Search result for

ล้าง

(79 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้าง-, *ล้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าง[V] wash clothes, See also: launder, clean, scrub, cleanse, scour, bathe, Syn. ชะล้าง, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นไป โดยใช้สิ่งเช่นน้ำหรือไฟ เป็นต้น และมีกรรมวิธีต่างๆ
ล้างรถ[V] wash a car, Example: เขาล้างรถอยู่หน้าบ้านเลยไม่ได้เข้ามารับโทรศัพท์, Thai definition: ชำระล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนรถยนต์
ล้างจาน[V] wash dishes, Example: พี่น้อง 2 คน ช่วยกันล้างจานกองโตอยู่หลังบ้านโน่น, Thai definition: ชำระล้างจานให้คราบสกปรกหมดไป
ล้างน้ำ[V] wash, See also: clean, rinse, cleanse, Example: ขณะแกะสลักเผือกไม่ควรล้างน้ำเพราะจะทำให้มีเมือกและคัน, Thai definition: ทำให้สะอาดโดยใช้น้ำ
ล้างบาง[V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ล้างบาป[V] expiate sin, See also: confess one's mistake, Syn. ไถ่บาป, Ant. ทำบาป, Example: คริสต์ศาสนิกชนสามารถล้างบาปกับบาทหลวงได้, Thai definition: พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวกับการลบล้างบาปที่ทำไว้
ล้างบาป[V] expiate one's sins, See also: wash away one's sins, Syn. ไถ่บาป, Ant. ทำบาป, Example: พระยาพานเป็นผู้สร้างเจดีย์เพื่อล้างบาปที่ได้กระทำปิตุฆาต และฆ่ายายหอมผู้มีพระคุณ, Thai definition: กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อชดใช้บาปที่ทำไว้
ล้างปาก[V] eat dessert or fruit after eating raw food, Example: เอาผลไม้ในตู้เย็นมาล้างปากหน่อย, Thai definition: เรียกการกินของหวานเล็กๆ น้อยๆ ภายหลังกินอาหารคาวว่า กินล้างปาก
ล้างปาก[V] gargle, See also: wash the mouth, Example: เมื่อพ่อกินทุเรียนเสร็จก็ไปล้างปากด้วยน้ำเกลือ, Thai definition: ชำระปากให้สะอาด
ล้างมือ[V] wash one's hands, Example: นายแพทย์ต้องล้างมือทุกครั้งที่ตรวจคนไข้เสร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่างว. อยู่ในที่หรือฐานะตํ่ากว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้ เช่น พื้นล่าง ชั้นล่าง ข้างล่าง อยู่ล่าง.
ล้างก. ทำให้หมดสิ้นไปโดยใช้สิ่งเช่นนํ้าหรือไฟเป็นต้น และมีกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น กวาดล้าง ชะล้าง ชำระล้าง ล้างกลิ่น ล้างคาว ล้างถู, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฆ่าล้างโคตร สงครามล้างชาติ.
ล้างคอก. ดื่มเหล้าหรือกาแฟเป็นต้นเพียงเล็กน้อยหลังอาหารเพื่อล้างคาวคอ, กินของเปรี้ยวเช่นมะขามเปียกหรือมะยมเพื่อล้างรสขื่นของเหล้า.
ล้างคอมะพร้าวก. ดึงทางหรือรกที่แห้งคาคอมะพร้าวออกเพื่อให้มะพร้าวตกจั่น.
ล้างซวยก. ทำพิธีหรือประกอบความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อล้างความซวยให้หมดไป เช่น อาบน้ำมนต์ล้างซวย ทำบุญล้างซวย.
ล้างท้องก. ใช้สายยางสอดเข้าทางปากดูดเอาเศษอาหารหรือของที่เป็นพิษออกจากกระเพาะและส่งนํ้าหรือนํ้าเกลือไปล้างกระเพาะทางสายยางนั้น.
ล้างบางก. ฆ่าทิ้งจนหมดบาง.
ล้างบาปน. พิธีทางศาสนาคริสต์ซึ่งทำแก่ทารกที่บิดามารดานับถือศาสนาคริสต์ หรือแก่บุคคลที่เดิมนับถือศาสนาอื่น แล้วหันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยจุ่มหัวหรือตัวลงในน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๓ ครั้งหรือเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงบนหน้าผาก ซึ่งถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการล้างบาปเพื่อรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน เรียกว่า พิธีศีลล้างบาปหรือพิธีศีลจุ่ม.
ล้างปากก. เรียกการกินของหวานเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายหลังกินอาหารคาว ว่า กินล้างปาก.
