Search result for

วิ่งผ่าน

(21 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิ่งผ่าน-, *วิ่งผ่าน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were running through the woods out of control.เธอวิ่งผ่านป่าออกไป นอกเขตควบคุม The Lazarus Project (2008)
It's since we've been here, I haven't heard a dog park, not a car pass. Nothing.ตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ ฉันไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่า รถวิ่งผ่าน ไม่มีเลย The Strangers (2008)
He runs past here every day, and I've seen you staring at him.เขาวิ่งผ่านบ้านเราทุกวัน และฉันก็เห็นว่าเธอจ้องมองเขาตลอด The House Bunny (2008)
JANIS:แล้วเพิ่งวิ่งผ่าน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
And that's when the guy ran past me.ตอนนั้นที่เขาวิ่งผ่านผมไป Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Caltech believes that the half-mile fissure running through Westwood has released most of the surface tension.คาลเทคเชื่อว่ารอยแยกที่วิ่งผ่าน เวสท์วูดได้ปล่อยแรงตึงผิวเกือบทั้งหมดออกมา 2012 (2009)
Aren't too many people who can take that hill coming up here.มีน้อยคนที่จะวิ่งผ่านเนินลูกนั้นมาถึงนี่ได้ Roadkill (2009)
All trains should be diverted from this track until we locate the rest of the remains.รถไฟทุกขบวนควรเลี่ยง ที่จะวิ่งผ่านเส้นทางนี้ จนกว่าเราจะเก็บซากที่เหลือทั้งหมด The Plain in the Prodigy (2009)
Either a green unicorn just raced across the lab, or I accidentally took some LSD.มียูนิคอร์นตัวสีเขียววิ่งผ่าน หน้าห้องแลปมั้ย? หรือผมบังเอิญกินยา LSD เข้าไป Dream Logic (2009)
You saw him turning on me.นายเห็นเขา วิ่งผ่านมาทางผม Playing Cards with Coyote (2009)
(Brennan) When you shot your brother, the force partially dislocated his shoulder, while the bullet traveled through the torso in a fatal trajectory, grazing three ribs.เมื่อคุณยิงน้องชายคุณแล้ว แรงยิงทะลุผ่านจากไหล่ของเขา ขณะที่กระสุนวิ่งผ่านลำตัว ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนซี่โครง 3 แห่ง The Dwarf in the Dirt (2009)
She talks about a network of energy that flows through all living things.เธอพูดว่า เครือข่ายพลังาน ที่วิ่งผ่าน สิ่งมีชีวิต Avatar (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run down[PHRV] วิ่งผ่าน
run through[PHRV] วิ่งผ่าน
underrun[VT] วิ่งผ่านข้างใต้, See also: วิ่งลอด, วิ่งลอด, วิ่งผ่านข้างล่าง, Syn. go under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
underrun(อันเดอะรัน') vt.,n. (สิ่งที่) วิ่งผ่านข้างใต้,ปริมาณผลิตที่ต่ำกว่าการประเมิน

German-Thai: Longdo Dictionary
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top