Search result for

ว่ายน้ำ

(49 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่ายน้ำ-, *ว่ายน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ายน้ำ[V] swim, Syn. ว่าย, Example: เมื่อก่อนนี้ก็ไปว่ายน้ำที่สปอร์ตคลับเป็นประจำ, Thai definition: เคลื่อนไปโดยอาศัยกำลังแขน ขา หรือ ครีบ หาง แหวกไปในน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่ายน้ำหาจระเข้ก. เสี่ยงเข้าพบทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crawl Strokeว่ายน้ำท่าวัดวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't swim!ชั้นว่ายน้ำไม่เป็น! My Sassy Girl (2008)
My wife, she can't swim, so, sadly, she eaten.เมียฉันว่ายน้ำไม่เป็น ก็เลยเป็นเรื่องเศร้าที่เธอถูกกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Can you swim?- เธอว่ายน้ำเป็นไหม? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When I was nineteen, I attempted to become the first woman ever to swim the English Channel.เมือตอนฉัน อายุ 19 ฉันพยายามที่จะกลายเป้น ผู้หญิงคนแรก ที่ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Some swim.บ้างก็ว่ายน้ำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Going for a swim.ออกไปว่ายน้ำ Passengers (2008)
In case someone decides to go for a swim..ก็เผื่อมีคนอยากลงไปว่ายน้ำน่ะ Death Race (2008)
Where'd the Paladin go?เอาพาลาดินไปไหน ว่ายน้ำน่ะ Jumper (2008)
There's a ford near Beruna. How do you feel about swimming?มีน้ำตกใกล้ๆแม่น้ำ ท่านคงไม่ว่าถ้าต้องว่ายน้ำ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
How's your, uh, swimmer's ear?แล้วหูฟังสำหรับว่ายน้ำเป็นยังไงบ้าง New York, I Love You (2008)
Threw sticks for Marley in the park. Watched him swim in the bay.โยนไม้ให้มาร์ลีย์คาบที่สวน ดูมันว่ายน้ำที่อ่าว Marley & Me (2008)
Or you can go on trip around the shore.ว่ายน้ำ คุณไปได้ รอบ ๆ ชายฝั่ง Made of Honor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่ายน้ำ[v.] (wāinām) EN: swim   FR: nager
ว่ายน้ำ[n.] (wāinām) EN: swimming   FR: natation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backstroke[VI] ว่ายน้ำท่ากรรเชียง
bathing[N] ว่ายน้ำ, Syn. swimming
bathe in[PHRV] อาบน้ำ, See also: ว่ายน้ำ
dip into[PHRV] ว่ายน้ำระยะสั้น
fin[VT] ว่ายน้ำโดยการใช้ตีนกบ
swim[VI] ว่ายน้ำ, See also: ว่าย, Syn. dive, splash, bathe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
breaststroken. การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
freestylen. การว่ายน้ำไม่จำกัดแบบหรือท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
natation(n) การลอยน้ำ,การว่ายน้ำ
swim(vi) ลอย,ว่ายน้ำ,ท่วม,จุ่ม,อาบ,แช่
swimmer(n) นักว่ายน้ำ
SWIMMING swimming pool(n) สระว่ายน้ำ
swimming(n) การว่ายน้ำ
swimsuit(n) ชุดว่ายน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
泳ぐ[およぐ, oyogu] (vi) ว่ายน้ำ เช่น プールで泳ぐ

German-Thai: Longdo Dictionary
schwimmen(vi) | schwamm, geschwommen | ว่ายน้ำ
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Rutschbahn(n) |die, pl. Rutschbahnen| บันไดลื่นในสระว่ายน้ำ
denkbar(adj adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, See also: S. vorstellbar,

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top