Search result for

ลหุ

(29 entries)
(0.186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลหุ-, *ลหุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลหุ[ADJ] light, Syn. เบา, Notes: (บาลี)
ลหุ[ADJ] rapid, See also: quick, fast, swift, Syn. เร็ว, ไว, Notes: (บาลี)
ลหุ[ADJ] light (vowel), See also: unaccented (vowel), Ant. ครุ, Thai definition: สระสั้น, Notes: (บาลี)
ลหุโทษ[N] light punishment, See also: light penalty, misdemeanor, Example: โทษลักเล็กขโมยน้อยจัดเป็นลหุโทษอย่างหนึ่ง, Thai definition: โทษเบา, โทษไม่ร้ายแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลหุ(ละ-) ว. เบา
ลหุเร็ว, ฉับไว
ลหุใช้ในตำราฉันทลักษณ์ หมายถึง พยางค์ที่มีเสียงเบา ได้แก่ พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกด เช่น จะ มิ ดุ, ใช้เครื่องหมาย แทน, คู่กับ ครุ ซึ่งใช้เครื่องหมาย แทน.
ลหุกาบัติ(ละหุกาบัด) น. อาบัติเบา ได้แก่ อาบัติที่เมื่อภิกษุต้องแล้ว จะต้องบอกแก่ภิกษุด้วยกันจึงจะพ้นจากอาบัตินั้น ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาษิต.
ลหุโทษน. โทษเบา, โทษไม่ร้ายแรง, คู่กับ มหันตโทษ
ลหุโทษความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ms. Woods... would you rather have a client who committed a crime... malum in se or malum prohibitum?มิสวู้ด คุณจะเลือกลูกความผู้ก่อคดี ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอุกฉกรรจ์ Legally Blonde (2001)
Malum prohibitum.ความผิดลหุโทษค่ะ Legally Blonde (2001)
Now let us look at malum prohibitum... a little more closely.เอาล่ะ มาดูเรื่องความผิดลหุโทษ ให้ละเอียดกันสักนิด Legally Blonde (2001)
She just takes in bots who are broke. Bless her little heart.แต่เธอดูแลหุ่นกระป๋องพังๆ ใจดีชะมัดเลย Robots (2005)
Yeah,four misdemeanor explosives charges.ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับระเบิด 4 คดี Bombshell (2008)
Okay, maybe Chad was infatuated with Wood's body 15 years ago butโอเคบางที่ แชด อาจจะหลงใหลหุ่นของวู้ดเมื่อ 15 ปีก่อน Bear Fight (2012)
More information on the stock auction and, you know, the latest on what the media's calling--ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลหุ้น และคุณรู้ว่าล่าสุด สื่อได้พูดถึงเรื่อง... Darkness on the Edge of Town (2013)
Like an indestructible robot gangsta, number one, son.เช่นเดียวกับอันธพาลหุ่นยนต์ทำลาย หมายเลขหนึ่งลูกชาย Chappie (2015)
And we're gonna make you nice and tough and strong... like a fucking robot gangsta, number one, nè?ҡѧзسդآ ҡç ... ͹ѹ¹ Ţ˹ n Chappie (2015)
Vincent set up a way to remotely deactivate droids.วินเซนต์วิธีการตั้งค่า ยกเลิกการใช้งานจากระยะไกลหุ่น Chappie (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลหุ[adj.] (lahu) EN: light ; minor ; petty   FR: léger ; mineur
ลหุ[adj.] (lahu) EN: unaccented   FR: non accentué
ลหุ[adj.] (lahu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift   FR: rapide
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,เกี่ยวกับลหุโทษ,ไม่สำคัญ,รองลงมา, Syn. small,petty,minor
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

German-Thai: Longdo Dictionary
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top