Search result for

ลอยแพ

(18 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลอยแพ-, *ลอยแพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยแพ[V] lay off, See also: abandon, dismiss, sack, Example: เจ้าของบริษัทลอยแพคนงานเพราะกิจการขาดทุน, Thai definition: ให้ออกจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่
ลอยแพ[V] be adrift on a raft, See also: float on a raft, Example: เด็กทารกถูกลอยแพไปตามแม่น้ำ, Thai definition: เอาลงแพแล้วปล่อยให้ลอยไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลอยแพก. จับใส่แพแล้วปล่อยให้ลอยล่องไปในน้ำตามยถากรรม เช่น สมัยโบราณเอาคนชั่วลอยแพไป นางกากีถูกลอยแพ, โดยปริยายหมายถึง ปล่อยให้ตกอยู่ในสถานะลำบาก เช่น โรงงานขาดทุนต้องปิดกิจการ คนงานจึงถูกลอยแพ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what we do, Natalie. We take people at their most fragile and we set them adrift.นี่คือสิ่งที่เราทำ นาตาลี เราจัดการผู้คนในเวลาที่ พวกเขาเปราะบางที่สุด ลอยแพเขา Up in the Air (2009)
Your sweet old grandpa turned his back on us three years ago...คุณปู่แสนดีของเธอ ลอยแพพวกเรา เมื่อ3ปีก่อน Ben 10: Alien Swarm (2009)
Whether to keep increasing Hong Tae Gyun's account value by continuing to manipulate stock prices or to abandon Hong Tae Gyun and save himself.ว่าจะยอมลงทุนกับฮง แทกยูน ในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่อไปรึเปล่า หรือจะทิ้งแทกยูน แล้วก็ลอยแพเขาซะ Episode #1.11 (2010)
Seems that marriage is going swimmingly.ดูเหมือนสัญญากำลังจะโดยลอยแพ Let It Bleed (2011)
Now down to business.นายจะได้อะไรจากการลอยแพเลนเนิร์ด The Bus Pants Utilization (2011)
You agree help cover up Carlos' crime, and then they just abandon you?คุณช่วยคาร์ลอสอำพรางอาชญากรรมที่เค้าก่อ จากนั้นพวกเขาก็ลอยแพคุณ.. Get Out of My Life (2012)
I wish people had not cut me slack.พ่อหวังว่าผู้คนจะไม่ลอยแพพ่อ Crucible (2013)
V Section left us hanging out to dry.วืเซ็กชั่น ลอยแพหน่วยเรา Allied (2016)
Marianne Beauséjour ran the most effective resistance circuit in Paris until V Section fucked it up for her in '41.เคยบัญชาการหน่วยต่อต้านที่เก่งสุดในปารีส จนถูกวืเซ็กชั่นลอยแพในปื 41 Allied (2016)
Which will probably be abandoned.ซึ่งน่าจะถูกลอยแพไปแล้วนะ We All Fall Down (2016)
This thing goes sideways you don't just get burned, you go to prisonถ้าคว้าน้ำเหลว ไม่ใช่แค่โดนลอยแพ แต่ต้องเข้าคุกด้วย The Fate of the Furious (2017)
Evidently, they got their money. I'm wearing the same shit.แล้วก็ได้เงินกันทุกคนแล้ว ส่วนฉันถูกลอยแพ Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack   
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: be adrift on a raft ; float on a raft   

English-Thai: Nontri Dictionary
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top