Search result for

ร้องเรียก

(38 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้องเรียก-, *ร้องเรียก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้องเรียก[V] call, Syn. เรียก, กู่เรียก, Example: บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง, Thai definition: ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา
ร้องเรียกร้องหา[V] call, See also: cry out for, shout or yell after, call out

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้องเรียกก. เปล่งเสียงเรียกเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น.
ร้องเรียกร้องหาก. ต้องการตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I abhor the pain you feel, when you hear them ringing the bellผมรับรู้ได้ถึงความทรมาน.. ยามที่เสียงกริ่งแผดร้องเรียกเธอ.. The Breath (2009)
He was my calling.เค้ากำลังร้องเรียกฉัน Air: Part 3 (2009)
The night when a primal, sacred need calls to me.คืนที่ ความต้องการ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญที่สุด ร้องเรียกหาผม Living the Dream (2009)
[barking and yelling][สุนัขเห่าและคนร้องเรียกChapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
¶ ¶ [barking and yelling]# [สุนัขเห่าและคนพูดร้องเรียกChapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Although my lips call you calmly, you cannot hear meแม้ปากจะพรํ่าร้องเรียกคุณเบา คุณไม่สามารถได้ยินฉัน Iris (2009)
- "When a patient in agony dies, Then a doctor's true calling impliesเมื่อคนไข้ที่ทุกข์ทรมานตายลง เสียงร้องเรียกหาหมอที่แท้จริงก็จะมีนัย You Don't Know Jack (2010)
-What did she allege? -That's classified.ได้ยินเสียงพ่อร้องเรียกชื่อผม ในขณะที่ผมเริ่มนอน Edge of Darkness (2010)
Mr. Browning Maurice Fischer's policy is always one of avoiding litigation.... นโยบายอริฟิสเชอร์อยู่เสมอหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย Inception (2010)
Yet the crowd chants "spartacus".แต่ผู้คนกลับร้องเรียกสปาตาคัส Great and Unfortunate Things (2010)
The roar of the crowd, demanding a gladiatorเสียงโห่ร้องของฝูงชน ร้องเรียกกลาดิเอเตอร์ Mark of the Brotherhood (2010)
Yeah, well, come end of season, they'll be shouting my name and they'll forget you ever existed.เมื่อเวลามาถึง\พวกเขาจะร้องเรียกชื่อฉัน และพวกเขาก็จะลืมนาย 9 Crimes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้องเรียก[v.] (røng rīek) EN: call   FR: appeler ; héler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call[VT] เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก
call[VI] เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก, Syn. shout, call out, cry out
call back[PHRV] เรียกกลับมา, See also: ร้องเรียกกลับมา
call over[PHRV] เรียกให้มาหา, See also: ร้องเรียก
hallo[VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
halloo[VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
shout down[PHRV] ตะโกนลงไป, See also: ร้องเรียกลงไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
opera(ออพ'เพอระ) n. อุปรากร,ละครดนตรี' (ถ้ามีการร้องเรียกว่า grand opera ถ้าไม่มีการร้องเรียกว่า comic opera) ,การแสดงละครดังกล่าวครั้งหนึ่ง ๆ ,โรงละครอุปรากร,โรงละครดนตรี'
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell

English-Thai: Nontri Dictionary
call(vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
shout(vi) ตะคอก,ตะโกน,ตะเบ็งเสียง,ร้องเรียก

German-Thai: Longdo Dictionary
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top