Search result for

ร่วมงาน

(42 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วมงาน-, *ร่วมงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมงาน[V] work together, Example: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก, Thai definition: ทำงานด้วยกัน
ร่วมงาน[V] attend a ceremony, Example: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์, Thai definition: เข้าร่วมในพิธี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been invited to the Dean's house tonight.ฉันได้รับเชิญให้ไปร่วมงานคีนนี้ ที่บ้านของท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
You manipulated your way in here?เธอหาทางที่จะมาร่วมงานได้แล้วสินะ New Haven Can Wait (2008)
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
I'm agnes, by the way.ฉันชื่ออักเนส ฉันคิดว่าเราคงเคยร่วมงานกัน Pret-a-Poor-J (2008)
It's been an honor to serve with you, boss.เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกัน Dead Space: Downfall (2008)
Not something I'd discuss with coworkers In an elevator.ไ่ม่ไปบอกเพื่อนร่วมงานในลิฟท์หรอก Adverse Events (2008)
A colleague checking up on a patient?เพื่อนร่วมงานฉันตรวจสุขภาพคนไข้แล้ว Birthmarks (2008)
We're co-workers.เราเป็นแค่ผู้ร่วมงาน Emancipation (2008)
Could have picked up a parasite from a co-worker.เก็บตัวอย่างพยาธิได้ จากเพื่อนร่วมงาน Emancipation (2008)
- have always managed to make things work with Sam Crow.-มีการจัดการอยู่เสมอในการร่วมงานกับSam Crow Pilot (2008)
You're coming, right?คุณจะไปร่วมงานด้วย ใช่มั้ย? Scandal Makers (2008)
Your associate Sonia Bern has raised prices at that knocking shop of hers.เพื่อนร่วมงานคุณ โซเนีย เบิร์น ขึ้นค่าตัวในซ่องของเธอ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วมงาน[v.] (ruamngān) EN: work together   
ร่วมงาน[v.] (ruamngān) EN: attend a ceremony   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate with[PHRV] ร่วมมือกับ, See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ, Syn. assort with
banquet[VI] ร่วมงานเลี้ยง
gate-crash[VI] ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. crash
gate-crash[VT] ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. crash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน,กลุ่ม,หมู่,กลุ่มนักรบ,กลุ่มทหาร,เพื่อน,ผู้ติดตาม, Syn. colleague
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
complice(คอม'พลิสฺ) n. ผู้ร่วมงาน,ผู้สมคบ
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
coadjutor(n) ผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมมือ,ผู้ช่วย,รอง
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
feast(vi) กินเลี้ยง,ร่วมงานฉลอง,ร่วมงานเลี้ยง
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top