Search result for

ลวก

(59 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลวก-, *ลวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวก[V] scald, See also: burn, Example: หางจระเข้เป็นสมุนไพรอันวิเศษ แก้ไฟไหม้ก็ได้ แก้น้ำร้อนลวกก็ได้, Thai definition: กริยาที่ถูกของเหลวที่ร้อนจัด หรือไฟ, กริยาที่ถูกไฟพลุ่งออกมากระทบผิว, รดหรือแช่ด้วยน้ำร้อน
ลวก[ADV] carelessly, See also: roughly, casually, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Example: พ่อทำประตูไว้ลวกๆ ด้วยฟากมัดติดกรอบประตูไม้ไผ่
ลวก[ADV] carelessly, See also: untidily, cursorily, slovenly, Syn. หยาบๆ, คร่าวๆ, ชุ่ยๆ, Example: หล่อนไม่เคยเลยที่จะทำอะไรลวกๆ แม้จะเป็นคนปรูดปราดไม่กลัวใคร, Thai definition: อย่างขอไปที, พอให้ใช้ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวกก. กิริยาที่ของเหลวหรือไอที่ร้อนจัดหรือไฟมากระทบ เช่น น้ำร้อนลวก ถูกไอน้ำเดือดลวก ไฟลวก, กิริยาที่ถูกน้ำร้อน ไอร้อน หรือไฟพลุ่งมากระทบผิว เช่น หม้อน้ำระเบิด น้ำร้อนพลุ่งมาลวกทำให้พองไปทั้งตัว ไฟพลุ่งมาลวกเนื้อลวกตัว, รดหรือแช่ด้วยน้ำร้อน เช่น เอาน้ำร้อนมาลวกผัก ลวกผ้า ลวกชาม.
ลวกว. เรียกสิ่งที่รดหรือแช่ด้วยน้ำร้อน เช่น ไข่ลวก ผักลวก สะเดาลวก.
ลวกว. อย่างหยาบ ๆ, มักง่าย, ยังไม่เรียบร้อย, เช่น ทำงานลวก ๆ พอให้เสร็จ ๆ ไป.
ลวกปาก,ลวกปากลวกคอก. อาการที่กินของร้อนจัดทำให้รู้สึกว่าปากแทบพองชั่วระยะหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you fail any of these tests,ถ้าเจ้าล้มเหลวกับการทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
Hong Gil Dong. We failed because of him.ฮงกิลดง เราล้มเหลวก็เพราะเขา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
First Dad, then Marcus.ตอนแรกก็พ่อ แลวก็มาคัส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Nobody talks. Heads down.เงียบ แลวกมหัวลง ! Rambo (2008)
You're always gonna be tearing away at yourself... until you come to terms with what you are and you come full-circle.นายมักทำใหตัวเองยุงยากเสมอ... จนกวานายจะยอมรับในสิงทีนายเปน แลวกลับมาเปนตัวเอง Rambo (2008)
They come over here, spouting' all that shit.พวกนันมานี แลวกอเรืองวุน Rambo (2008)
In Inkheart, my hands, they never burned.ในหัวใจน้ำหมึกน่ะ ไฟไม่เคยลวกมือฉันเลย Inkheart (2008)
The rest of the project and its failings would not only be forgotten, they would totally cease to exist.ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป, แต่ยังเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย Frost/Nixon (2008)
I've boiled you an egg. I'd hardly have boiled you an egg if I didn't want to see you.ผมทำไข่ลวกให้คุณด้วย ปกติผมจะไม่ทำนะ The Reader (2008)
You have nothing to do with any of this.คุณคว้าน้ำเหลวกับทุกสิ่งทุกอย่าง Eagles and Angels (2008)
Now, uh, mr. Feng, let's not do anything rash.เอ่อ คือ คุณ แฟง อย่าเร่งรัดให้พวกเราทำงานลวกๆ... The Price (2008)
Rushing a reap! This is bad form.เก็บวิญญาณแบบลวกๆ อย่างนี้ไม่ดีแน่ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวก[v.] (lūak) EN: scald ; burn ; parboil ; blanch ; boil for a short time ; softboil   FR: ébouillanter ; faire bouillir ; blanchir ; échauder ; faire cuire à demi
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp   
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement
ลวก[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily   FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin
ลวกผัก[v. exp.] (lūak phak) EN: scald vegetables   FR: blanchir un légume
ลวกไข่[v. exp.] (lūak khai) EN: soft-boil egg   FR: cuire un oeuf à la coque

English-Thai: Longdo Dictionary
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coddle[VT] ลวกไข่, Syn. poach, simmer, steam
parboil[VT] ลวก, See also: ต้ม, รดหรือแช่ด้วยน้ำร้อน
once over lightly[SL] ผ่านๆ, See also: ลวกๆ
quick-and-dirty[SL] ผ่านๆ, See also: ลวกๆ, พอเป็นพิธี
slap-dash[SL] ลวกๆ, See also: ผ่านๆ
scald[VT] ลวก, See also: ราดด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเดือด, ใส่น้ำร้อนหรือน้ำเดือด
scald[VI] ลวก, See also: ถูกลวก, โดนลวก
sketchy[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
superficial[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, เร่งรีบ, Syn. cursory, hasty, perfunctory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
ant(แอนทฺ) n. มด,ปลวก -antlike adj.
ant hillจอมปลวก
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม,ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว,งานลวก,งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
ant(n) มด,ปลวก
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวก
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
burn(vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
perfunctory(adj) พอเป็นพิธี,ทำลวกๆ,ทำอย่างสุกเอาเผากิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top