Search result for

ลด

(128 entries)
(0.1947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลด-, *ลด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
LDS[แอลดีเอส] (n ) วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. Latter-day Saints,
ปวีร์ลดหญิงที่มีความกล้าหาญ
พลอยลด[พลอย-ละ-ดา] ( ) พลอยแห่งความรุ่งเรือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลด[V] fall, See also: drop, descend, Example: เมื่อเราขึ้นไปสูงจากพื้นดินไปในท้องฟ้า 1 กิโลเมตร อุณหภูมิจะลดลงราวๆ 6.50 ซ.
ลด[V] let down, See also: pull down, lower, Syn. ดึงลง, Ant. ชักขึ้น, ดึงขึ้น, Example: สถานที่ราชการลดธงลงครึ่งเสา เพื่อไว้อาลัยให้นางอินทิรา คานธี
ลด[V] reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ลด[N] vine, See also: creeper, Thai definition: เครือเถา, เครือวัลย์
ลดลง[V] become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก
ลดละ[V] loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
ลดตัว[V] abase, See also: lower oneself, Thai definition: เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในฐานะต่ำกว่า
ลดทอน[V] reduce, See also: diminish, lessen, Syn. ตัดทอน, Ant. เพิ่มเติม, Example: การปราบปรามกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใน มีเป้าหมายเพื่อลดทอนการขยายตัวของกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดรายใหญ่
ลดโทษ[V] mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา
ลดขั้น[V] demote, See also: be downgraded

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลดก. น้อยลง ตํ่าลง หรือทำให้น้อยลงตํ่าลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม เช่น น้ำลด ลดโทษ ลดราคา ลดน้ำหนัก ไข้ลด ลดธงลงจากเสา, ผ่อนลง เช่น ลดฝีเท้า ลดฝีจักร ลดระดับ ลดเสียง, เอาออก เช่น ลดฝาเรือนออกด้านหนึ่งทำให้ห้องโล่งขึ้น, หย่อนตัวลงนั่งหรือนอน เช่น ลดตัวลงนั่ง.
ลดชั้นก. เข้าเรียนชั้นต่ำกว่าเดิม เช่น นักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นประถมปีที่ ๓ ถูกลดชั้นไปอยู่ชั้นประถมปีที่ ๒.
ลดตัวก. ถ่อมตัว, ไม่ถือตัว, เช่น ลูกจ้างนิยมนายจ้างที่ลดตัวมาเล่นหัวกับตน, ไม่ไว้ตัว เช่น เป็นผู้ใหญ่แล้วยังลดตัวไปทะเลาะกับเด็ก.
ลดราวาศอกก. อ่อนข้อ, ยอมผ่อนปรนให้, เช่น เถียงกันไม่ลดราวาศอก เขาเป็นพี่ก็ต้องยอมลดราวาศอกให้เขาบ้าง.
ลดรูปก. ตัดรูปสระบางรูปออกเมื่อมีตัวสะกด แต่คงออกเสียงสระอย่างเดิม เช่น ในคำว่า ลง มี ล สระ โ–ะ ง สะกด ลดรูปสระ โ–ะ เป็น ลง.
ลดละก. ยอมเว้นให้, ยอมหย่อนให้, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้ายอย่างไม่ลดละ, ละลด ก็ว่า.
ลดหย่อนก. ผ่อนให้เบาลง เช่น ลดหย่อนภาษี ขอลดหย่อนดอกเบี้ยจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๐, ทุเลา เช่น ลดหย่อนโทษ.
ลดหลั่นว. ต่ำลงไปเป็นชั้น ๆ เช่น นั่งลดหลั่นกันไปตามขั้นบันได, ตามลำดับชั้น เช่น พนักงานได้รับโบนัสมากน้อยลดหลั่นกันไป, ก่อนหลังกันเป็นลำดับ เช่น ข้าราชการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลดหลั่นไปตามลำดับชั้น.
ลด(ละ-) น. เครือเถา, เครือวัลย์
ลดสาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decrescentลดขนาดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
desensitiseลดความเสียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reducibleลดทอนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
irreducibleลดทอนไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downgradeลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reduced; suppressedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suppressed; reducedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inactivateลดฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidizeลดลง [การบัญชี]
Write downลดค่า [การบัญชี]
Anti Inflammatoryลดการอักเสบ [การแพทย์]
Antipyretic Activityลดไข้ [การแพทย์]
Cooling Effectลดความร้อน,ประสิทธิภาพการทำความเย็น [การแพทย์]
Cost Cuttingลดรายจ่าย [การแพทย์]
Decendingลดความเข้มหรือความดัง [การแพทย์]
Delayลดระยะเวลา [การแพทย์]
reduceใช้น้อย, ลดการใช้, ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดขยะหรือมลพิษน้อย เช่น หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดที่ใช้ครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น เลือกซื้อสินค้าหรื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Impotence, Sexualลดความรู้สึกทางเพศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The release from a feeling of entrapment.การปลดปล่อย จากความรู้สึกเหมือนติดกับดัก Emotions (2017)
Do I need a reason to fall in love?จะตกหลุมรักใครต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ Emotions (2017)
It was you who unlocked the front door that day.คุณเองสินะ ที่ปลดล็อกประตูบ้านวันนั้น Confrontation (2017)
So if you got Snickers and McDonald's, that's what's coming out.ถ้ากินขนมสนิกเกอร์สและแมคโดนัลด์ไป นั่นแหละที่จะออกมา CounterPunch (2017)
Reduce him down from a killer to nobody.ลดค่าเขาจากเพชฌฆาตกลายเป็นคนไร้ค่า CounterPunch (2017)
The master counterpuncher changed the game, as he mitigates risk and maximizes profits, putting his undefeated record on the line when the money is right.(ทีเอ็มที) (เดอะ มันนี่ ทีม) นักออกหมัดโต้ตอบชั้นครู เปลี่ยนเกมทุกอย่าง เมื่อเขาลดความเสี่ยง และเพิ่มกำไรให้มากที่สุด CounterPunch (2017)
Crazy, but he wins.(คลาเรสซา ชิลด์ส) (เหรียญทองโอลิมปิก 2012) CounterPunch (2017)
11th-12th grade, and I just did it for... just to lose weight.ตอนนั้นอยู่ม.ห้า ประมาณม.ห้าหรือม.หก ผมก็ชกเพื่อ... แค่อยากลดน้ำหนัก CounterPunch (2017)
Moving down in weight, I get to fight guys my own size and I feel so much better.การลดน้ำหนัก ผมจะได้ต่อยกับ คนที่ตัวเท่าๆ กันและรู้สึกดีขึ้นมาก CounterPunch (2017)
Cam F. Awesome made a decision to lose 20 pounds and try to qualify for the Olympic trials at the next weight class down.แคม เอฟ. ออว์ซัม ตัดสินใจลดน้ำหนัก 9 กิโลกรัม และพยายามจะเข้าคัดตัวโอลิมปิก ในรุ่นน้ำหนักต่ำลงมา CounterPunch (2017)
And many of our successful champions like Sugar Ray Leonard or Evander Holyfield or Mike Tyson, all those kind of people, Oscar De La Hoya, you can name 'em all, they were Golden Glove champs.(จิม บีสลีย์) (กรรมการบริหารการชกนวมทอง) แชมป์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ อย่างชูการ์ เรย์ เลนเนิร์ด หรืออีวานเดอร์ โฮลีฟิลด์ หรือไมค์ ไทสัน CounterPunch (2017)
MAYBE GOOGLE IT?(ลองกูเกิลดูดีมั้ย)  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดขั้น[v. exp.] (lot khan) EN: demote   
ลดความกังวล[v. exp.] (lot khwām kangwon) EN: ease concerns   
ลดความช่วยเหลือ[v. exp.] (lot khwām chūayleūa) EN: cut aid   
ลดความอ้วน [n.] (khwām ūan) EN: fatness   FR: obésité [f]
ลดความอ้วน [v. exp.] (lot khwām ūan) EN: diet   
ลดความเร็ว[v. exp.] (lot khwāmrēo) EN: reduce the speed ; slow down   FR: diminuer la vitesse ; réduire la vitesse ; ralentir
ลดค่า[v. exp.] (lot khā) EN: devalue   FR: déprécier ; dévaluer ; dévaloriser
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchaijāi) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses   FR: réduire les dépenses ; diminuer les dépenses
ลดคุณค่าของตัวเอง[v. exp.] (lot khunkhā khøng tūa-ēng = lot khunnakhā khøng tūa-ēng) EN: lower oneself   FR: se dévaloriser (fig.)

