Search result for

รู้ดี

(25 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้ดี-, *รู้ดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้ดี[V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้ดีก. อวดรู้, สู่รู้, เช่น อย่ารู้ดีไปหน่อยเลย.
รู้ดีรู้ชั่วก. รู้ผลขั้นสุดท้าย, รู้ผลขั้นแตกหัก, เช่น หลังการชกพรุ่งนี้ก็จะรู้ดีรู้ชั่วว่าใครจะชนะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
There. You see? It's impossible.เห็นมั้ยล่ะมันเป็นไปไม่ได้ หล่อนรู้ดีพอๆ กับผม Rebecca (1940)
and we invented shrapnel.และเราคิดค้นกระสุน เขารู้ดีว่าลูกชายของเขา How I Won the War (1967)
I've been, I've seen I've known itฉันเคยอยู่ ฉันเคยเห็น ฉันรู้ดี The Little Prince (1974)
It is when I see others degraded that I rejoice knowing it is better to be me than the scum of "the people"มันคือเมื่อฉันเห็น degraded that อื่นๆ ที่ฉันดีใจ... ...รู้ดีมันดีกว่าคือ me than ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของ"ผู้คน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We both know what you're talking about.เราทั้งคู่รู้ดีว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไร Airplane! (1980)
Here, start working on it.เขาน่าจะรู้ดีที่สุดว่า ไอ้ตัวบ้านั้นคืออะไร ก่อนที่เขาจะจากเราไป The Thing (1982)
Half of Washington knows what kind of business you run.พวกคนที่วอชิงตันรู้ดี ว่าคุณทำธุรกิจอะไร Clue (1985)
You'd better know I mean it, too, people.รู้ดีแล้วใช่มั้ย ทุกคน Day of the Dead (1985)
You know very well where he is.เจ้ารู้ดีอยู่แล้วนี่ Labyrinth (1986)
He meant those things, but it seems to me now it was more and that we all knew it.สำหรับผมตอนนี้ มันมากกว่านั้น ซึ่งเราทุกคนรู้ดี Stand by Me (1986)
Nobody hired me, Jonathan. You know who I am.ไม่มีใครจ้างฉันหรอก, โจนาธาน คุณรู้ดีว่าฉันเป็นใคร Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the know[IDM] มีความรู้ดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้ดี, รู้เรื่อง
know fine[PHRV] รู้ดี, See also: ตระหนักดี, เข้าใจดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
witting(วิท'ทิง) adj. รู้,รู้ดี,รู้ตัว,ตระหนัก,มีเจตนา n. ความรู้, See also: wittingly adv.

German-Thai: Longdo Dictionary
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top