Search result for

รู้สึกตัว

(43 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้สึกตัว-, *รู้สึกตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I went as long as I could, and then... the next thing I know, I woke up on a fishing boat in the middle of the Arctic Ocean.ผมใช้เวลานานกว่าที่ผมเคยทำ เอ่อ.. และพอรู้สึกตัว ผมก็ถูกปลุกขึ้นบนเรือประมง กลางมหาสมุทรอาร์คติค Odyssey (2008)
I can't access my feelings.ผมเข้าถึงความรู้สึกตัวเองไม่ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the next...อย่าเริ่มที่หัวได้มั้ย เหยื่อจะรู้สึก งง แล้วไม่รู้สึกตัว... The Dark Knight (2008)
He's awake?เขารู้สึกตัวแล้ว? Episode #1.5 (2008)
I feel like I'm stoned, and not in a good way.ผมรู้สึกตัวแข็งไปหมด มันไม่ดีเลย WarGames: The Dead Code (2008)
Saul, you made it.โซล นายรู้สึกตัวแล้ว Pineapple Express (2008)
Does it still make you feel special, Ralf dear?- นาตาลี มันทำให้ลูกรู้สึกตัวเองพิเศษเหมือนเดิมมั้ยละ ลูก ราล์ฟ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Code white! Subject is conscious!รหัสสีขาว ผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
Have you ever felt truly alone?แกเคยรู้สึกตัวคนเดียวในโลกบ้างไหม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Mr. Bauer, Almeida just regained consciousness.คุณบาวเออร์ อัลเมด้าเริ่มรู้สึกตัวแล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
All I can do is administer morphine, which will induce a coma, but you won't feel any pain.เท่าที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เพียงให้มอร์ฟีน ซึงจะทำให้คุณ ข๊อกไป แต่คุณจะไม่รู้สึกตัว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
He's still unconscious.ยังไม่รู้สึกตัว They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from
come to[IDM] รู้สึกตัว, See also: ได้สติ
find it in oneself[PHRV] รู้สึกตัว (กลายเป็นบางสิ่ง), See also: พบว่าตัวเอง (เป็นบางอย่าง)
look oneself[PHRV] รู้สึกตัว, See also: รู้ตัว, Syn. feel oneself
whirly[SL] รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
wach(adj) รู้สึกตัวตื่น เช่น Ich bleibe gern eine Weile weiter im Bett nachdem ich wach war. ฉันชอบอยู่บนเตียงต่ออีกเดี๋ยวหลังจากที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: S. wach werden, erwachen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top