Search result for

วุ่นวาย

(54 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วุ่นวาย-, *วุ่นวาย*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
วื่นวือ (adj slang ) วุ่นวาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ่นวายใจ[V] be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ, Ant. สบายใจ, Example: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วุ่นวายก. เอาเป็นธุระมากเกินไป เช่น เขาชอบเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น ไม่ต้องเตรียมอะไรมากหรอก อย่าวุ่นวายไปเลย
วุ่นวายไม่สงบ เช่น บ้านเมืองวุ่นวายเกิดจลาจลไปทุกหนทุกแห่ง.
วุ่นวายน. ความไม่สงบ เช่น เกิดวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมือง.
ระส่ำระสายวุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ, เช่น บ้านเมืองระส่ำระสาย.
วิจลวุ่นวาย, วุ่นใจ, เช่น ในสุรสถานดำหนักพน อย่ารู้วิจลสักอันเลย (ม. คำหลวง จุลพน).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got tied up. Hey, look. You wouldn't want to leave tonight, would you?ฉันกำลังวุ่นวาย เฮ้ ดูคุณไม่ต้องการจะออกคืนนี้นี่ แล้วคุณจะ ? New Haven Can Wait (2008)
House is using you as an excuse to stick his nose in my personal life.เฮ้าส์ใช้เธอเป็นข้ออ้างในการ วุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวฉัน Lucky Thirteen (2008)
You're too busy to be running a day care center in your abdomen.คุณมีธุระวุ่นวายจนเกินกว่าจะเปิดโรงเลี้ยงเด็กในท้องคุณ Dying Changes Everything (2008)
And after Chelsea's death, I figured the cops would be all over them.หลังจากที่เชลซีตายผมก็รู้ว่าตำรวจต้องเข้าไปวุ่นวาย And How Does That Make You Kill? (2008)
The ship is still in turmoil We're home freeยานนี่กำลังวุ่นวายอยู่ เราจะหนีออกไป Cloak of Darkness (2008)
When we last saw Niki, she was in a bit of a pickle.ครั้งสุดท้ายที่เห็นนิกิ เธอค่อนข้างจะวุ่นวายและยุ่งเหยิง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Kids get run over here all the time!ถ้าเธอออกไปข้างนอกนั่น เด็กๆก็จะแขนหักบ้างขาหักบ้าง วุ่นวายไปหมด Scandal Makers (2008)
Some neighborhood lady is making a mess at my house...ผู้หญิงข้างๆบ้าน มาทำความวุ่นวาย ที่บ้านผมครับ Beethoven Virus (2008)
So stop bugging me and mind your own business.เลิกยุ่งวุ่นวายกับชั้น และนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอด้วย Baby and I (2008)
So please stop getting in trouble.แล้วก็หยุด... สร้างเรื่องวุ่นวายซักที Baby and I (2008)
If this is made public, the government will be in chaos.ถ้ามันได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ราชสำนักจะต้องวุ่นวายเป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Ohhh... what is all that commotion?โอ้ว... เกิดอะไรถึงวุ่นวายนัก? The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วุ่นวาย[v.] (wunwāi) EN: fuss ; trouble   
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: restive   FR: troublé ; perturbé
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ
be in deep water over[IDM] ยุ่งยากกับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ
bind up in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายกับ, Syn. tie up
hectic[ADJ] วุ่นวาย, Syn. bustling, frantic, frenetic, Ant. calm
hum[VT] วุ่นวาย, See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน
not able to call one's time one's own[IDM] ยุ่งมาก (ใช้ can't แทน not able to ได้) (คำไม่เป็นทางการ), See also: วุ่นวายมาก, ยุ่งจนไม่มีเวลา
run riot[IDM] วุ่นวาย, See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
run wild[IDM] วุ่นวาย, See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
tied up[SL] ยุ่ง, See also: วุ่นวาย
seethe[VI] วุ่นวาย, See also: โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลุกพล่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
embranglevt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่นวาย,ทำให้งงงวย., See also: embrangle ment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
bustle(vi,vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clutter(vt) ทำให้เกลื่อนกลาด,เรี่ยราด,วุ่นวาย,ทำให้ยุ่งเหยิง
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
omni-shamblesวุ่นวาย ยุ่งเหยิง อย่างมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesindel(n) |das, nur Sg.| พยาธิ, คนชั้นต่ำ, คนที่ก่อความวุ่นวาย เช่น Meiner Meinung gehörten die Demonstranten, höchstwahrscheinlich nur arbeitsscheues Gesindel.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top