Search result for

ร่วน

(31 entries)
(1.2748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วน-, *ร่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วน[ADV] continuously, Example: พ่อได้ยินลูกชายบอกเช่นนั้นจึงหัวเราะร่วน, Thai definition: อาการหัวเราะด้วยอาการครื้นเครงมีกระแสเสียงเปล่งดังออกมาถี่ๆ จากลำคอ
ร่วน[V] loosely, Example: ก่อนจะปลูกต้นไม้จงคุ้ยดินให้ร่วน, Thai definition: ลักษณะที่เป็นก้อนไม่เหนียว แตกละเอียดได้ง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่วนว. อาการที่หัวเราะด้วยความครื้นเครงมีกระแสเสียงเปล่งดังออกมาถี่ ๆ จากลำคอ ในคำว่า หัวเราะร่วน
ร่วนที่มีลักษณะเป็นก้อนไม่เหนียว แตกละเอียดได้ง่าย เช่น ดินร่วน ปลากุเราเค็มเนื้อร่วน ข้าวร่วน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friableร่วน, ซุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friable ร่วนซุย
ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the end of the loose dirt. Be careful.นี่มันสุดของดินร่วนแล้ว ระวังหน่อย 65 Million Years Off (2007)
they hit their glasses against each other, and they laugh... and then they'd take them off...แว่นตาก็ชนกัน แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะร่วน... แล้วก็ถอดแว่นออก... Lovely Complex (2007)
Fresh loam soil.ดินร่วนสดๆ The Pact (2012)
There's loam soil surrounding some Southern California beaches and also loam soil around some parks in the area.มีดินร่วนอยู่บริเวณชายหาด ทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย และยังมีดินร่วนอยู่บริเวณ สวนแถวๆนั้น The Pact (2012)
Uh, there is a trail in the Hollywood Hills area that is lousy with loam soil.มีเส้นทางในบริเวณฮอลลีวู้ดฮิลส์ มันแย่มากและมีดินร่วนด้วย The Pact (2012)
Low heat, then a little water keeps the eggs nice and loose.ลดไฟ แล้วเติมน้ำเล็กน้อย เพื่อให้ไข่ นุ่มและร่วน The Desert Rose (2013)
Perfect. The robot's broken.เยี่ยมหุ่นยนต์ร่วนอีก Big Hero 6 (2014)
Why are you laughing? You like that?หัวเราะร่วนเลยนะ ชอบใช่มั้ย Hotel Transylvania 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วน[adj.] (rūan) EN: loose ; crumbly ; friable   FR: friable ; meuble

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mellow[ADJ] ร่วน (ดิน), See also: (ดิน) สมบูรณ์, Syn. friable, loamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friable(ไฟร'อะเบิล) adj. เปราะ,กรอบ,ร่วน., See also: friability,friableness n., Syn. fragile
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
incoherent(อินโคเฮีย' เรินทฺ) adj. ไม่เกาะติดกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ร่วน, ไม่เข้ากัน., See also: incoherently adv.
marl(มาร์ล) n. ดินร่วนที่ประกอบด้วยดินเหนียวกับแคลเซียมคาร์บอเนต (ปูน) ,ดิน
mellow(เมล'โล) adj. สุก,ฉ่ำ,โตเต็มที่,สุขุม,กลมกล่อม,เบิกบาน,รื่นเริง, (ดิน) ร่วน,อุดมสมบูรณ์,มึน,เมาหน่อย ๆ vt.,vi. ทำให้สุด,กลายเป็นสุก., See also: mellowly adv. mellowness n.
mold(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj., Syn. m
mould(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj.
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves
watery(วอ'เทอรี) adj. เกี่ยวกับน้ำ,มีน้ำมาก,ประกอบด้วยน้ำมาก,เปียก,มีน้ำตาคลอ,มีลักษณะของน้ำ,หลั่งน้ำ,อ่อน,ร่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
brittle(adj) เปราะ,ร่วน,แตกง่าย
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
friable(adj) อาจแตกง่าย,ร่วน,เปราะ,กรอบ
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย
mellow(adj) สุก,ฉ่ำ,กลมกล่อม,อ่อนหวาน,ร่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top