Search result for

ลิง

(94 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลิง-, *ลิง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉากบังเพลิง (n ) Cremation Panel
ลิงแมนดริล[แมน'ดริลลัส] (n ) Mandrillus

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิง[N] monkey, See also: ape, macaque, simian, primate, Syn. กบิล, กระบี่, วานร, วอก, Example: ลิงบางพันธุ์สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคเอดส์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง
ลิงค์[N] gender, Thai definition: ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลิงค์[N] genitals, Thai definition: อวัยวะเพศชาย, อวัยวะเพศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลิงลม[N] loris, Syn. ลิงจุ่น, นางอาย, Example: ลิงลมเป็นลิงที่วิ่งเร็วกว่าลิงชนิดอื่น, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์คล้ายลิง ตัวเล็กกว่าแมว ตากลมโต หางสั้น หากินกลางคืน เมื่อถูกรบกวนจะก้มหน้าซุกไว้ในวงแขน
ลิงแสม[N] crab-eating macaque, See also: Macaca irus, Example: ป่าแสมลดลงไปมาก ทำให้ลิงแสมลดจำนวนลงเพราะไม่มีที่อยู่อาศัย, Count unit: ตัว, Thai definition: ลิงหางยาว อาศัยอยู่ตามป่าแสม
ลิงโลด[V] overjoy, Syn. ตื่นเต้นดีใจ, ดีใจ, Example: เขาลิงโลดเกินพอดีเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาคั่วอยู่รับรักเขาแล้ว, Thai definition: กระโดดโลดเต้นด้วยความตื่นเต้นดีใจ
ลิงโลด[N] kind of Thai tune, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ลิงจุ่น[N] loris, See also: Bradicebus tardigradus, Syn. ลิงลม, นางอาย, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์คล้ายลิง ตัวเล็กกว่าแมว ตากลมโต หางสั้น หากินกลางคืน เมื่อถูกรบกวนจะก้มหน้าซุกไว้ในวงแขน
ลิงโลดใจ[V] be elated (at), See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with, Syn. เริงโลดใจ, Example: เขารู้สึกปลอดโปร่งและลิงโลดใจ เมื่อนำรถข้ามสะพานไปได้, Thai definition: ตื่นเต้นดีใจ
ลิงอุรังอุตัง[N] orangutan, See also: Pongo pygmaeus, Syn. อุรังอุตัง, Example: ลิงอุรังอุตังที่สวนสัตว์ลพบุรีตายไป 1 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ลิงขนาดใหญ่ แขนยาว มีในเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลิงน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสกุลในอันดับ Primates ลักษณะคล้ายคน แขนขายาว ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ มีทั้งชนิดที่มีหาง เช่น ลิงวอก [Macaca mulatta (Zimmermann)] และชนิดที่ไม่มีหาง เช่น กอริลลา (Gorilla gorilla Savage & Wyman).
ลิงว. อาการที่แสดงกิริยาซุกซนอยู่ไม่สุข เช่น เด็กคนนี้ลิงเหลือเกิน.
ลิงดู นางเกล็ด.
ลิงค์น. เครื่องหมายเพศ
ลิงค์ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร เช่น ปุงลิงค์ คือ เพศชาย อิตถีลิงค์ คือ เพศหญิง
ลิงค์ลึงค์ ก็ว่า.
ลิงจุ่นดู ลิงลม.
ลิงชิงหลักน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง ผู้เล่นยืนประจำหลักของตนและต้องวิ่งสับหลักกันไปมา มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลาง เรียกว่า ลิง คอยชิงหลักของคนอื่นในขณะที่วิ่งสับหลักกัน, ถ้าใช้ลูกบอลโยนแทนการวิ่งสับหลัก เรียกว่า ลิงชิงบอล.
ลิงตกต้นไม้น. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาใดก็ตามอาจพลาดพลั้งในวิชานั้นได้.
ลิงนั่งแป้นน. ผู้ที่เขายกให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ แต่ไม่มีอำนาจอะไรจริงจัง ต้องทำตามที่เขาสั่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lynxลิงซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lingo (Computer program language)ลิงโก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Monkeysลิง [TU Subject Heading]
