Search result for

ร้องเรียก

(38 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้องเรียก-, *ร้องเรียก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้องเรียก    [V] call, Syn. เรียก, กู่เรียก, Example: บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง, Thai definition: ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา
ร้องเรียกร้องหา    [V] call, See also: cry out for, shout or yell after, call out

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้องเรียกก. เปล่งเสียงเรียกเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น.
ร้องเรียกร้องหาก. ต้องการตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The full screaming Masters and Johnson's greatest hits.เต็มไปด้วยเสียงร้องเรียกเจ้านาย และอัลบั้มฮิตของจอห์นสัน Basic Instinct (1992)
They're calling your name.มันร้องเรียกชื่อเธอ Wuthering Heights (1992)
Everybody scream Everybody screamทุกคนร้องตะโกน ทุกคนร้องเรียก The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm telling you, it was his voice I heard. He was calling to me.ฉันได้ยินเขาเรียกจริง ๆ เขาร้องเรียกฉัน ลูกเรือหนุ่มชื่อ เอ็ดดี้ คอร์ริค Event Horizon (1997)
Their screams woke me.พวกเขากรีดร้องเรียกฉัน Underworld (2003)
The winds of the coming winter lap at the waves calling me into the darkยามลมหนาวพัดมา หยอกล้อเกลียวคลื่น ร้องเรียกหาในความืดมน Nobody Knows (2004)
There are children all over the world who yearn for their mothers.เด็กทุกคนในโลกก็ร้องเรียกหาแม่กันทั้งนั้น Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
She's screaming somebody else's name, and the last thing she's doing is thinking about your black ass.หล่อนกำลังร้องเรียกชื่อคนอื่นอยู่ สิ่งสุดท้ายที่หล่อนจะคิดถึง ก็คือตูดหมึกของนาย ลืมๆ ซะเหอะ Four Brothers (2005)
I'm going to make her bleed, and cry, and call out your name.ฉันจะทำให้เธอทุรนทุราย และคร่ำครวญ และร้องเรียกแก Mission: Impossible III (2006)
Sir, you are mute, and also blind, and when natasha says you... please stop raj, but you won't stop, because you are deaf too.ครับ, คุณเป็นใบ้, และตาบอดด้วย,แล้วเมื่อนาตาชาร้องเรียกคุณ... โปรดหยุดก่อนราจ, Om Shanti Om (2007)
It's just this fantasy of me stepping out on stage, and there are all these kids out in the audience chanting my name, like I'm a rock star, you know.มันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน ที่ผมก้าวไปยืนบนเวที แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นพวกนี้มาเป็นผู้ชม ร้องเรียกชื่อผม เหมือนกับผมเป็นนักร้องเพลงร็อค Charlie Bartlett (2007)
It's like someone's calling out to me.เหมือนว่าใครบางคนกำลังร้องเรียกผมด้วยเสียงดนตรี August Rush (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้องเรียก[v.] (røng rīek) EN: call   FR: appeler ; héler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call    [VT] เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก
call    [VI] เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก, Syn. shout, call out, cry out
call back    [PHRV] เรียกกลับมา, See also: ร้องเรียกกลับมา
call over    [PHRV] เรียกให้มาหา, See also: ร้องเรียก
hallo    [VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
halloo    [VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
shout down    [PHRV] ตะโกนลงไป, See also: ร้องเรียกลงไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
opera(ออพ'เพอระ) n. อุปรากร,ละครดนตรี' (ถ้ามีการร้องเรียกว่า grand opera ถ้าไม่มีการร้องเรียกว่า comic opera) ,การแสดงละครดังกล่าวครั้งหนึ่ง ๆ ,โรงละครอุปรากร,โรงละครดนตรี'
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell

English-Thai: Nontri Dictionary
call(vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
shout(vi) ตะคอก,ตะโกน,ตะเบ็งเสียง,ร้องเรียก

German-Thai: Longdo Dictionary
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top