Search result for

ร้ายกาจ

(42 entries)
(0.087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้ายกาจ-, *ร้ายกาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้ายกาจ[ADJ] lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
ร้ายกาจ[V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้ายกาจว. ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง, เช่น เด็กคนนี้ความประพฤติร้ายกาจ ขยะส่งกลิ่นเหม็นร้ายกาจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whose name is Baleful.ที่มีชื่อคือร้ายกาจ Help! (1965)
How's that for your ultimate weapon?อาวุธร้ายกาจจริง ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Lethal! Lethal these snakes. Born killers.ร้ายกาจมาก เจ้าพวกนี้ เกิดมาเพื่อฆ่า The Road Warrior (1981)
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร Labyrinth (1986)
"His ship was attacked by the Dread Pirate Roberts,เรือของเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดที่ร้ายกาจนาม โรเบิร์ต The Princess Bride (1987)
But you've also bested my Spaniard, which means you must've studied, and in studying, you must have learned that man is mortal, so you would've put the poison as far from yourself as possible,แต่นายก็เอาชนะเจ้าสเปนของฉันได้ด้วย... นั่นก็หมายความว่า นายเคยร่ำเรียนมา... และในการเรียน นายก็ต้องรู้ว่ามนุษย์ร้ายกาจนัก... The Princess Bride (1987)
"l am not the Dread Pirate Roberts," he said."ข้าไม่ใช่โจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ตหรอก" เขาพูด The Princess Bride (1987)
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก The Princess Bride (1987)
The Dread Pirate Roberts is always close to Florin this time of year.โจรสลัดโรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ มักจะเข้าใกล้เมืองฟลอรินในช่วงเวลานี้ The Princess Bride (1987)
Stand your ground! I am the Dread Pirate Roberts!ข้าคือโจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ต The Princess Bride (1987)
The Dread Pirate Roberts takes no survivors.โรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ ... จะไม่ไว้ชีวิตใครทั้งนั้น The Princess Bride (1987)
The Dread Pirate Robertsโจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ต... The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild; vicious   FR: très méchant ; féroce

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormous[ADJ] ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), See also: ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม, Syn. evil, outrageous, wicked
fell[ADJ] ดุร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดร้าย, Syn. barbarous, vicious
grim[ADJ] ร้ายกาจ, See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย, Syn. strict, harsh
hellish[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, Syn. demonic, devilis, diabolical
malign[ADJ] ร้ายกาจ, Syn. harmful, evil, bad, Ant. benign
squalid[ADJ] เลวทราม, See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า, Syn. wretched, degraded, sordid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
deviltry(เดฟ'เวิลทรี) n. ความร้ายกาจมาก
diablerie(ดิอา' บละรี) n. การศึกษาเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ,ความร้ายกาจ
diabolic(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness

English-Thai: Nontri Dictionary
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
cockatrice(n) งูร้าย,คนที่ร้ายกาจ
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
diabolic(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top