Search result for

รีรอ

(37 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รีรอ-, *รีรอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีรอ[ADV] hesitantly, See also: hesitatingly, indecisively, haltingly, reluctantly, Syn. รีๆ รอๆ, Example: ผมไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย, Thai definition: แสดงอาการลังเลใจออกมา, ไม่แน่ใจที่จะทำลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีรอก. ชักช้า, ลังเลใจ, เช่น มัวรีรออยู่ทำไม กินโดยไม่รีรอ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He run into it, or hit a tree while it was giving him head?มันไม่รีรอเลยรึ เอาหัวขวิดกับต้นไม้ ทั้งๆที่หัวทิ่มไป Pilot (2008)
Wasting no time after his suspension, he is back!ไม่มีรีรอแล้วครับ หลังจากถูกสั่งพัก เขากลับมาแล้ว! The Love Guru (2008)
you don't wait for anything. Anything.คุณไม่ต้องรอ ไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้น The Ruins (2008)
We called you about 50 times.ฉันก็เลยไม่อยากรีรอ ABQ (2009)
What are you waiting for? !มัวรีรออะไรอีก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
So, what are we waiting for?ยังมัวรีรออะไรอยู่ล่ะ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
No time today, no time todayไม่มีเวลาแล้ว รีรอไม่ได้ Alice in Wonderland (2010)
People our parents' age don't wait around for love to bloom. They know what they want.คนรุ่นพ่อแม่เรา ไม่รีรอความรัก Home (2010)
♫ You don't have to wait ♫Mata nakute mo ii yo คุณไม่ต้องรีรออีกต่อไปแล้ว Hanamizuki (2010)
For the rest of us, we linger.ส่วนที่เหลือ ยังรีรออยู่ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
How much Adderall have you had today? A lot. Doesn't matter.กินอะดรีรอลไปกี่เม็ดเนี่ย? เยอะ ช่างมันเหอะ Wolf Moon (2011)
Because the unsub shows signs of one neat aspect and started killing suddenly and effectively with no break, we believe he was recently incarcerated or institutionalized.และเขาเอาความโกรธ มาลงที่พวกเธอเหล่านั้น เนื่องจากคนร้ายได้ทิ้ง สัญลักษณ์ในแง่มุมหนึ่งไว้ และเริ่มลงมือฆ่าในทันทีโดนไม่รีรอ The Stranger (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; tarry ; wait ; hesitate   FR: hésiter ; attendre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggle[VI] รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
linger[VI] อ้อยอิ่ง, See also: รีรอที่จะไป, Syn. loiter, tarry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
immediacy(อิมี'เดียซี) n. ความฉับพลัน,ความไม่รีรอ,ความใกล้ชิด
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ
temporize(vt) ผัดไป,รีรอ,ดำเนินนโยบายชั่วคราว

German-Thai: Longdo Dictionary
unverzüglich(adv) ในทันที, โดยเร็ว, โดยไม่รีรอ เช่น Die Einführung von Studienentgelten muss unverzüglich geschehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top