Monkeys in literatureลิงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Anthropoid Apesลิงใหญ่ [การแพทย์]
Apes, Higherลิง [การแพทย์]
linked geneลิงค์ยีน, กลุ่มยีนที่อยู่ในโครโมโซมเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lingual Barลิงกวลบาร์ [การแพทย์]
Linguoplateลิงโกเพลท [การแพทย์]
Macaca Fascicularisลิงแสม [การแพทย์]
Macaca Rhesusลิงรีซัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Linc...ลิงค์ ... The Mother Lode (2009)
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
Seems like the link is still intact.ดูเหมือนว่ายังลิงค์กันได้ Dead Space: Downfall (2008)
He punched out a fireman.เขาต่อยพนักงานดับเพลิงนะ The Itch (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
- Yeah, and the fire dick says it was arson.- ใช่ และนักสืบพูดว่ามันคือการวางเพลิง Pilot (2008)
Me and the fire department.ฉันและหน่วยดับเพลิง Pilot (2008)
The fire captain can be convinced to rethink his report.หัวหน้าดับเพลิงไว้ใจได้ ให้เขาทบทวนการรายงานใหม่ Pilot (2008)
- Gone, as are most of the Glocks. Get the firemen on board.- หาย ส่วนมากก็เป็นปืน Glock เอาเงินให้กับคนดับเพลิงที่ทำงาน Pilot (2008)
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิง[n.] (ling) EN: monkey ; ape   FR: singe [m]
ลิงกอริลลา[n.] (ling kørillā) EN: gorilla   FR: gorille [m]
ลิงกัง[n.] (ling kang) EN: Pig-tailed Macaque   
ลิงก์[n.] (ling) EN: link   FR: lien [m]
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์[n. exp.] (ling khaosū wepsai) FR: lien Internet [m]
ลิงค์[n.] (ling) EN: genitals   
ลิงค์ = ลิงก์[n.] (ling) EN: gender   FR: genre [m]
ลิงจุ่น[n.] (lingjun) EN: loris   FR: loris [m]
ลิงชิมแปนซี[n.] (ling chimpensī) EN: chimpanzee   FR: chimpanzé [m]
ลิงทโมน[n. exp.] (ling thamōn) EN: big monkey   FR: grand singe [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
gorilla(n.) ลิงกอริลล่า
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ape[N] ลิงไม่มีหาง, Syn. great ape, anthropoid ape
baboon[N] ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง, Syn. ape
be over the moon[IDM] ลิงโลดใจ, See also: ยินดียิ่ง
chimp[N] ลิงชิมแปนซี (คำไม่เป็นทางการ), Syn. chimpanzee
chimpanzee[N] ลิงชิมแปนซี, Syn. chimp
gorilla[N] กอริลลา, See also: ลิงขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกา
mandrill[N] ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
marmoset[N] ลิงขนาดเล็กในทวีปอเมริกา มีหางยาวหนาตระกูล Callithricidae, Syn. lemur
monkey[N] ลิง, Syn. primate, lemur
orangutan[N] ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
angling(แอง' กลิง) n. การตกปลา
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง,, Syn. annelidan (earthworms, leeches)
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
ape(เอพ) n. ลิงไร้หางหรือมีหางสั้น,วานร,ผู้เลียนแบบ. -vt. เลียนแบบ. -apelike adj.
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
arson(อาร์'เซิน) n. การลอบวางเพลิง.
atheling(แอธ'ธะลิง) n. บุคคลที่มีเชื้อพระวงศ์, เจ้าชาย (prince , nobleman)

English-Thai: Nontri Dictionary
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
ape(n) ลิงชนิดหนึ่ง
arson(n) การลอบวางเพลิง
baboon(n) ลิงทโมน
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
cresset(n) กระถางคบเพลิง
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
orang-utan (n name) ลิงอูรังอูตัง orang ภาษามาเลย์แปลว่า คน Utan ภาษามาเลย์แปลว่า ลิง

German-Thai: Longdo Dictionary
Feuer machenจุดไฟ, จุดเพลิง

French-Thai: Longdo Dictionary
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top