Search result for

วิตถาร

(37 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิตถาร-, *วิตถาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิตถาร[ADJ] strange, See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer, Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด, Thai definition: ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
วิตถาร[V] be strange, See also: be weird, be odd, be abnormal, be eccentric, be peculiar, be queer, Syn. พิสดาร, แผลง, Thai definition: ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิตถาร(วิดถาน) ว. กว้างขวาง, มากเกินไป, พิสดาร. (ป.; ส. วิสฺตาร)
วิตถารนอกแบบ, นอกทาง, (เกินวิสัยปรกติ) เช่น พวกเด็ก ๆ ชอบเล่นวิตถาร เอาน้ำสกปรกผสมแป้งสาดเข้าไปในรถประจำทางในวันสงกรานต์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've seen this bloke on the TV. The old perv (pervert).ฉันเคยหมอนี่ในทีวี ตาเฒ่าวิตถาร The Bank Job (2008)
They've faded a bit, but this is a nice place to think.งานดูวิตถารไปหน่อย แต่ที่นี่ก็เหมาะที่จะมานั่งคิด The Lazarus Project (2008)
Probably just freaked 'cause he got busted surfing porn on the internet.บางทีอาจจะแค่วิตถารก็ได้ เพราะเขาถูกจับได้ว่าเล่นเว๊บโป๊น่ะ It's a Terrible Life (2009)
I don't know. Some banjo-playing freak.ไม่รู้สิ พวกสัตว์วิตถารแถวนี้ล่ะมั้ง Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I swear her colorist is masochistic.ฉันสาบานว่าช่างทำสีผมของเธอคงวิตถาร Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
But Lenore is a control-freak, hickey-suckingแต่ลีนอร์วิตถารเกินที่จะควบคุมได้ ขอให้ติดโรคเริม Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
You're an idiot and a pervert.-แกมันไอบ้า วิตถาร Invasion (2009)
Douche bag's pinned out of his mind. He thinks we're here to bust him.ไอ้หมอวิตถาร คงกลัวเรามาจับมัน The International (2009)
You are a pervert!ไอพวกกามวิตถาร 17 Again (2009)
Umberto's brother already hit on me, and most of his family thinks I'm a pervert, but thanks.และคนในครอบครัวส่วนใหญ่ของเขา คิดว่าชั้นเป็นพวกกามวิตถาร แต่ก็ขอบคุณนะคะ When in Rome (2010)
It's better to be accused of necrophilia.โดนหาว่าเป็นพวกวิตถารยังดีกว่าเลย The Social Network (2010)
It is better to be accused of necrophilia.โดนหาว่าเป็นพวกวิตถารยังดีกว่าเหรอ The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer   FR: curieux ; fantasque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
crotchety(ครอท'ชีที) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ หรือวิตถาร, See also: crotchetiness n.
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
freakish(ฟรีค'คิช) adj. เป็นลายเป็นเส้นที่ประหลาด,ประหลาด,วิตถาร,เพ้อฝัน,ผิดปกติ,นอกลู่,นอกทาง., See also: freakishly adv. freakishness, Syn. grotesque
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd
heterocliteadj.,n. (สิ่ง) ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ,วิตถาร

English-Thai: Nontri Dictionary
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
freak(n) ของแปลก,ของประหลาด,ความประหลาด,ความวิตถาร
freakish(adj) แปลก,ประหลาด,วิตถาร,พิลึกพิลั่น,นอกลู่นอกทาง
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top