Search result for

รูปร่าง

(68 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปร่าง-, *รูปร่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปร่าง[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ, Example: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปร่างน. ลักษณะร่างกาย เช่น เขามีรูปร่างสูงโปร่ง, ทรวดทรง, ทรง, เช่น หลังคานี้รูปร่างเหมือนเก๋งจีน
รูปร่างสิ่งที่เห็นแต่เพียงขอบนอกเป็นกำหนด มีลักษณะจำกัดเพียงความกว้างกับสูง เช่น รูปร่างพื้นฐาน ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arch formรูปร่างของส่วนโค้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lentiformรูปร่างแบบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plexiformรูปร่างแห, รูปตาข่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compression setรูปร่างและมิติของยางที่ได้กลับคืนมาหลังจากนำแรงกดออกไป ซึ่งจะบอกถึง ความสามารถของยางในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่นหลังจากยางได้รับแรงกดเป็น ระยะเวลาหนึ่ง คำนวณเป็นร้อยละของปริมาณที่ไม่สามารถกลับคืนรูปร่างเดิมได้ มาตรฐานการทดสอบ เช่น ISO 815, ASTM D395 [เทคโนโลยียาง]
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Appearance and Attitudeรูปร่างท่าทาง [การแพทย์]
Bean-Shapedรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว [การแพทย์]
Bell Shapeรูปร่างคล้ายกับรูประฆัง [การแพทย์]
Biconcave Configurationรูปร่างแบบเว้าเข้าหากัน [การแพทย์]
Biconvex Disk Shapeรูปร่างเป็นแผ่นนูน2ด้าน [การแพทย์]
Bizarreรูปร่างไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Build, Generalรูปร่างลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Bullet Shapeรูปร่างเป็นรูปลูกปืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll keep that in mind. Pattern.ฉันจะเก็บไปคิดดู รูปร่าง Odyssey (2008)
The texture.รูปร่างมัน The Ramen Girl (2008)
Judging other girls on their appearance?ตัดสินคนอื่นจากรูปร่างหน้าตาของเขา? The House Bunny (2008)
She is the size of a small elephant.รูปร่างเธอเหมือนลูกช้างน้อยเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
They've got a cool shape, they've got protein.มันรูปร่างเท่ดี มีโปรตีน The Happening (2008)
He's a shape-shifter.เขาเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Shape shifting.เปี่ยนรูปร่างได้ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
But that body type does nothing for me.แต่รูปร่างแบบนั้นไม่ทำให้ผมมีอารมณ์เลย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
It causes proportional dwarfism. She only looks like a child.โรคนี้ทำให้เธอมีรูปร่างเหมือนกับคนแคระ เธอแค่ดูเหมือนเด็กเท่านั้นแหละครับ Orphan (2009)
Their hands, faces, their loves and fears.แขน และ มือ.. รูปร่างหน้าตา.. ความรัก.. The Breath (2009)
How did you get that stunning body and great looks?คุณทำยังไง ถึงได้มีรูปร่างหน้าตา.. ที่สมส่วนและดูดีขนาดนี้คะ The Breath (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปร่าง [n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; physique   FR: aspect [m] ; forme [f]
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appearance[N] รูปร่างหน้าตา, See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม, Syn. look, looks, aspect, features
figure[N] รูปร่าง, See also: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด, Syn. body, form, shape, outline
form[N] รูปทรง, See also: รูปร่าง, สัณฐาน, Syn. figure, shape, structure
line[N] โครงร่าง, See also: รูปร่าง, Syn. outline
look[N] รูปร่างท่าทาง, See also: รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง, Syn. appearance
pattern[N] รูปร่าง, See also: รูปทรง, Syn. form, shape, structure
physique[N] เรือนร่าง, See also: รูปร่าง, ร่างกาย, Syn. structure, physical nature, bodily character
bod[SL] รูปร่าง, See also: รูปร่างดี
carcass[SL] ร่างใหญ่, See also: รูปร่างโต
odd-bod[SL] รูปร่างแปลก, See also: รูปร่างพิเศษ, รูปร่างไม่เหมือนคนทั่วไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
barytone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone

English-Thai: Nontri Dictionary
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
bodiless(adj) ไม่มีรูปร่าง,ไม่มีร่าง,ไม่มีกาย
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
cretinism(n) รูปร่างแคระแกร็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
look (n ) รูปร่างหน้าตา = appearance; ท่าที = aspect
See also: S. appearance, aspect, A. -,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
姿[すがた, sugata] (n) รูปร่าง,สิ่งที่ปรากฏให้เห็น
[かたち, katachi] (n) รูปร่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
造り[つくり, tsukuri] รูปร่าง, โครงสร้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top