Search result for

ลำโพง

(36 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำโพง-, *ลำโพง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำโพง[N] datura, See also: thorn apple, Syn. ต้นลำโพง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Datura metel Linn ในวงศ์ Solanaceae ผลมีหนาม เมล็ดกินแล้วเมา
ลำโพง[N] loudspeaker, See also: megaphone, Syn. เครื่องขยายเสียง, Example: ห้องอัดเสียงที่สร้างใหม่ของผมสั่งซื้อแต่ลำโพงคุณภาพดีๆ ทั้งนั้น, Count unit: ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำโพงน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Datura metel L. ในวงศ์ Solanaceae ผลมีหนาม เมล็ดกินเมา, พันธุ์ดอกสีม่วงเรียก ลำโพงกาสลัก [D. metel L. var. fastuosa (Bernh.) Danert]
ลำโพงเรียกสิ่งซึ่งมีรูปคล้ายดอกลำโพง เช่นเครื่องช่วยขยายเสียงที่มีลักษณะปากบานเหมือนดอกลำโพง.
ลำโพงน. กลอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ขยายเสียง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loudspeakersลำโพง [TU Subject Heading]
Acoustic Hornลำโพงขยายเสียงพูด [การแพทย์]
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
speakerลำโพงเสียง, ดู  loudspeaker   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jimson Weedลำโพง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've got the CDC, Homeland and the joint chiefs for you on speaker 10.และหัวหน้าผู้ประสานงานที่ลำโพง 10 WarGames: The Dead Code (2008)
- Am I on speaker or are you by yourself?ฉันคุยเปิดลำโพงอยู่หรือเปล่าหรือแค่ฉันกับนาย Taken (2008)
Put him on speaker.เปิดลำโพง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Put it on speaker.เปิดมันออกลำโพง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Put him on speaker.เปิดออกลำโพง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Put your phone on speaker.เปิดเสียงลำโพงโทรศัพท์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Do you mind putting me on speaker?คุณให้ฉันพูดออกลำโพงได้มั๊ย The Mother Lode (2009)
Put me on speaker.เปิดเสียงฉันออกลำโพงหน่อย Cowboys and Indians (2009)
Put it on speaker, please.เปิดลำโพงด้วย Cowboys and Indians (2009)
I will gonna put you on speaker.โอเค เอาล่ะ จะเปิดเสียงออกลำโพงนะ Living the Dream (2009)
Go ahead,garcia. You're on speaker.ว่ามา กราเซีย เสียงคุณผ่านลำโพง Haunted (2009)
now I see drown into my speaker room yeahตอนนี้ ฉันมองไปที่ในห้องลำโพงเรดิโอของฉัน เย้ Step Up 3D (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: thom apple ; datura   FR: datura [m]
ลำโพงเสียงทุ้ม[n.] (lamphōng sīeng thum) EN: woofer ; subwoofer   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loudspeaker[N] เครื่องกระจายเสียง, See also: ลำโพง
magnetic speaker[N] ลำโพงวิทยุ
bitch box[SL] ลำโพง (โดยเฉพาะในกองทัพ)
speaker[N] เครื่องขยายเสียง, See also: ลำโพง, Syn. amplifier
woofer[N] ลำโพงที่ทำขึ้นให้มีเสียงทุ้มหรือต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rca connectorสายต่ออาร์ซีเอหมายถึง สายไฟที่ต่อเชื่อมหูฟังหรือลำโพงกับเครื่องเสียง ใช้กับคอมพิวเตอร์เฉพาะในส่วนที่จะเกี่ยวกับระบบเสียง
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ
thorn applen. ต้นลำโพง

English-Thai: Nontri Dictionary
loudspeaker(n) ลำโพง
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์

German-Thai: Longdo Dictionary
einzeln(Adj. Adv.) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top