Search result for

รู้ตัว

(39 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้ตัว-, *รู้ตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้ตัว[V] be aware of, See also: be conscious of, Syn. รู้สึกตัว, Example: ท่านเองก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อเป็นเด็ก ท่านเองก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้ตัวก. รู้สึกตัว เช่น โดนล้วงกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว, รู้มาก่อน เช่น ได้รับแต่งตั้งโดยไม่รู้ตัว, รู้เนื้อรู้ตัว ก็ว่า
รู้ตัวรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุดีหรือร้ายแก่ตัว เช่น ผู้ร้ายรู้ตัวว่าจะถูกจับเลยชิงหนีไปเสียก่อน
รู้ตัวรู้ว่าใครเป็นผู้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รู้ตัวคนส่งบัตรสนเท่ห์ รู้ตัวคนส่งดอกไม้มาอวยพรวันเกิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you hear the words that are coming out of your mouth?เธอรู้ตัวมั๊ยว่าพูดอะไรออกมาบ้างน่ะ? The Serena Also Rises (2008)
Well, that's a lovely epiphany.อ้อ เป็นการรู้ตัวเองที่ดีนี่ New Haven Can Wait (2008)
But you aware that Providence is inแต่คุณคงรู้ตัวว่าพรหมลิขิตมาแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I should've known better than to give so much responsibilityฉันควรจะรู้ตัวก่อนที่จะให้เครดิตความรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
Do you know what your name is?คุณรู้ตัวไหม คุณชื่ออะไร The Itch (2008)
General's too busy with that tank, he won't see 'em coming.ท่านโยดากำลังยุ่งกับรถถัง เขาไม่รู้ตัวแน่ว่าพวกมันกำลังมา Ambush (2008)
We haven't got much time before the fleet misses us.เรามีเวลาไม่มาก ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัว Rising Malevolence (2008)
Anakin, I'm afraid Grievous is on to us.อนาคิน , คิดว่ากรีวัสมันรู้ตัวแล้ว Destroy Malevolence (2008)
If general Grievous comes anywhere near this quadrant, we'll know about it.ถ้านายพลกรีวัสมันเพ่นพ่านไปแถวนั้น เราต้องรู้ตัวแน่ Rookies (2008)
No, if it weren't for you, the Republic wouldn't have learned of the Separatists' invasion until it was too late.ไม่จริง ถ้าไม่ได้พวกนาย เราก็จะไม่รู้ตัวเลยว่า พวกแบ่งแยกจะบุก จนกระทั่งสายเกินไป Rookies (2008)
- He doesn't know what he talking about.เขาไมรู้ตัวว่าพูดอะไรออกมา The Mark of Nimueh (2008)
Do you know what you're saying?ท่านรู้ตัวหรือไม่ว่าท่านพูดอะไรออกมา Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of   FR: être conscient ; être lucide
รู้ตัว[adj.] (rūtūa) FR: lucide ; conscient ; averti

English-Thai: Longdo Dictionary
wise up(vi) รู้ตัว, ไหวตัวทัน เช่น You need to wise up to the web when you use it for your university or college work.; The water conservation campaign aims to encourage customers to wise up to water and make simple changes in their daily lives to help save this precious resource.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look oneself[PHRV] รู้สึกตัว, See also: รู้ตัว, Syn. feel oneself

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
incognizant(อินคอก' นิเซนทฺ) adj. ไม่รู้ถึง, ไม่รู้ตัว, มิได้คาดไว้., See also: incognizance n.
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
involuntary(อินวอล'ลันเทอรี) adj. ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,ไม่ได้บังคับ,โดยอัตโนมัติ., See also: involuntarily adv. involuntariness n.
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
scupper(สคัพ'เพอะ) n. ช่องระบายน้ำข้างเรือ,ช่องน้ำไหล,ร้องน้ำ,ทางระบายน้ำ vt. โจมตีโดยไม่รู้ตัว,จู่โจม,จู่โจมเข้าสังหาร,ทำให้อันตราย,ทำให้จมลงใต้
surprise(เซอไพรซ') vt.,n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว ,การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ความรู้สึกประหลาดใจ,สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.
unaware(อันอะแวร์') adj. ไม่รู้ตัว,ไม่ได้คาด-คิดมาก่อน,ไม่รู้,ฉับพลัน,ไม่ได้เตือนมาก่อน., See also: unawarely adv. unawareness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
involuntarily(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ,อย่างไม่รู้ตัว,โดยอัตโนมัติ
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,อัตโนมัติ
unaware(adj) ไม่ทันรู้ตัว,ไม่ทราบ,มิได้คาดไว้
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้
wittingly(adv) โดยเจตนา,ทั้งรู้ๆ,อย่างรู้ตัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気がつく[きがつく, kigatsuku] Thai: รู้ตัว English: to become aware
気付く[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気づく[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top