Search result for

ลุย

(38 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลุย-, *ลุย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลุยเยอะ เช่น บ้านผมมีทุเรียนลุย = บ้านผมมีทุเรียนเยอะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุย[V] wade, See also: go through, ford, Syn. บุกไป, เหยียบไป, ฝ่าไป, Example: ฉันลุยลงไปเก็บสังกะสีหลังคาครัวที่ปลิวจมหายลงไปในน้ำ, Thai definition: เดินเรื่อยไปในที่ที่ยากลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลุยก. เคลื่อนที่ฝ่าเรื่อยเข้าไป เช่น ลุยน้ำ ลุยโคลน ลุยไฟ ลุยป่า ขับรถลุยเข้าไปในฝูงคน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลุยงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด หัวหน้าสั่งลูกน้องลุยฝ่ายตรงข้าม.
ลุยลายก. แกะพื้นลายให้ลึกเป็นร่องระหว่างตัวลาย เช่น ใช้สิ่วลุยลาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go.ลุย Monster House (2006)
Hey!ลุยเลย! Easy A (2010)
Louis...ลุยส์ The Backup Dan (2012)
Do it.ลุยเลย Furious 7 (2015)
Gets a free pass. I get she lied-- no.ผ่านฉลุยเลย รู้แล้ว น้องเธอโกหก- There Might be Blood (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
James Evan Wilson, there's a warrant for your arrest in Louisiana.เจมส์ อีวาน วิลสัน \ คุณถูกออกหมายจับในหลุยส์เซียน่า Birthmarks (2008)
Nobody is going anywhere or taking any phone calls till I hear back from Louisiana.ไม่มีใครไปไหนหรือรับโทรศัพท์\ จนกว่าผมจะได้รับคำตอบจากหลุยส์เซียน่า Birthmarks (2008)
Louisiana doesn't want to pay - to get you back.รัฐหลุยส์เซียน่าไม่จ่ายเงินเพื่อนำตัวคุณกลับไป Birthmarks (2008)
- Forget Louisiana.ลืมหลุยส์เซียน่าซะ Birthmarks (2008)
Outside to destroy the enemy.ไปลุยกะพวกศัตรูข้างนอก Rising Malevolence (2008)
Right. Let's move.ลุยกันเลย Rookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade trough   FR: patauger ; marcher dans l'eau

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ford[VT] ลุยแม่น้ำหรือลำธารที่ตื้น
slop[VI] ย่ำโคลน, See also: ลุยโคลน, เดินลุยโคลน
wade in[PHRV] ย่ำน้ำ, See also: ลุยน้ำ, เดินลุย
wade into[PHRV] ลุยน้ำ, See also: เดินลุยดิน
wade through[PHRV] ลุยผ่าน, See also: ย่ำผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daggle(แดก'เกิล) vt.,vi. ลากลุย
firewalkn. การเดินลุยไฟ
ford(ฟอร์ด) n. ที่ตื้นของแม่น้ำลุยข้ามได้. vi. ลุยน้ำข้าม, See also: fordable adj.
grallatoresn. นกที่ชอบเดินลุยน้ำเช่นกระสา., See also: grallatroial adj.
path breakern. ผู้บุกเบิก,นักรบผู้บุกตะลุย
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.
robe(โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
slop(สลอพ) vt.,vt. ทำเลอะ,ทำล้น,ทำหก,ทำเปื้อน,เลี้ยงหมูหรือสัตว์อื่นด้วยเศษอาหาร,ลุยเลน,ลุยโคลน,กินเสียงดัง,พูดพร่ำ n.. ปริมาณของเหลวที่หก (ล้น,เลอะ,เปื้อน) ,อาหารทำอย่างลวก ๆ ,น้ำสกปรก,หิมะกึ่งละลายที่สกปรก,เศษอาหารตามห้องครัว,ข้าวต้ม,อาหารเหลว,เลน,โคลน,เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
ford(n) การลุยน้ำ,การข้ามฟาก
ford(vt) ลุยน้ำ,ข้ามฟาก
override(vt) ผ่านข้าม,ตะลุย,คร่อม
splash(vi) อาบน้ำ,สาดน้ำ,โดดน้ำ,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ
wade(vi) ลุยน้ำ,ตะลุย,บุก,เล่นน้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top