, yield
Great War[N] สงครามโลกครั้งที่ 1 (ระหว่างปีค.ศ. 1914-1918)
jihad[N] สงครามศักดิ์สิทธิ์, See also: สงครามศาสนาที่ถือเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิม
Korean War[N] สงครามเกาหลี
nuclear war[N] สงครามนิวเคลียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
ante-bellum(แอน' ทิเบล' ลัม) adj. ก่อนสงคราม (before the war)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
assur(แอส'เซอะ) n. เทพเจ้าแห่งสงคราม, Syn. Ashur, Asshur, Asur
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter

English-Thai: Nontri Dictionary
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
COLD cold war(n) สงครามเย็น
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
WWII (n) สงครามโลกครั้งที่ 2

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
戦争[せんそう, sensou] (n) สงคราม

German-Thai: Longdo Dictionary
Krieg(n) |der, pl. Kriege| สงคราม
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
KZ(n abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top