Search result for

ละเลง

(27 entries)
(0.2053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละเลง-, *ละเลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเลง[V] smear, See also: spread, daub, Syn. ป้าย, ทา, Example: แม่ค้ากำลังละเลงขนมเบื้องหลายสิบอันเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai definition: ป้ายหรือทาให้เป็นแผ่ออกไป ด้วยวิธีวนเป็นวงกลมๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเลงก. ป้ายทาหรือไล้ทาให้แผ่ออกไปด้วยวิธีวนเป็นวงกลม ๆ เช่น ละเลงขนมเบื้อง, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้เลอะเทอะ เช่น เอาแป้งละเลงหน้า.
ละเลงขนมเบื้องด้วยปากก. ดีแต่พูด แต่ทำไม่ได้.
ละเลงเลือดว. อาการที่ต่อสู้กันจนเลือดออกมากเปรอะไปด้วยกัน เช่น ทั้ง ๒ ฝ่ายต่อสู้กันถึงขั้นละเลงเลือด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I call him that because he likes to draw first blood.ฉันเรียกมันว่าแรมโบ้ ก็เพราะว่ามันชอบที่จะละเลงพื้น... ...ด้วยเลือดของศัตรู Mannequin (1987)
There will be blood tonight!คืนนี้จะต้องละเลงเลือดกันล่ะ! The Princess Bride (1987)
By the way, that's flammable substance smeared on your body.และอย่าลืมว่า/Nมีสารไวไฟละเลงอยู่ทั่วตัวของคุณ Saw (2004)
I don't give a crap if you covered yourself in peanut butter... and had a 15 hooker gang-bang.ผมไม่เห็นจะสนใจอะไร ต่อให้คุณละเลงตัวคุณด้วยเนยถั่วทั้งตัวก็เหอะ หรือจะไปมั่วกับอีตัว 15 คนก็ตาม Saw (2004)
Jimmy, you fucking lotion lover.จิมมี่มึงแม่งละเลงตัวด้วยโลชั่นสวาท American Pie Presents: Band Camp (2005)
They clear you to contaminate the crime scene, too?เขาบอกให้คุณมาละเลงที่เกิดเหตุ ให้เลอะเทอะด้วยรึเปล่า Hollow Man II (2006)
The last thing I remember was thinking that I hope he's not smearing my eye makeup all over.สิ่งสุดท้ายที่จำได้.. ชั้นคิดว่า ฉันหวังว่าเครื่องสำอางคงยังไม่ละเลงไปทั่วหน้า Captivity (2007)
Next time it'll be your pretty little brains all over the pavement.คราวหน้า สมองน้อยๆของแกจะละเลงพื้น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
First, she ripped off its arms, stuffed it with chili.เธอกระชากแขนออกก่อน แล้วก็ละเลงชิลลี่ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Biting, scratching, panting, tongue all over the place.ทั้งกัด ทั้งข่วน หายใจระรัว ละเลงลิ้นไปทั่ว Superhero Movie (2008)
Yeah, to scare people. You know, war paint.ใช่ มันแต่งหน้ายังกะผ่านสงครามละเลงสีมา The Dark Knight (2008)
We painted the wall with his brain. Painted it.เราทาผนังด้วยสมองของมัน ละเลงซะจนทั่วเลย Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเลง[v.] (lalēng) EN: smear ; spread ; daub   FR: étaler ; étendre
ละเลง[n.] (lalēng) FR: grande gueule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daub[VT] เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
slime[VT] ละเลงด้วยโคลน, See also: ป้ายด้วยโคลน
smear[VI] ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
smear[VT] ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
spread with[PHRV] ทาด้วย, See also: ละเลงด้วย, Syn. apply to, spread on, spread over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
spread(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา., See also: spreadable adj. -S...
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
smear(vt) ละเลง,ทา,ป้าย,ทำให้เปื้อน,ทำเลอะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top