Search result for

ศักยภาพ

(42 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศักยภาพ-, *ศักยภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ[N] latency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, ประสิทธิภาพ
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศักยภาพ(สักกะยะพาบ) น. ภาวะแฝง, อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น เขามีศักยภาพในการทำงานสูง น้ำตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงานได้มาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potentialityศักยภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialityศักยภาพ, ภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
growth potentialศักยภาพของการเพิ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural potentialศักยภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Development potentialศักยภาพในการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Industrial potentialศักยภาพทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Land capabilityศักยภาพของที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Erosivity ศักยภาพการกร่อน
ศักยภาพของตัวการ เช่น น้ำ ลม และแรงโน้มถ่วง ฯลฯ ที่ทำให้เกิดการกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Behavioral Potentialsศักยภาพแห่งพฤติกรรม [การแพทย์]
Chemical Potentialsศักยภาพทางเคมี [การแพทย์]
Electrochemical Potentialsศักยภาพทางเคมีไฟฟ้า,ศักย์ไฟฟ้าเคมี [การแพทย์]
Genetic Potentialศักยภาพทางพันธุกรรม [การแพทย์]
Infectious, Potentiallyศักยภาพในการแพร่โรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not like there wasn't potential.แค่นั้นมันไม่มีศักยภาพ ที่จะให้เกิดเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
The potential to be...มีศักยภาพที่จะเป็น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Why have you brought me here? - Because you have the potentialแล้วทำไมคุณถึงพาผมมาที่นี่ละครับ เพราะตัวเธอมีศักยภาพ Superhero Movie (2008)
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)
You're not maximizing your potential. Think this girl takes you seriously?คุณไม่ได้ขยายศักยภาพตัวเองให้เต็มที่ คิดว่าแม่สาวนี่จะจริงจังกับคุณรึ Pineapple Express (2008)
...which means that our weekly capabilities would be almost tripled, so, therefore, by the end of the summer......ซึ่งแสดงว่า เราจะมีศักยภาพต่อสัปดาห์หนึ่ง มากขึ้นถึง 3 เท่าตัว... ดังนั้น ก่อนหมดหน้าร้อนนี้... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Now under the classified Alien Autobot Cooperation Act, you are agreeing to share your intel with us, but not your advancements in weaponry.ณ ตอนนี้ ภายใต้หน่วยลับ ร่วมกับเอเลี่ยน ออโต้บอท คุณได้เห็นดีด้วยที่จะแบ่งปันศักยภาพของคุณกับเรา แต่ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาด้านอาวุธคุณ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We've witnessed your human capacity for war.เราได้ศึกษาด้านศักยภาพด้านการรบของมนุษย์แล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- It's not that you must think, that people of good birth and successfully, flirts off potential, could be.ที่จะคิดว่าผู้คนที่มีชนชั้นและประสบความสำเร็จ จะเพิ่มศักยภาพได้ในชีวิตจริง จริงไหม Drag Me to Hell (2009)
In light of Mr Sheltons economic means and his, potential flight risk, the egregious nature of bothในแง่มุมทางเศรษฐกิจของคุณเชลตันและ ศักยภาพของเขามีความเสี่ยง เป็นธรรมชาติที่จะทำให้เขาฆ่าทั้งสองได้ Law Abiding Citizen (2009)
I'm sorry. Hank Schrader.คุณครูไวท์ คงจะมองเห็นศักยภาพในตัวเจสซี่ Grilled (2009)
Don't fuck with me you bastard!โชว์ศักยภาพของโรงเรียนอีกา! Crows Zero II (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility   FR: compétence [f]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: latency   
ศักยภาพของตลาด[n. exp.] (sakkayaphāp khøng talāt) EN: market potential   
ศักยภาพในการแข่งขัน[n. exp.] (sakkayaphāp nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faculty[N] ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
potency[N] ศักยภาพ, See also: อำนาจ, ความสามารถ, พละกำลัง, Syn. power, energy, vigor, influence, control, Ant. weakness
potential[N] ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potentiality[N] ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน,การแฝงอยู่,ศักยภาพ,ระยะแฝง,สิ่งที่แฝงอยู่,ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top