Search result for

ลอยลำ

(20 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลอยลำ-, *ลอยลำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยลำ[ADV] absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
ลอยลำ[V] float, See also: drift, Syn. ลอย, ลอยน้ำ, Example: เรือรบของสหรัฐลอยลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยลำ[V] take a large lead, See also: hold a safe lead, have a good lead, Example: ผู้สมัครหน้าเก่าอย่างเขาสามารถลอยลำผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดาย, Thai definition: นำหน้าไปไกล, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลอยลำว. เด็ดขาด เช่น เรือแข่งชนะลอยลำ ลอยลำเข้ารอบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The public likes you. That's the only reason that this might fly.ชาวเมืองชอบคุณนั่นคือเหตุผลเดียวที่งานนี้จะลอยลำ The Dark Knight (2008)
There's a spaceship above our city.มียานจอดลอยลำ อยู่เหนือเมืองของเรา There Is No Normal Anymore (2009)
Four hours ago, it ran aground and caught fire.สี่ชั่วโมงก่อน ลอยลำมาถึง และเกิดไฟไหม้ Snakehead (2009)
Visualize the "Dallas Alice" on lake spears, huh?เห็นภาพ "ดัลลัส อลิซ" ลอยลำอยู่เหนือ ทะเลสาบแล้วละก็ In This Home on Ice (2010)
- "A boat worth sailing."- "เรือที่ีควรค่าแก่การลอยลำQuestions and Antlers (2010)
Was he stroking Spartacus' cock when ship set to wave?เขากำลังเขย่าไอ้จ้อนของสปาร์ตาคัส ตอนเรือลอยลำอยู่บนท้องทะเลรึ? Blood Brothers (2013)
When the sun is highเพื่อมุ่งหน้าลอยลำ Moana (2016)
You're drifting. Keep your eyes on the far end of the runway.คุณกำลังลอยลำ จับตาดูปลายสุดของรันเวย์ไว้ Airplane! (1980)
She can stay afloat with the first four compartments breached... but not five.เรือจะลอยลำอยู่ได้ ถ้าท่วมแค่ 4 ห้อง ไม่ใช่ 5 Titanic (1997)
I think it's unfair on Samantha too, frankly. Yeah.ว่าไปแล้วมันทำให้ซาแมนต้า ต้องพลอยลำบากไปด้วย Match Point (2005)
They... they're probably just anchored up the channel somewhere.อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาแค่... ...ทอดสมอลอยลำที่ไหนสักแห่ง เราจะออกไปเขาเอง The Fog (2005)
Now they are heading for the final.ตอนนี้เท่ากับว่าพวกเขาลอยลำสู่รอบสุดท้ายไปแล้ว Goal II: Living the Dream (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยลำ[v.] (løilam) EN: take a large lead ; hold a safe lead ; have a good lead   FR: avoir une avance confortable
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง,เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่,บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง,คนจรจัด,คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left ###A. dutiful คำศัพท์ย่อย:
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top