Search result for

ลูกกุญแจ

(25 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกกุญแจ-, *ลูกกุญแจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกุญแจ[N] key, Syn. กุญแจ, Example: เขาเปิดแผงลอยรับทำลูกกุญแจอยู่ริมถนน, Count unit: ดอก, ลูก, Thai definition: เครื่องมือสำหรับปลดสลักกุญแจ ทำให้กุญแจหลุดออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกกุญแจน. เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กหรือทองเหลืองเป็นต้น สำหรับไขแม่กุญแจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Couldn't find your keys, huh?คุณหาลูกกุญแจไม่เจอเหรอ Wanted (2008)
Toss the keys.โยนลูกกุญแจไปทางโน้น The Scarlet Letter (2009)
Forgive me. There must be a key.ขอโทษ คะ ต้องใช้ลูกกุญแจ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
My mistake. It is a combination, not a key.ขอโทษทีคะ ต้องใส่รหัส ไม่ใช่ลูกกุญแจ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
And the virus attaches to the cell like a key slipping into a lock.ไวรัสเจาะเข้าเซลล์เหมือนกับ ลูกกุญแจเสียบเข้ากับตัวล็อค Contagion (2011)
We hand out the little hearts, but not the key.เรามอบหัวใจดวงน้อยๆ ให้ไป แต่ไม่ใช่ลูกกุญแจ Sexy (2011)
How many keys do you have there?คุณมีลูกกุญแจกี่ดอก Scarlet Ribbons (2011)
What do we do when someone's hurtin'?แต่มันจะมีล็อค สำหรับทุก ลูกกุญแจ The Rhinitis Revelation (2011)
"I do not have a set of lock picks lodged in my keister.""ผมไม่ได้ซ่อนลูกกุญแจไว้ที่ไหนเลย" The Shiny Trinket Maneuver (2012)
She was stabbed in the eye with a key.เธอถูกแทงเข้าที่ลูกตาด้วยลูกกุญแจ The Doll in the Derby (2013)
The tail looks like a key.หางของมันจะดูเหมือนลูกกุญแจ Unburied (2013)
It's a golden snake. The tail looks like a key.มันคือกุญแจงูสีทอง หางของมันจะดูเหมือนลูกกุญแจ Snake Eyes (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกุญแจ[n.] (lūk kunjaē) EN: key   FR: clé = clef [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latchkey[N] กุญแจที่ใช้ล็อกประตู (โดยเฉพาะด้านนอก), See also: ลูกกุญแจสายยู
master key[N] ลูกกุญแจตัวหลัก, Syn. pass key

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
latchkey(แลช'คี) n. กุญแจปิดเปิด,สลักประตูหรือหน้าต่าง,ลูกกุญแจสายยู
master keyn. ลูกกุญแจที่สามารถเปิดได้หลายกุญแจในสถานที่หนึ่ง ๆ
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
talon(แทล'เอิน) n. อุ้งเล็บ,กรงเล็บ,ไหล่สลักของลูกกุญแจสำหรับขยับสลักจนหลุดออกมา,ไพ่ที่แจกเหลือ,ส่วนคมของดาบ., Syn. claw

English-Thai: Nontri Dictionary
key(n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ

French-Thai: Longdo Dictionary
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top