Search result for

รูปลักษณ์

(21 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปลักษณ์-, *รูปลักษณ์*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have that build, that appearance...คุณมีโครงสร้างแบบนั้น, รูปลักษณ์อย่างนั้น... Episode #1.7 (2008)
Perhaps, but appearances can be deceptive.ก็ไม่แน่ รูปลักษณ์ภายนอก - มันสามารถหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
Appearances can be deceptive.รูปลักษณ์ภายนอกมันหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
God made us in his image. Who made him?พระเจ้าสร้างเราจากรูปลักษณ์พระองค์\ ใครสร้างหมอนี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I want every inch of that fence line checked for points of compromise.ฉันต้องการทุกนิ้วตรวจสอบ \ N. ของการกำหนดรูปลักษณ์แตกจุด Prison Break: The Final Break (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)
You're late! The ceremony is over!มันไม่ได้ง่ายที่มันรูปลักษณ์ ที่ได้ให้คุณทุกคนควรรู้. Crows Zero II (2009)
You think I'm that shallow, that all I go by is looks?คุณคิดว่าผมเป็นคนบ้องตื้นที่ดูเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกเหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Tom, if you're unsatisfied with your looks, someday you're gonna be unsatisfied with mine.ทอม ถ้าคุณไม่พอใจรูปลักษณ์ของคุณ ซักวันคุณก็ต้องไม่ชอบรูปลักษณ์ของฉัน Marry Me a Little (2009)
Infinite in its potential, and fragile in its design.มีศักยภาพเป็นอนันต์ มีรูปลักษณ์ออกแบบอันเปราะบาง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Different ages, appearance, social class.แตกต่างทั้งช่วงอายุ รูปลักษณ์ และชนชั้นทางสังคม Roadkill (2009)
He's not hunting a specific type.เขาไม่ได้มุ่งไปที่รูปลักษณ์เฉพาะ Roadkill (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspect[N] ลักษณะ, See also: รูปลักษณ์, Syn. look, looks, appearance, features
face[N] รูปลักษณ์, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. outward appearance
semblance[N] รูปลักษณ์ภายนอก, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. appearance, look, veneer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
look and feel (n) รูปลักษณ์และการใช้งาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top