Search result for

ลวดลาย

(46 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวดลาย-, *ลวดลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวดลาย[N] design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวดลายน. ลายต่าง ๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก, ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ เช่น นักฟุตบอลมีลวดลายในการส่งลูก, โดยปริยายหมายความว่า มีลูกไม้หรือชั้นเชิงต่าง ๆ เช่น เขามีลวดลายในการพูดให้คนฮาได้ เขามีลวดลายในการเต้นรำ.
ดอก ๑ลวดลายบนผืนผ้าเป็นต้น ที่มีลักษณะเป็นดอกเป็นดวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leg Ornamentationลวดลายของขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's important, even with different styles and textures.มันสำคัญ แม้แต่ความแตกต่างของ รูปแบบ และลวดลาย Made of Honor (2008)
So tonight, let's leave our dung in the locker room, let's pretend we're on the winning streak we're gonna start tonight, let's go out there and tear up some badger ass, come on!งั้นคืนนี้ เราต้องทิ้งมูลสัตว์ของเรา ล๊อคไว้ในห้อง มาเสแสร้งกัน เรามาออกลวดลายแห่งความชนะ เราจะเริ่มกันคืนนี้ Pilot (2009)
♪ I just wanna love you, baby ♪- โชว์ลวดลายให้ดูหน่อย Bride Wars (2009)
I see patterned table cloths and china figurines.โอ้... ฉันเห็นลวดลายบนผ้าปูโต๊ะนั่น... Sherlock Holmes (2009)
# All my people on the floor, let me see you dance # # Let me see ya ## เหล่าเพื่อนฝูงบนฟลอร์ทั้งหลาย # # วาดลวดลายหน่อยสิ เอาแรงๆ เลย # Britney/Brittany (2010)
# All my people on the floor, say let me see you dance # # I wanna see ya ## เหล่าเพื่อนฝูงบนฟลอร์ทั้งหลาย # # วาดลวดลายหน่อยสิ เอาแรงๆ เลย # Britney/Brittany (2010)
This guy and I used to wipe the courtroom floor with prosecutors.เขากับฉันเคย วาดลวดลายบนฟลอร์ห้องพิจารณาคดีกับอัยการ Accounting for Lawyers (2010)
Out there on the dance floor, shaking his tail feathers.วาดลวดลายอยู่บนฟลอ Everything Is Illumenated (2010)
Listen, I need a trip that I can fantasize forever so that I am able to have sex with my husband.ฟังนะ ชั้นต้องการทริบ ที่ชั้นจะได้วาดลวดลายให้สุดไปเลย และชั้นก็สามารถที่จะได้จ้ำจี้กับผัวชั้นได้ Bridesmaids (2011)
So let's get it going.-เอ้าส่าย... ! -วาดลวดลายได้ Born This Way (2011)
♪ So I got up and followed her to the floor ♪#ฉันตัดสินใจ ลงไปวาดลวดลายแข่งกับเธอ# New York (2011)
NaIn(courtlady)So-Yi,thepatternofbracelet .นาอิน(นางกำนัล) โซยี ลวดลายของสร้อย Tree with Deep Roots (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning   
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: design ; pattern   FR: motif [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design[N] ลาย, See also: ลวดลาย, งานศิลป์, Syn. artistic work, artistry, decoration
filigree[N] ลวดลายที่เป็นเส้นสายละเอียด, See also: สิ่งประดับที่มีลวดลายเป็นเส้นสาย, ลวดลายประดับที่เป็นเส้นละเอียด, Syn. fretwork, lacework, tracery
lotus[N] ลวดลายดอกบัวที่ใช้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม
mosaic[N] ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี, See also: ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี
open work[N] ลวดลาย, See also: ลายฉลุ
pattern[N] ลวดลาย, See also: งานศิลป์, Syn. design, figure
sunburst[N] ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง, See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์, Syn. sun-shaped design
tracery[N] ลวดลาย
venation[N] ลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้, See also: ลายเส้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน
coat(โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ, Syn. cover
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา

English-Thai: Nontri Dictionary
filigree(n) เครื่องประดับ,ลวดลายประดับ
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
tracery(n) ลวดลาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imbricate[\IM-brih-kut\] (adj) ลวดลายที่ซ้อนทับกัน เช่น กระจกโบราณมีลายสี่เหลี่ยม"ซ้อนทับ"ที่ขอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しぼ, shibo] (n) ลวดลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
模様[もよう, moyou] ลวดลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top