Search result for

รูปพรรณ

(28 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปพรรณ-, *รูปพรรณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปพรรณ[N] description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
รูปพรรณ[N] ornaments, See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry, Example: เขาเป็นช่างทำเครื่องรูปพรรณฝีมือดี, Thai definition: เงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ
รูปพรรณสัณฐาน[N] appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปพรรณ(รูบปะพัน) น. ลักษณะ, รูปร่างและสี, เช่น รูปพรรณวัว รูปพรรณควาย
รูปพรรณเงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ เช่น เงินรูปพรรณ ทองรูปพรรณ.
รูปพรรณสัณฐานน. รูปร่างลักษณะ เช่น เขามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร สูงหรือต่ำ ดำหรือขาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identityรูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The witnesses' description of the driver and passenger... match that of Lee and Patel.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง... ตรงกับลีและเปเทล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
How would you describe the suspect?ช่วยอธิบายรูปพรรณของชายผู้ต้องสงสัยหน่อย Hell or High Water (2008)
I don't need to explain to anybody in this room why the scope, the details, the very existence of this project must be so carefully protected.ผมไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครก็ตาม ในห้องนี้ เกี่ยวกับรายละเอียดหรือรูปพรรณสันฐาณ ของสินค้าตัวนี้ มันจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ Duplicity (2009)
Listen, I'm a little fuzzy on the mechanics here but could you not stop this woman from killing this man?เขาพูดว่าเธอเป็นนังแพทศยา แต่Nผมหมายถึง เธอเป็นนังเเพทศยา ผู้หญิงคนนี้ระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม เธอระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม Negro Y Azul (2009)
The assets for one of history's most notorious serial killersรูปพรรณของคนที่รู้มากที่สุดของนักฆ่า Saw VI (2009)
the witnesses were able to give us enough for a sketch.พยานสองคนนั้นช่วย ระบุรูปพรรณเพื่อเสก็ตซ์ภาพ The Big Wheel (2009)
Detective benning can get a name and a description to our patrol cars as quickly as possible.นักสืบเบนนิ่งส่งรายชื่อและรูปพรรณ \ ให้สายตรวจเร็วที่สุด To Hell... And Back (2009)
We've sent his description to hospital security and dispatch all available agents.เราได้ส่งลักษณะ รูปพรรณ ไปให้ืทาง รปภ.ของโรงพยาบาล และแจ้งข่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่ เท่าที่ได้ A New Day in the Old Town (2009)
A woman also saw a man fitting Kitazato's description fleeing the scene afterwards.ผู้หญิงอีกคนก็เห็นคนที่มีรูปพรรณตรงกับ Nคิตะซาโต้ กำลังวิ่งหนีจากที่เกิดเหตุ Episode #1.8 (2009)
See, Jeff, this is a chart of the features we're staying away from...อย่างที่เห็น เจฟ นี่คือชาร์ทของรูปพรรณลักษณะ Football, Feminism and You (2009)
They won't have your photograph yet, but they will have your description.ถึงเขาไม่มีภาพถ่าย แต่ก็มีรูปพรรณของคุณ The Next Three Days (2010)
Ring the city. Close bus and train stations. And get their description to the state police.ฟังนะ ปิดสถานีรถไฟ รถบัส ส่งรูปพรรณพวกเขาให้ทุกหน่วย The Next Three Days (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature   FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: jewellery ; gold or silver ornaments   FR: joaillerie [f]
รูปพรรณสัณฐาน[n.] (rūppaphan santhān) EN: appearance ; description   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signalment[N] รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
zoography(โซออก'ระฟี) n. สาขาสัตว์วิทยาที่เกี่ยวกับรูปพรรณลักษณะของสัตว์., See also: zoographer n. zo?grapher n. zoographic adj. zo?graphical adj., Syn. zography

English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top