Search result for

ลัก

(147 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลัก-, *ลัก*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
metadata[สาน ระ ลัก] (n ) สารลักษณ์, ลักษณะที่อธิบายถึง ข้อมูล(สาร) ที่มี

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ครูพักลักจำ (phrase ) To learn something through the back door
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ (n ) Symbolic Logic
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
ลายลักษณ์อักษรบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
วิชาหลักการจัดการ (n phrase ) Principles of Management
วิชาหลักการตลาด (n phrase ) Principles of Marketing
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (n phrase ) Principles of Economics
สามัญลักษณ์ (n ) common traits
See also: S. ลักษณะที่มีอยู่ร่วมกัน, A. ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์,
เทศกาลโคมไฟ คือ เทศกาลฉลองในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นสัญลักษณ์ของวันส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักตัว[V] kidnap, See also: abduct, snatch, Syn. ลักพา, ลักพาตัว, Example: คนร้ายลักตัวลูกสาวเศรษฐีชื่อดังหวังเรียกค่าไถ่นับล้าน
ลักลอบ[V] smuggle, Syn. แอบซ่อน, ซ่อนเร้น, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลักลอบนำสินค้าเข้ามาทางชายแดนภาคใต้เสียเอง, Thai definition: ลอบเอาไป, ลอบเอามา
ลักลอบ[V] commit adultery, See also: have a clandestine sexual relations, Syn. ลักลอบได้เสีย, Example: พระเอกในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักลักลอบได้ลูกสาวพระราชา, Thai definition: ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว
ลักษณะ[N] quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count unit: ลักษณะ, Thai definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
ลักษณะ[CLAS] type, See also: kind, category, group, class, sort, Syn. ประเภท, Example: การตอบโต้บทสนทนามี 2 ลักษณะคือ, Thai definition: ลักษณนามของเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
ลักษมี[N] Laksmi, Syn. พระลักษมี, Example: ชาวฮินดูจะจารึกแสวงบุญไปบูชาพระศิวะ พระนารายณ์ และพระลักษมี, Thai definition: ชื่อเจ้าแม่แห่งลาภและความงาม เป็นชายาพระนารายณ์, Notes: (สันสกฤต)
ลักษมี[N] beauty, See also: charm, grace, fairness, Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ, Notes: (สันสกฤต)
ลักษมี[N] luck, See also: fortune, Syn. โชคลาภ, โชค, Notes: (สันสกฤต)
ลักเพศ[N] homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count unit: คน
ลักยิ้ม[N] dimple

