Search result for

ลาด

(118 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาด-, *ลาด*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*โง่เขลา, ขลาดเขลา* (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาดopen-air market
ลาดเกิดใหม่Emerging Market
วิชาหลักการตลาด (n phrase ) Principles of Marketing
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาด (n vi vt ) ตลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาด[V] pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai definition: ปูแผ่ออกไป
ลาด[V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลาด[V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลาดชัน[ADJ] steep, See also: precipitous, sheer, sloping, inclining, Example: สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตั้งบ้านแต่เดิมเป็นภูเขาลาดชันสลับซับซ้อน
ลาดเลา[N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
ลาดเอียง[V] slope, See also: incline, decline, slant, Syn. เอียง, ลาด, ลาดเท, Example: พื้นดินหน้าบ้านของเขาลาดเอียงไปทางทะเล, Thai definition: มีลักษณะเทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลาดตะเวน[V] patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
ลาดตระเวน[V] patrol, See also: reconnoitre, cruise, Syn. เที่ยวตรวจ, Example: เรือรบอเมริกันยังคงลาดตระเวนไปทั่วโลก, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลาดก. ปูแผ่ออกไป เช่น ลาดพรม ปูลาดอาสนะ, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถนนลาดยาง.
ลาดว. เทตํ่าหรือเอียงขึ้นน้อย ๆ เช่น ที่ลาด.
ลาดดู เสือตอ.
ลาดตระเวนก. เที่ยวตรวจไปทั่วเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูเป็นต้น เช่น หน่วยลาดตระเวน เครื่องบินออกลาดตระเวน ตำรวจทหารลาดตระเวนไปตามชายแดน.
ลาดตระเวนน. เรียกเรือรบขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง มีหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อค้นหา ทำลายเรือรบข้าศึก และให้ความคุ้มกันสนับสนุนกองเรือลำเลียงของฝ่ายตน ว่า เรือลาดตระเวน.
ลาดทวีปน. ที่ลาดสูงชันต่อจากขอบไหล่ทวีปลงไปสู่ทะเลลึก.
ลาดพระบาทน. พรมสีน้ำตาลมีขอบสำหรับปูลาดเป็นทางทรงพระดำเนินของพระมหากษัตริย์และพระราชินี, ในปัจจุบันใช้ปูลาดเป็นทางทรงพระดำเนินของพระบรมวงศ์ด้วย.
ลาดพระบาทก. กิริยาที่เจ้าพนักงานปูลาดพรมทางเดินสำหรับทางทรงพระดำเนินของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์.
ลาดยางน. เรียกถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น ว่า ถนนลาดยาง.
ลาดเขาน. ภูมิประเทศชายเขาที่ไม่ถึงกับราบ แต่ก็ไม่ชัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
velocity gradientลาดความเร็ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip slopeลาดตามแนวเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental rise; continental apronลาดตีนทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental apron; continental riseลาดตีนทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental slopeลาดทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
back slopeลาดหลังผา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
constant slopeลาดเขาคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apronลาดเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ladakh (India)ลาดัก (อินเดีย) [TU Subject Heading]
side slopeside slope, ลาดข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
friction slopefriction slope, ลาดความฝืด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic gradienthydraulic gradient, ลาดชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed slopebed slope, ลาดท้องคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
energy gradientenergy gradient, ลาดพลังงาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
exit gradientexit gradient, ลาดพลังงานที่จุดออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no mistake.ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คะ The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทษนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)
But I already told you Poppy and her crowd never miss Marc Jacobs' show.แต่หนูบอกแม่แล้วนี่คะว่า Poppy กับเพื่อนของเค้าหนะ ไม่มีทางพลาดงานของ Marc Jacpb หรอกค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
- Actually, as strange as it sounds, I'm here to see youถึงมันจะฟังดูประหลาดก็เถอะ แต่ฉันมาเพื่อพบนาย The Serena Also Rises (2008)
- Oh, it's stunning! Serena, do you think--โอ้ ซฌรีน่า มันประหลาดน่า! The Serena Also Rises (2008)
There's not one thing that's missing?เธอคงไม่เคยพลาดหวังกับอะไรเลยล่ะสิ? The Dark Night (2008)
One day I might surprise you. Go.วันหนึ่งพ่ออาจทำให้ลูกประหลาดใจ ไปเถอะ The Dark Night (2008)
Here I thought I'd surprise youฉันคิดจะทำให้เธอประหลาดใจ The Dark Night (2008)
Who's intelligent, sophisticated,ทั้งฉลาด มีประสบการณ์ The Dark Night (2008)
We're not exactly the world's most covert secret couple.ยังไงเราก็ไม่ใช่คู่ที่ประหลาดที่สุดในโลกอยู่แล้ว The Dark Night (2008)
Spotted--Chuck Bass putting his new B.F.F. on speed dial.ผิดพลาดอย่างมหันต์ - - ชัคแบสเก็บ b.f.f ใหม่ในหน้าโทรด่วน Never Been Marcused (2008)
Which is why we're gonna have to be much more clever when we get back to the city.นี่คือทำไมเราต้องฉลาดให้มากขึ้น Never Been Marcused (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาด[v.] (lāt) EN: tilt ; incline ; slope   FR: incliner ; pencher
ลาด[v.] (lāt) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover   FR: paver ; revêtir ; recouvrir
ลาด[v.] (lāt) EN: spread ; cover   FR: étendre ; étaler
ลาด[adj.] (lāt) FR: pentu ; incliné
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout   
ลาดพร้าว [n. prop.] (Lāt Phrāo) EN: Lat Phrao   FR: Lat Phrao
ลาดยาง[v.] (lātyāng) FR: goudronner ; bitumer ; asphalter

English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
dork(n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, S. jerk, R. freak,
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
market segmentส่วนตลาด
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticlinal[ADJ] ลาดลงทั้งสองข้างจากแกนกลาง
cant over[PHRV] เอียง, See also: ลาด, Syn. keel over
fall towards[PHRV] เอียงไปทาง, See also: ลาดไปทาง
decline[VI] ลาด, See also: เอียง, ลาดลง, Syn. incline downward, slope downward, Ant. rise
descend[VI] เอียง, See also: ลาดลงมา
dip[VT] เอียง, See also: ลาด, Syn. fall, slide, slope, Ant. rise, soar
incline to[PHRV] ลาดเอียงไปทาง, See also: เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ, Syn. incline towards
incline towards[PHRV] ลาดเอียงไปทาง, See also: เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ, Syn. incline to
heel[VI] เอียง, See also: ลาด, Syn. lean, tilt
hillside[N] ลาดเขา, See also: ข้างเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
aftrwit(อาฟ' เทอะวิท, แอฟ-) ความฉลาดได้ในภายหลัง
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
aloud(อะเลาดฺ') adj. ดัง,ออกเสียง, Syn. loudly, audibly ###A. silently, inaudibly
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
斜面[しゃめん, shamen] (n) ลาด

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top