Search result for

ลาว

(63 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาว-, *ลาว*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คันหลาว (n ) ไม้ที่ทำปลายแหลมสองข้างไว้เสียบฟ่อนข้าวเพื่อหาบ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาว (adv ) อีกแล้ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาว[N] Laos, Example: สินค้าที่มีทิศทางลงใต้ไปสู่ชุมชนไทยใหญ่และลาวก็คือเครื่องใช้โลหะ กับเกลือ, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน
ลาวัณย์[N] beauty, See also: loveliness, fairness, Syn. ความงาม, ความน่ารัก, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลาวน. ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน, เรียกเต็มว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
ลาวน. คำนำหน้าชื่อเพลงไทยสำเนียงลาว เช่น ลาวกระแซ ลาวดวงเดือน ลาวดำเนินทราย ลาวเจริญศรี ลาวครวญ.
ลาวน. คนเกี่ยวข้าว.
ลาวัณย์น. ความงาม, ความน่ารัก.
ลาวน. หินหนืดใต้เปลือกโลกที่พุพุ่งไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acid lavaลาวาชนิดกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block lavaลาวาบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pahoehoeลาวาปาฮอยฮอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pillow lavaลาวารูปหมอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava flowลาวาหลาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ropy lavaลาวาเกลียวเชือก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laosลาว [TU Subject Heading]
lavaลาวา, หินหนืดใต้เปลือกโลกที่ไหลออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินรูปต่าง ๆ เช่น หินพัมมิช หินออบซิเดียน หินบะซอลต์  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Larva Migransลาวา ไมเกรนส์, ตัวอ่อนไชผ่านผิวหนัง [การแพทย์]
Larva Migrans, Visceralลาวา ไมเกรนส์, ไวเซอรัล [การแพทย์]
Lavaลาว[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Laos?ลาวS.O.B. (2009)
You'll see that I spent the summerคุณจะเห็นว่าผมใช้เวลาว่างในช่วงซัมเมอร์ New Haven Can Wait (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
We're inside the Edison Lounge,เราอยู่ใน เอดิสัน ลาวนจ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
If I had time for that, I'd get another part-time job.ถ้าชั้นมีเวลาว่างนะ ชั้นยังมีงานพาร์ทไทม์อื่นอีก Baby and I (2008)
I was gonna take a walk down Plowers' trail after work.ฉันอยากไปเดินเล่นตามทาง ที่พลาวเวอร์หลังเลิกงานซักหน่อย The Lazarus Project (2008)
Right, and I have a cabin on Plowers' trail.ใช่ แต่ผมยังมีกระท่อมที่พลาวเวอร์ด้วย The Lazarus Project (2008)
Tell me, is Claudia Mauricio a good roommate?บอกมาซิ คลาวเดีย มาริซิโอ เป็นเพื่อนที่ดีไหม? Breaking and Entering (2008)
We could finally do that. Maybe take some time off.เรายังทำมันได้นะ อาจจะหาเวลาว่างๆ Marley & Me (2008)
It's time for this virgin to get sacrificed in the boiling Jell-O lava!ถึงเวลาที่ยัยเวอร์จิ้นจะลงไป บูชายัญลงไปต้มในบ่อ เจลลี่ ลาว่า ! The House Bunny (2008)
Fellas, this is a critical moment in his life.พรรคพวก นี่เป็นช่วงเวลาวิกฤตในชีวิตของเขา Frost/Nixon (2008)
I don't know the number to my savings account, because believe it or not, I don't spend my entire day sitting around trying to memorize the fucking numbers to my fucking bank accounts!บัญชีคืออะไรเพราะว่า คุณเชื่อหรือเปล่า ผมไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวัน จะมานั่งท่องจำตัวเลขบ้าบอ ของบัญชีบ้าบอของผมโว้ย Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาว[n. prop.] (Lāo) EN: Laos   FR: Laos [m]
ลาว[adj.] (Lāo) EN: Lao ; Laotian   FR: laotien ; lao
ลาว[n.] (lāwā) EN: lava   FR: lave [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Laos[N] ลาว
lava[N] ลาวา, See also: หินหลอมละลายที่ถูกพ่นจากปล่องภูเขาไฟ, Syn. volcanic rock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
at 2(อาท) n., (pl. at) หน่วยเงินตราของประเทศลาว เท่ากับ 1/100 กีบ
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
ceto-Pref. "ปลาวาฬ"
cetology(ซีทอล'โลจี) n. ปลาวาฬศาสตร์
chronologicadj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์

English-Thai: Nontri Dictionary
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
gaff(n) ฉมวก,หลาวแทงปลา,ตะขอเกี่ยวปลา
interregnum(n) เวลาผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน,เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ,เวลาว่าง
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง
javelin(n) แหลน,หอก,ทวน,หลาว
lance(n) หอก,ทวน,หลาว,ฉมวก
lava(n) หินลาว
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
manคนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top