Search result for

สกล

(21 entries)
(0.1809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกล-, *สกล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกลนคร[N] Sakon Nakhon, Syn. จังหวัดสกลนคร, Example: งานแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานจัดขึ้นที่สกลนครทุกปี, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สกล, สกล-(สะกน, สะกนละ-) ว. สากล.
สกลมหาสังฆปริณายก(สะกนมะหาสังคะปะรินายก) น. ตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวง.
สกลโลกน. ทั้งโลก, โลกทั้งสิ้น, ทั่วโลก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International educationสกลทรรศน์ศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา ณ จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ... The Princess Bride (1987)
I have not made it back to the cabin since, but I will.ผมไม่มีโอกาสกลับไปที่กระท่อมตั้งแต่นั้น แต่ผมจะไป The Education of Little Tree (1997)
- Rose, come back here. - Where are you going?- โรสกลับมาเดี๋ยวนี้ Titanic (1997)
You don't have to leave home to discover what the world is about.สัมผัสกลิ่นไอวัยเยาว์ในเมืองเล็กๆ ที่ให้แง่คิดว่า ไม่จากบ้านก็พบโลกได้ The Truman Show (1998)
-Scabbers, come back.สแคบเบอร์สกลับมา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Because Lucas was really scared.เพราะว่าตอนนั้นลูคัสกลัวมาก Dead in the Water (2005)
You and Lucas get back to the house and stay there, okay ?คุณพาลูคัสกลับเข้าไปในบ้านก่อนนะ Dead in the Water (2005)
He is too young to have felt a woman's warmth.อาสติโนสกล้าหาญ ไม่เคยเกรงกลัวหน้าไหน 300 (2006)
Hyun-seo, you know what I want? Banana milk.ฮุนโซ รู้มั๊ยว่าฉันอยากได้อะไร นมรสกล้วยไง The Host (2006)
And now that S is back, will the Upper East Side ever be the same?และตอนนี้เอสกลับมาแล้ว แถบอัพเปอร์อัสต์ไซค์ จะเหมือนเดิมมั้ยเจ้าคะ The Wild Brunch (2007)
Whether or not Aeacus was collaborating with the terrorists remains to be seen.แม้จะเป็นอย่างนั้นเอียคัสกลับร่วมมือกับพวกผู้ก่อการร้าย Appleseed Ex Machina (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal   
สกลนคร[n. prop.] (Sakon Nakhøn) EN: Sakon Nakhon (Northeast)   FR: Sakon Nakhon (Nord-Est)
สกลโลก[n.] (sakonlalōk) EN: universe ; whole world   

English-Thai: Nontri Dictionary
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top