Search result for

ร้าว

(52 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้าว-, *ร้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้าว[V] crack, See also: fracture, split, break, Example: ตึกนี้สร้างไม่ทันไรก็ร้าวเสียแล้ว, Thai definition: แตกเพียงเป็นรอย
ร้าวฉาน[ADJ] disunited, Syn. แตกร้าว, บาดหมาง, Thai definition: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
ร้าวฉาน[V] become antagonistic, See also: break the bond of friendship, split, Syn. แตกร้าว, บาดหมาง, Example: ขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างถูกต้อง ความแตกแยกภายในพรรคสันนิบาตฯ ได้ร้าวฉานมากยิ่งขึ้น, Thai definition: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
ร้าวราน[ADJ] be in pain, See also: sad, Syn. ปวดร้าว, ปวดใจ, เจ็บปวด, Example: บางครั้งดวงตาของเราเหมือนมีแวววาวแห่งความดุร้ายอย่างคนร้าวราน ที่คล้ายกับว่าได้ฝังแน่นอยู่กับความแค้นอะไรสักอย่าง
ร้าวราน[V] regret, See also: grieve, lament, feel sad, Syn. ปวดร้าว, ปวดใจ, เจ็บใจ, Example: บทอวสานของละครกรีดกระชากความรู้สึกของผู้อ่านให้ร้าวรานตามตัวละครไป
ร้าวราน[V] be disunited, See also: be enemies, Syn. แตกร้าว, แตกสามัคคี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้าวว. มีรอยแตกลึกเป็นทางลงไปในเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น แก้วร้าว จานร้าว ผนังร้าว.
ร้าวฉานว. แตกร้าว, แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน, เช่น การทะเลาะเบาะแว้งทำให้เกิดร้าวฉานกัน.
ร้าวระทมก. ตรอมใจ.
ร้าวระบมก. ปวดร้าวเพราะความบอบช้ำ.
ร้าวรานก. แตกสามัคคีกัน เช่น การดูหมิ่นกันทำให้เกิดร้าวรานในหมู่เพื่อนฝูง.
ร้าวรานใจก. ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ เช่น ถ้อยคำเสียดแทงทำให้ผู้ฟังร้าวรานใจ.
เดาะ ๑ร้าวจวนจะหัก เช่น ไม้คานเดาะ แขนเดาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was hurting, and I wanted to feel good.ฉันปวดร้าวและ อยากรู้สึกดี ฉันไม่ได้เจาะจง Lucky Thirteen (2008)
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง Last Resort (2008)
We gotta go.ก้าวร้าวชะมัด.. Bolt (2008)
I was awfully cruel.ฉันเจ็บปวดร้าวใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Mr. President, we have to act strong.-ท่านครับ,เราต้องใช้ท่าทีแข็งกร้าวนะครับ Vantage Point (2008)
It was because of her disturbing behavior that I submitted her for observation to the psychopathic ward of Los angeles County general hospital;เป็นเพราะเธอ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมจึงส่งเธอไปให้แพทย์สังเกตุอาการ ที่สถาบันจิตเวช ของโรงพยาบาลกลางในลอสแองเจลิส Changeling (2008)
In light of his claims and her disturbing behavior, who wouldn't begin to think that there was something the matter with her?เพราะคำอ้างของเด็กคนนั้น ประกอบกับพฤติกรรมก้าวร้าวของเธอ ใครบ้างล่ะจะไม่คิดว่า มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล? Changeling (2008)
Maybe you should have been a politician and I the rigorous interviewer.บางทีคุณน่าจะเป็นนักการเมือง และผมเป็นคนสัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวแทน Frost/Nixon (2008)
Must have been very hurtful.มันเป็นความปวดร้าวใจอย่างมาก Nights in Rodanthe (2008)
That's the breakup mix. Ten songs from my broken...รวมเพลงอกหักจากใจร้าวๆของผม Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
- Ooh, scary words from the passive-aggressive ex-meter maid.- อู้ววว คำพูดน่ากลัว จากอดีตคนเฝ้ามิเตอร์จอดรถที่ดูเหมือน จะนุ่มนวลแต่จริงๆแล้วก้าวร้าวสินะ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้าว[v.] (rāo) EN: crack ; fracture ; split ; break   FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check[VI] แตก, See also: ร้าว, Syn. chink
cracked[ADJ] ร้าว, Syn. fractured, broken
parted[ADJ] ร้าว, See also: แตก, Syn. cleft, Ant. unsubdivided

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cocon. ต้นมะพร้าว,มะพร้าว, Syn. coconut
coconutn. ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว.
coir(คอย'เออะ) n. ใยเปลือกมะพร้าว
copra(คอพ'พระ) n. เนื้อมะพร้าวแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
coco(n) ต้นมะพร้าว,มะพร้าว
cocoanut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
coconut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
coir(n) กาบมะพร้าว,เปลือกมะพร้าว
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Kokosnuß(n) |die, pl. Kokosnüsse| มะพร้าว, See also: Kokosmilch
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ausfällig werden(adj) เริ่มก้าวร้าว เริ่มพูดจาไม่ดีหรือดูถูกคู่สนทนา เช่น Zu diesem linken Ding von seiner Beurlaubung spare ich mir jeden Kommentar, sonst würde ich noch ausfällig werden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top