Search result for

วางเงิน

(20 entries)
(0.1827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางเงิน-, *วางเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางเงิน[V] pay down, See also: deposit a sum of money, make a monetary deposit, leave a deposit, leave money as a deposit, Syn. จ่ายเงิน, ชำระเงิน, Ant. รับเงิน, Example: ผมต้องวางเงินให้บริษัทพรุ่งนี้แล้วจึงนำรถออกมาได้, Thai definition: มอบเงินให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางเงินก. ชำระเงินตามเงื่อนไขที่มีต่อกัน เช่น วางเงินมัดจำ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We leave the money and the watch on the table. And we cover it like this.เราก็วางเงินกับนาฬิกาไว้บนโต๊ะ เอากระดาษปิดไว้แบบนี้ วางให้เห็น The Pianist (2002)
Put your money down on the table, boy.วางเงินเดิมพันคุณลง บนโต๊ะนี้เลย ไอ้หนู Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Put it down on the table, okay?วางเงินลงบนโต๊ะ โอเคนะ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Double or nothing. Put the money down. There you go.ชนะ 2 ตารวดหรือไม่ได้เงินเลย วางเงินเดิมพัน เอาล่ะนะ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
And how much do you want to bet I can name all eight?แล้วคุณจะวางเงินเดิมพันเท่าไหร่ ว่าผมตั้งชื่อทั้ง 8 ครั้งว่าอะไรบ้าง Mr. Monk and the Game Show (2004)
- You wanna put money on it?- วางเงินเลยมั้ยล่ะ Four Brothers (2005)
And it's so powerful that we'll... put a deposit down on a car we're not even sure we really want.และมันก็มีพลังมากจนเรา... วางเงินมัดจำซื้อรถ ที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าอยากได้หรือเปล่า Extreme Aggressor (2005)
Nobody takes another drink till I got my bet down.ห้ามใครดื่มอีก... ...ก่อนที่ฉันจะวางเงินพนันเสร็จ ฉันพนันสตีฟเลอร์ 200 เหรียญ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
With no money down,guaranteed,or we'll make your first two payments...ไม่ต้องวางเงินดาวน์ รับประกัน หรือจะให้เราจ่ายสองงวดแรก An Inconvenient Lie (2007)
I didn't even create it to sell, but one of my buyers fell in love with it, and I named an outrageous price, and she paid me a deposit on the spot.ฉันไม่ได้ทำเพื่อจะขายด้วยซ้ำ แต่ลูกค้าคนนึงของฉัน ตกหลุมรักมัน และให้ราคาสูงมาก และเธอวางเงินจองทันทีเลย That Night, a Forest Grew (2007)
Alright, let's place our bets now You said you'd bet on Si-won, right?วางเงินพนันกันเลย คุณบอกจะพนันข้างชีวอนใช่มั้ย? Attack on the Pin-Up Boys (2007)
I'll ask you to put down the money.ฉันบอกให้แก ... วางเงินนั่นลง 3:10 to Yuma (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางเงิน[v. exp.] (wāng ngoen) EN: give a deposit ; leave a deposit ; pay down   FR: déposer de l'argent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ante up[PHRV] วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ่ายเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ

English-Thai: Nontri Dictionary
lay(vt) วางลง,ออกไข่,จัด,กำหนด,วางเงินพนัน,ปู,ตีแผ่,เผยแพร่
stake(vt) ผูก,กั้นหลัก,วางเงินเดิมพัน,ปักเขต,เสี่ยง,ลงเสาเข็ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top