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลักก. เอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น, ขโมย, เช่น ลักทรัพย์, แอบทำ, ลอบทำ, เช่น ลักกินขนมในห้องเรียน ลักสูบบุหรี่ในห้องน้ำ.
ลักว. เว้นข้ามไปทำให้เสียระเบียบ เช่น รถไฟลักหลีก ทำให้รถ ๒ ขบวนชนกัน.
ลักขณะ(-ขะหฺนะ) น. ลักษณะ, เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง, คุณภาพ
ลักขณะประเภท.
ลักขณา(-ขะนา) ว. มีลักษณะดี.
ลักขะน. เครื่องหมาย, เป้า
ลักขะจำนวนแสนหนึ่ง.
ลักขีน. โชค, ลาภ.
ลักจั่น(ลักกะจั่น) น. นํ้าเต้าหรือภาชนะดินรูปคล้ายนํ้าเต้า สำหรับบรรจุนํ้าในเวลาเดินทางอย่างที่พระธุดงค์ใช้.
ลักซ่อนก. อาการที่คล้ายมีอะไรบางอย่างมาทำให้มองไม่เห็นหรือหาไม่พบ เชื่อกันว่าถูกผีลักไปซ่อนหรือผีบังตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take by stealthลักทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
venationลักษณะกระจายของหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glottalizationลักษณะการบีบเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labializationลักษณะการห่อปาก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
manner of articulationลักษณะการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasalizationลักษณะการออกเสียงขึ้นจมูก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality of estateลักษณะการใช้สิทธิในที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupancyลักษณะการใช้อาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Luxลักค์
หน่วยที่ใช้วัดความเข้มแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กรรมพันธุ์ลักษณะนิสัย โรคบางชนิดที่สืบทอดทางสายเลือด
คำที่มักเขียนผิด คือ กรรมพันธ์ [คำที่มักเขียนผิด]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Biometric identificationลักษณะกำหนดทางชีวมิติ [TU Subject Heading]
Identificationลักษณะกำหนด [TU Subject Heading]
Transsexualismลักเพศ [TU Subject Heading]
Transvestismลักเพศเทียม [TU Subject Heading]
Attributes ลักษณะ
ลักษณะต่าง ๆ ทางประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I-i just wish my mom wouldn't pushฉันแค่อยากให้แม่ไม่ต้องมาคอยผลักดันแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
Who major in drum circlesใครจะเรียนวิชาหลักกลอง New Haven Can Wait (2008)
But there's a problem with your application.แต่ดูเหมือนว่าหลักฐารการสมัครของเธอจะมีปัญหานะ New Haven Can Wait (2008)
If you want your application to stand outถ้าคุณอยากจะได้หลักฐานมายืนยัน New Haven Can Wait (2008)
What happened to your master plan,เกิดอะไรขึ้นกับแผนการหลัก New Haven Can Wait (2008)
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)
You wanted it from me. I'm prepared to settle.แต่คุณกลับต้องการมันจากผม/ ฉันก็แค่อยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณ Chuck in Real Life (2008)
Unfortunately, there was no hard evidence of that,โชคร้ายที่มันไม่มีหลักฐานสำหรับสิ่งนั้นนะซิ Pret-a-Poor-J (2008)
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
The day you hacked into the NASA mainframe and downloaded classified information, that was the day that you gave up those rights.วันที่คุณได้เข้าไปล้วงความลับข้อมูลหลักของนาซ่า และได้ดาว์นโหลดใบสมัครงาน นั่นเป็นวันที่ คุณละทิ้งความถูกต้องแล้ว Odyssey (2008)
Could be a second Marker. Please advise.อาจเป็นสัญลักษณ์ที่สอง โปรดแนะนำด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลัก[v.] (lak) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer   FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny   FR: commettre un vol
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry   FR: enlever ; kidnapper
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize   
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle   FR: passer en fraude ; entrer furtivement
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: steal   FR: subtiliser
ลักลั่น[v.] (laklan) EN: overlap   
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ลักษณนาม = ลักษณะนาม[n. exp.] (laksananām) EN: classifier   FR: classificateur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
rule of law(n) หลักนิติธรรม
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduct[VT] ลักพาตัว, See also: ฉุดคร่า, Syn. kidnap, nobble, snatch
accent[N] ลักษณะเฉพาะ
act[N] พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลักษณะนิสัย
air[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
aspect[N] ลักษณะ, See also: รูปลักษณ์, Syn. look, looks, appearance, features
attitude[N] ลักษณะท่าทาง, Syn. posture, stance, stand
bactericidal[ADJ] เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อแบ็กทีเรีย, See also: ลักษณะฆ่าเชื้อแบกทีเรีย, Syn. antiseptic
basic[ADJ] เป็นด่าง, See also: ลักษณะด่าง
bearing[N] ลักษณะบุคลิกประจำตัว, See also: ลักษณะการเดินหรือการยืน, Syn. manner
brute[ADJ] ลักษณะของสัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
anchor(n) สมอเรือ,หลัก
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
areal featureลักษณะประจำเขต
arm's length (n) ลักษณะของคูสัญญาทางธุรกิจที่คู่สัญญามีผลประโยชน์แยกออกจากกันและไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกันและกัน มักพบในรูป a contract made at arm's length
bilateral pneumonia (name uniq ) ลักษณะของปอดอักเสบทั้งสองข้าง
child rearing practice (n) ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
Face paintลักษณะของการนำสีมาทาหน้าให้เหมือนกับชาวป่า หรือ ชาวเผ่าโบราญ
hyperactivity (n ) ลักษณะอยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่สุข ซุกซนผิดปกติ
ichthyic (adj ) ลักษณะเหมือนหรือคล้ายปลา
impulsiveness (n ) ลักษณะหุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำอะไรต่าง ๆ
Oiligo (uniq) ลักษณะของเผ่าพันธ์ Orc ในตำนานเทพนิยายโบราณ Pond-tai chan คือชื่อที่แท้จริง
See also: S. Orgy,
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
〜歳[〜さい, ~ sai] (n) ลักษณนามของอายุ เช่น 14歳 14ปีี บางครั้งอาจจะเขียนโดยใช้ตัว 才 แทน
拉致[らち, rachi] (n vt) ลักพาตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
猫背[ねこぜ, nekoze] (n) ลักษณะหลังงอและคอยื่นไปข้างหน้า
極性[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง
外観[がいかん, gaikan] (n) ลักษณะภายนอก
類別詞[るいべつし, ruibetsushi] (n ) ลักษณะนาม
歯軋り[はぎしり, hagishiri] (n ) ลักษณะอาการนอนกัดฟัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
密輸[みつゆ, mitsuyu] Thai: ลักลอบนำเข้า English: smuggling (vs)
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
Kennzeichen(n) |das| สัญลักษณ์
aufschreiben(vi) |schrieb auf, hat aufgeschrieben| เขียนลงบนกระดาษ สลัก จารึก
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ

French-Thai: Longdo Dictionary
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top