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VI] น้อยลง, See also: ลดลง
abbreviate[VT] ทำให้สั้นลง, See also: ลดลง, ตัดทอน, Syn. abridge, foreshorten, shorten, cut, contract, reduce
abridge[VT] ตัดสิทธิ์, See also: ลดทอนสิทธิ์
amnesty[VT] นิรโทษ, See also: ลดโทษ, อภัยโทษ
at half-mast[IDM] ลด (ธง) ลงครึ่งเสา, See also: เอา (บางสิ่ง) ลงครึ่งหนึ่ง / ครึ่งท่อน
bate[VT] ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
be below[PHRV] (จำนวน) น้อยกว่า, See also: ลดลง, Syn. drop below
be down[PHRV] ลดลง, See also: น้อยลง, Syn. go down
boil down[PHRV] ลดลง, See also: ลด
bring down[PHRV] ลดราคา, Syn. go down, Ant. send up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้
aureole(n) รัศมี,กลด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cut your losses (phrase ) ลดความสูญเสียของคุณ
go on a diet (phrase ) ลดน้ำหนัก (ด้วยการคุมอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
値引き[ねびき, nebiki] (n prep) ลดราคา
減る[へる, heru] (vt) ลดลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原低[げんてい, gentei] ลดลง,ลดต่ำลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
引き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, เรียกว่า เช่น Er nennt seinen Hund Poldi. เขาเรียกหมาของเขาว่าโพลดี้
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: S. erniedrigen, verringern, A. erhöhen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top