Search result for

วิตก

(42 entries)
(0.0461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิตก-, *วิตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิตก    [V] be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วุ่นวายใจ, กังวล, เป็นทุกข์, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นจนน่าวิตก
วิตกจริต    [V] be worried about, See also: be uneasy, be anxious, be apprehensive, be fearful, Example: บิ๊กกรมศุลฯ วิตกจริตหวั่นโดนลอบยิง, Thai definition: คิดหวาดระแวงไปในทางร้ายทางเสีย
วิตกกังวล    [V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก, Example: คนไข้วิตกกังวลว่าตนคงเป็นโรคร้ายแรง เพราะแม้แต่หมอก็ยังหาอาการไม่พบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิตก, วิตก-(วิตกกะ-, วิ-ตก-) ก. เป็นทุกข์, ร้อนใจ, กังวล, เช่น วิตกว่าจะเกิดสงคราม, มักใช้เข้าคู่กับคำกังวล เป็น วิตกกังวล เช่น อย่าวิตกกังวลไปนักเลยพรุ่งนี้สถานการณ์คงจะดีขึ้น.
วิตก, วิตก-(วิตกกะ-, วิ-ตก-) น. ความตรึก, ความตริ, ความคิด.
วิตกจริต(วิตกกะจะหฺริด, วิตกจะหฺริด) น. ความเป็นทุกข์กังวล เช่น เขาเกิดวิตกจริตว่าจะตื่นไม่ทันไปสอบ, ความประพฤติที่มีพื้นนิสัยหนักไปในทางคิดฟุ้งซ่าน, เป็นจริต ๑ ในจริต ๖. (ป.).
ปรารมภ์วิตก, รำพึง, ครุ่นคิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Whoa! Steady there, Nellie.นั่นคงวิตกกังวล Pinocchio (1940)
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน Night and Fog (1956)
"... where people lived in harmony.♪ ผู้คนใช้ชีวิตกันสามัคคี ♪ Blazing Saddles (1974)
Perhaps it's the result of an anxiety.บางทีมันอาจจะเป็นผลมาจาก ความวิตกกังวล Mad Max (1979)
Doctor, two more are sick. The other passengers are worried.หมอคะ มีป่วยอีก 2 คนแล้ว ผู้โดยสารคนอื่นๆ กำลังวิตก Airplane! (1980)
Hey, man. Don't worry. We got a couple of days.เฮ้ อย่าวิตกกังวล พวกเรามีเวลา2หรือ3วัน The Blues Brothers (1980)
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We know you are coming back when life return to our village.เรารู้ว่าคุณจะกลับมา เมื่อชีวิตกลับไปยังหมู่บ้านของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Baby, don't worry.เบบี้ อย่าวิตกไปเลย Dirty Dancing (1987)
Don't worry.อย่าวิตกไปเลย Dirty Dancing (1987)
Life is pain, Highness.ชีวิตก็คือความเจ็บปวด ฝ่าบาท The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut   
วิตก[adj.] (witok) EN: serious   FR: inquiet ; anxieux ; soucieux
วิตกกังวล[v.] (witokkangwon) EN: worry ; be anxious ; be concerned   
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be keyed up    [PHRV] ตื่นเต้นมากในเรื่อง, See also: วิตกจริตกับ, ตื่นกลัวกับ
be on edge    [IDM] วิตกกังวล
be strung up    [PHRV] วิตกกังวลมาก, See also: ประสาท
bother about    [PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother with
bother with    [PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother about
brood about    [PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood on    [PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood over    [PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood upon    [PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
carry on    [PHRV] กังวล, See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
midterm(มิด'เทิร์ม) n. ช่วงตอนกลางของภาคเรียนหรือชีวิตการทำงาน
wedlock(เวด'ลอค) n. การสมรส,ชีวิตการสมรส -Phr. (born out of wedlock เกิดนอกสมรส)

English-Thai: Nontri Dictionary
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top