Search result for

ว่าว

(46 entries)
(0.273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่าว-, *ว่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าว[N] kite, Example: เมื่อลมฤดูร้อนพัดมา พวกเราก็จะทำว่าวมาเล่นกันแถวนี้, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องเล่นอย่างหนึ่ง มีไม้ไผ่เป็นต้นผูกเป็นโครงรูปร่างต่างๆ แล้วปิดด้วยกระดาษหรือผ้าบางๆ มีสายเชือกหรือป่านผูกกับสายซุง สำหรับชักให้ลอยตามลมสูงขึ้นไปในอากาศ มีหลายชนิด
ว่าวติดลม[N] flying kite in the air, Example: ้เด็กๆ พากันแหงนหน้ามองว่าวติดลมด้วยความตื่นเต้น, Thai definition: ว่าวที่ลอยกินลมอยู่ในอากาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่าวน. เครื่องเล่นอย่างหนึ่ง มีไม้ไผ่เป็นต้นผูกเป็นโครงรูปต่าง ๆ แล้วปิดด้วยกระดาษหรือผ้าบาง ๆ มีสายเชือกหรือป่านผูกกับสายซุงสำหรับชักให้ลอยตามลมสูงขึ้นไปในอากาศ มีหลายชนิด เช่น ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวงู.
ว่าวน. เรียกลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในตอนต้นฤดูหนาว ว่า ลมว่าว, ลมเล่นว่าวเดี๋ยวนี้คือลมตะเภาซึ่งพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในกลางฤดูร้อน.
ว่าวขาดลอยก. จากไปไม่กลับ, ว่าวขาดลมลอย ก็ว่า เช่น จะจากเจ้าเหมือนดังว่าวขาดลมลอย อย่าหมายคอยเลยว่าเมียจะเป็นตัว (ขุนช้างขุนแผน).
ว่าวติดลมน. ว่าวที่ลอยกินลมอยู่ในอากาศ.
ว่าวติดลมว. เพลินจนลืมตัว.
ว่าวอนก. อ้อนวอน เช่น ผ่านม่านสุวรรณซึ่งกั้นกาง เห็นนางบรรทมอยู่ในที่ พี่เลี้ยงโลมไล้ไม่ไยดี มะเดหวีจึงเข้าไปว่าวอน (อิเหนา).
ว้าว่อนว. เกลื่อนกล่นอยู่ในอากาศ.
ว้าวุ่นก. สับสน เช่น จิตใจว้าวุ่น.
ว่าวเหลิง, ว่าวเหลิงลม(-เหฺลิง) น. ว่าวติดลมส่ายไปมาบังคับไม่อยู่.
ว่าวเหลิง, ว่าวเหลิงลม(-เหฺลิง) ว. เพลินจนลืมตัว เช่น กลัวต้องลมแล้วจะหาวเหมือนว่าวเหลิง (อภัย).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kitesว่าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Waiting for a star to fall,มาดูกันดีกว่าว่าดาวจะร่วงเมื่อไหร่ The Serena Also Rises (2008)
Apparently my legacy at yaleเห็นได้ชัดว่าว่ามรดกของฉันที่เยล New Haven Can Wait (2008)
Family. Uh, don't you think monday would be-ผมว่าวันจันทร์น่าจะ... Chuck in Real Life (2008)
But I just found out they completely screwed over vanessa. no.แต่ ฉันเพิ่งรู้มันอย่างถ่องแท้จากพวกเขา เมากว่าวาเนสซ่า ไม่ Pret-a-Poor-J (2008)
I thought this way was less insane.ฉันคิดว่าวิธีนี้ น่าจะฟังดูบ้าน้อยกว่า Not Cancer (2008)
And that can make us think That the wrong answer is the right answer.และมันทำให้พวกเราคิดว่าวินิจฉัยถูกแล้ว คำตอบที่ผิดคือคำตอบที่ถูก Not Cancer (2008)
I don't know how, but I know it caused her to get sick 25 years later trying to lift a Buddha.ฉันไม่รู้ว่าวิธีไหนแต่ฉันรู้ว่าเธอเริ่มป่วยใน25ปีต่อมา\ หลังจากยกพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
It's worse than video games. I'm not changing my mind.มันไร้ค่ากว่าวิดีโอเกม\ เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ Joy (2008)
But not every teenager is having sex.แต่ว่าวัยรุ่นทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กซ์ Emancipation (2008)
"Huh" means processing.อื่อ แปลว่าวิธีการ Emancipation (2008)
Only two things feel good in the joint.มีเพียงสองสิ่งที่รู้สึกดีในการชุมนุม นั่นคือ ชักว่าว... Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่าว[n.] (wāo = wao) EN: kite   FR: cerf-volant [m]
ว้าว [interj.] (wāo) EN: wow ! (inf.)   FR: ouah ! (fam.) ; waouh ! (fam.) ; super !
ว่าวจุฬา[n. exp.] (wāo Julā) EN: Chula kite ; large swallow-shaped kite   
ว่าวติดลม[v. exp.] (wāo titlom) EN: get rolling ; get carried away   
ว่าวปักเป้า[n. exp.] (wāo Pak Pāo) EN: Pak Pao kite ; small diamond-shaped attack kite   
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be in a whirl ; bustle ; be hustled ; be busy   FR: s'affairer
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: vexed ; perturbed ; upset   FR: contrarié ; perturbé
ว้าวุ่น[adv.] (wāwun) EN: busily ; excitedly ; hastily ; emotionaly upset   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kite[N] ว่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
kite(ไคทฺ) n. ว่าว
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
scroll(สโครล) n. ม้วนกระดาษหรือหนัง (โดยเฉพาะที่มีคำจารึก) ,รายกาย,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,สิ่งที่เป็นรูปขดม้วน,ส่วนที่เป็นปลายขดม้วน,หัวรูปขดม้วน,ลายขดม้วน
ulsiยูแอลเอสไอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
fly(vt) ทำให้บินได้,หลบหน้า,ชักว่าว,ขับเครื่องบิน,ชักธง,ขนส่งทางอากาศ
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
scroll(n) บัญชีหางว่าว,ม้วนกระดาษ,สมุดรายชื่อ,รายการ

German-Thai: Longdo Dictionary
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top