ล้างป่าช้าก. ขุดศพทั้งหมดในป่าช้าขึ้นมาเผา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decolorizedล้างสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clean.ล้าง The Ramen Girl (2008)
Family colonics?*โคลอนนิค การล้างลำไส้เพื่อdetox ร่างกาย* Chuck in Real Life (2008)
Clear out his system.ล้างระบบเขาทั้งหมด Adverse Events (2008)
Rapid detox risks arrhythmia, Another seizure, hepatic failure.การล้างสารผิดอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการ\ เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักและตับวาย Adverse Events (2008)
Put him on dialysis.พาเค้าไปล้างไต Adverse Events (2008)
Dialysis.ล้างไต? Adverse Events (2008)
He just completed a total dialysis.เค้าล้างพิษไปแล้ว Adverse Events (2008)
If it's one, we have to find a better way to detox him.ถ้ามันมีแค่ 1 เราจะมีทางพบมันได้\ โดยวิธีที่ดีกว่าล้างพิษ Adverse Events (2008)
His system has been completely cleaned twice.ระบบของเค้าถูกล้าง 2 ครั้งแล้ว Adverse Events (2008)
Disappeared when she had good reason--ถูกลบล้างเมื่อเธอมีเหตุผลที่ดี Adverse Events (2008)
Or when you detoxed him twice?หรือเมื่อคุณล้างพิษเขา 2 ครั้ง Adverse Events (2008)
- Drugs and alcohol wouldn't She's a smoker.ยาเสพติด และเหล้างั้นเหรอ ไม่น่าจะ เธอติดบุหรี่ด้วย Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้าง[v.] (lāng) EN: wipe out ; avenge   FR: laver (litt.) ; venger
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ล้างจาน[v. exp.] (lāng jān) EN: wash the dishes   FR: faire la vaisselle
ล้างถ้วยชาม[v. exp.] (lāng thuay-chām) FR: faire la vaisselle
ล้างถ้วยล้างจาน[v. exp.] (lāng thuay lāng jān) EN: do all the washing-up   
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse   FR: laver
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge   
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins   FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés

English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Weapon of mass destruction
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainwash[VT] ล้างสมอง, See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด, Syn. proselytize
clean down[PHRV] ทำความสะอาด (ใช้น้ำล้าง, ใช้แปรงปัดกวาด), See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
clean of[PHRV] ทำความสะอาด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
clean off[PHRV] ล้างออกหมด, See also: ขจัดออก, กำจัดออก
clean up[PHRV] ทำความสะอาดจนหมด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด, Syn. clear up, mop up
clear up[PHRV] ทำความสะอาดจนหมด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด, Syn. clean up, mop up
dab out[PHRV] ล้างออกด้วยมือ, See also: ซักด้วยมือ
do the dishes[IDM] ล้างจาน, See also: ล้างและเช็ดจานให้แห้ง
flush away[PHRV] ล้างออก, See also: ฉีดน้ำล้าง
flush off[PHRV] ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก, Syn. swill down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)

English-Thai: Nontri Dictionary
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kidney dialysis (n ) ล้างไต, ฟอกไต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
洗う[あらう, arau] Thai: ล้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
spülen(vt) |spülte, hat gespült| ล้างจาน ล้าง
Rache(n) |die, nur Sg.| การล้างแค้น, See also: S. die Revanche

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top