Search result for

ลับตา

(30 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลับตา-, *ลับตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับตา[ADJ] out of sight, Example: เราไม่ควรอยู่ในที่ลับตาคนเพราะอาจจะไม่ปลอดภัย, Thai definition: ที่ไม่มีใครเห็น
ลับตา[V] be out of sight, Example: เขายืนมองจนเธอลับตาไป, Thai definition: ห่างไกลจนพ้นสายตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลับตาว. มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Close your eyes, Goten! Look for his Ki!โกเท็น หลับตาแล้วมาหาตัวจริงของมันสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I had my eyes closed. Plus he came the opposite way.ชั้นหลับตาอยู่ แถมเค้ามาจากฝั่งตรงข้าม My Sassy Girl (2008)
And then he closed his eyes as if he would go to sleep.จากนั้นเขาหลับตาลงราวกับว่าเขากำลังนอนหลับ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I knew this would come to haunt us.ข้านึกแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องกลับตามมาหลอกหลอนเรา The Other Boleyn Girl (2008)
No!ลับตานะ Quantum of Solace (2008)
Okay, guys. Close your eyes.โอเคทุกคน หลับตา The House Bunny (2008)
It's pulling off a band aid. You just have to close your eyes and do it.มันเหมือน ดึงพลาสเตอร์ออก \\\ นายก็แค่ หลับตาแล้วทำมัน Made of Honor (2008)
Close your eyes.เอาล่ะ หลับตานะ Ponyo (2008)
You just close your eyes and go to that special place like always.ลูกต้องหลับตานะลูก และไปอยู่ตรงนั้นนะ The Echo (2008)
- If I close my eyes, it sounds like...- ถ้าฉันหลับตา มันก็ฟังเหมือน... Pineapple Express (2008)
I just feel as if everything is upside down.ฉันแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับตาลปัตร์ไปหมด Doubt (2008)
Close your eyes.ลับตาก่อนสิ Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลับตา[adj.] (laptā) EN: out of sight   

English-Thai: Longdo Dictionary
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
outlandish(เอาท์แลน'ดิช) adj. พิกล,ประหลาด,บ้านนอก,เทศ,ต่างชาติ,ที่ลับตา., See also: outlandishness n., Syn. bizarre
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
picture(vt) วาดรูป,นึกภาพ,มองเห็นภาพ,หลับตานึก,ถ่ายภาพยนตร์
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร
TOPSY-topsy-turvy(adv) สับสน,ยุ่งเหยิง,กลับตาลปัต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top