Search result for

ลางที

(30 entries)
(0.2823 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลางที-, *ลางที*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ลางทีบางที

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลางที    [ADV] sometimes, See also: perhaps, Syn. บางที, บางครั้ง, Example: ชาวฮินดูที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีประเพณีที่เรียกว่า สาดน้ำแดงให้แก่กัน ซึ่งลางทีก็ลามปามสาดไปถึงคนอื่นด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลางทีว. บางที.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's exactly what happened in this trial... because the media twisted things around... so people got all focused on these cops... and whether or not they were going to get convicted... and whether Rodney King's civil rights had been violated.มันก็เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ / ในเรื่องนี้... มันเป็นเพราะส่วนกลางที่บิดเบี้ยวรอบๆ... ผู้คนก็พากันจับตามอง/ ไปที่ตำรวจ... American History X (1998)
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้ Malèna (2000)
One medieval meal, and...แบบยุคกลางที่นึง, กับ... Shrek 2 (2004)
This is positive.นี่เป็นลางที่ดี The Woodsman (2004)
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Clara toplin used to be the properties clerk here.คาร่า ท็อปลิน เธอเคยเป็นเสมียนทำบัญชีของกลางที่นี่ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
That can't be a good sign.นั่นไม่น่าจะเป็นลางที่ดีเลยนะ The Magnificent Seven (2007)
Isn't that our good fortune?นั่นเป็นลางที่ดีใช่ไหม In the Valley of Elah (2007)
All right, if we can get through the ceiling, the foundation and the earth on top of that, we can make it out into the middle of no-man's-land and maybe hit the fence before we get shot.เอาล่ะ ถ้าเราพ้นจากเพดานแล้วขุดขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะไปโผล่ตรงกลางที่ไม่มีคนอยู่ บางทีอาจถึงรั้วก่อนถูกยิง Bang and Burn (2007)
My cousin, Lance, just got a new job at TransWest airlines.ตรงกลางที่ว่า หมายถึง สปริงฟิลด์ มิสซูรี่ Betty's Baby Bump (2008)
Sometimes when I see your face, Bartowski, my calm center just wants to...บางทีเวลาฉันเห็นหน้านาย บาโธว์สกี้ ศูนย์กลางที่สงบของฉันมัน... Chuck Versus the Sensei (2008)
Well, the thing is, Casey doesn't really have a calm center.เรื่องของเรื่องคือ เคซี่ไม่มีหรอก ศูนย์กลางที่สงบน่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
outmost(เอาทฺ'โมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างจากศูนย์กลางที่สุด
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful

German-Thai: Longdo Dictionary
das(Artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein
einenหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมตรง Akkusativ, See also: ein

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top