Search result for

ลิ้ม

(49 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลิ้ม-, *ลิ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิ้มรส[V] taste, Syn. ชิมรส, ลิ้มชิมรส, Example: รับประกันได้ว่าฝีมืออาหารร้านนี้เป็นรสชาติที่คุณไม่เคยได้ลิ้มรสจากที่ใดมาก่อน, Thai definition: ลองรสดูโดยใช้ลิ้นในการรับรส
ลิ้มรส[V] taste, See also: experience, Example: คนในเมืองหลวงของไทยได้ลิ้มรสของสงครามเป็นครั้งแรกในปีสองปีแรกของสงครามญี่ปุ่น, Thai definition: ลองรสของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่ของกิน เพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร
ลิ้มลอง[V] experience, See also: encounter, taste, Syn. ลิ้มรส, Example: ไข่ในหินอย่างเธอคงไม่เคยลิ้มลองความยากลำบากมาก่อน, Thai definition: สัมผัสหรือประสบพบเจอ
ลิ้มลอง[V] taste, See also: make a taste-test, Example: โรงแรมของเรามีอาหารหลากหลายชนิด เชิญให้คุณลิ้มลองรสชาติดีๆ ได้ทุกวัน, Thai definition: ลองชิมรสชาติดู
ลิ้มลอง[V] experience, See also: encounter, taste, Syn. ลิ้มรส, Example: ไข่ในหินอย่างเธอคงไม่เคยลิ้มลองความยากลำบากมาก่อน, Thai definition: สัมผัสหรือประสบพบเจอ
ลิ้มลอง[V] taste, See also: make a taste-test, Example: โรงแรมของเรามีอาหารหลากหลายชนิด เชิญให้คุณลิ้มลองรสชาติดีๆ ได้ทุกวัน, Thai definition: ลองชิมรสชาติดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลิ่มน. ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน, ไม้ขัดบานประตูหน้าต่างซึ่งมีลักษณะคล้ายลิ่ม, เรียกเงินหรือทองที่หลอมเป็นแท่งตามที่ต้องการเพื่อเก็บรักษาไว้ ว่า เงินลิ่ม ทองลิ่ม, เรียกอาการที่เลือดไหลออกมาแข็งตัวเป็นก้อน ๆ ว่า เลือดออกเป็นลิ่ม ๆ.
ลิ้มก. ชิม, ลองรสดูด้วยลิ้น, โดยปริยายหมายถึงลักษณะอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลิ้มรสความลำบาก.
ลิ่มเลือดน. เลือดซึ่งแปรรูปคล้ายวุ้น มีทั้งประโยชน์และโทษ ที่มีประโยชน์เกิดนอกร่างกาย เช่นเวลาเป็นแผลมีเลือดออกแล้วแข็งเป็นลิ่ม เลือดก็จะหยุดไหล ที่มีโทษเกิดภายในร่างกายซึ่งเกิดจากการผิดปรกติบางอย่างของร่างกาย อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้โดยไปอุดตามหลอดเลือดฝอย เช่นที่สมอง ทำให้เป็นอัมพาต ที่หัวใจ ทำให้หัวใจวาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Savor it... and don't eat it all at once.ลิ้มรสของมัน... แต่อย่ากินทีเดียวหมดล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can't savor all the little emotions.นายจะไม่ลิ้มรสของ ความรู้สึก The Dark Knight (2008)
I find it pretty and somewhat hypnotic.ฉันว่ามันสวยออก เคลิ้มๆดีด้วย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
For giving the United States a taste of their own medicine.สาเหตุก็เพื่อให้สหรัฐ ได้ลิ้มรสยาของพวกมันเอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
When everybody started tripping, I just jumped in the closet.ตอนที่พวกนั้นเคลิ้ม\ ผมจะโดดหน้าต่างลงไป Day of the Dead (2008)
You're able to figure out the taste immediately?คุณลิ้มรสชาดของมัน ได้ในทันทีเลยหรือ? Episode #1.8 (2008)
The snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head.ตุ๊กตาหิมะจะมีชิวิตเมื่อได้สวมหมวกแห่งความเคลิบเคลิ้ม Doubt (2008)
Every jibhead from here to Timbuktu's gonna want a taste.ทุกอย่างถ้า่เเพร่ออกไปจากที่นี่ ทิมบุ๊คตูคงอยากจะลิ้มรสมันแน่ Pilot (2008)
- Man, I gotta try this. - No.- พวก ผมจะลิ้มรสมันดูหน่อย Pilot (2008)
Remember this, and promise yourself never to taste it again.จำรสชาตินี้ไว้.. แล้วอย่าได้ลิ้มลองมันอีกเป็นอันขาด Invictus (2009)
If I find out this is because you don't have the formula and you think maybe I do, I'm gonna be seriously disappointed.ถ้ารู้ตอนหลังว่าเพราะอยากได้ส่วนผสมนั่น เลยแกล้งทำผมเคลิ้ม รับรองผมฉีกอกคุณแน่ Duplicity (2009)
Well, savor it, because that's all there is. I mean, lobster, major bucks.งั้นก็ลิ้มรสมันเสียให้พอ เพราะมันจะมีแค่หนนี้แหละ กุ้งมังกรน่ะ แพงจะตาย Julie & Julia (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิ่ม[n.] (lim) EN: wedge ; wooden pin ; peg   FR: coin [m] ; cale [f]
ลิ่ม[n.] (lim) EN: ingot   FR: lingot [m]
ลิ่ม[n.] (lim) EN: blood clot ; clotted bood   FR: caillot de sang [m]
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know   FR: goûter ; déguster
ลิ้มรส[v. exp.] (lim rot) EN: taste ; experience   FR: savourer
ลิ้มลอง[v. exp.] (lim løng) EN: experience ; encounter ; taste ; make a taste-test   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gust[VT] ลิ้มรส, See also: ชิมรส, ลองชิม, Syn. taste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
degust(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
degustate(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส,การลิ้มรส,การเพลิดเพลินกับ,ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative,gustatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
foretaste(n) การทดลองล่วงหน้า,การลิ้มรส
foretaste(vt) ลิ้มรส,ลองชิม,มีประสบการณ์มาก่อน
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
savour(vt) ชิมรส,ได้กลิ่น,ลิ้มรส,แต่งกลิ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top