Search result for

รำลึกถึง

(26 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รำลึกถึง-, *รำลึกถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รำลึกถึง[V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึกถึง, Example: คนแก่คนเฒ่ายังรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"And you're going to be in our daily prayers, forever."Ҩ֧֡س 仨ѹ” As Good as It Gets (1997)
But some efforts are less successful... unfortunately.มันช่วยให้เรารำลึกถึงการต่อสู้ครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของเรา แม้จะโชคร้าย... ประสบผลสำเร็จเพียงน้อย The Red Violin (1998)
It's odd.มีการ์ดรำลึกถึงส่งถึงพ่อแม่เธอ Valentine (2001)
And, to help you remember that lesson...และนี่ มันจะช่วยให้เจ้ารำลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ Mulan 2: The Final War (2004)
There are no monuments dedicated to me.ไม่มีใครสร้างอนุเสาวรีย์ /ให้ใครต่อใครรำลึกถึงฉัน The Notebook (2004)
Tomorrow, payback. Now, think about that for a second.พรุ่งนี้คือวันล้างแค้น ตั้งสติรำลึกถึงวันสำคัญ The Longest Yard (2005)
And all of us living here today owe a debt of gratitude to these four brave men who struggled and withstood and sacrificed in order that this island might grow and prosper into what it is today.เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณ ...ของผู้กล้าหาญทั้งสี่ท่าน... ...ผู้ยืนหยัด อดทนฟันฝ่า และเสียสละ... The Fog (2005)
Saudade.ซอดาดี้-รำลึกถึง Rio (2006)
Brazil is saudade now, too.ตอนนี้ บราซิลอยู่ในช่วงรำลึกถึงด้วย Rio (2006)
I have to say I have no doubt that this years Big Z Memorial is just going to be just the best ever.ผมต้องบอกว่า ไม่ต้องสงสัย ว่างาน รำลึกถึงบิ๊กซี ปีนี้ จะต้องเป็น งานที่เป็นที่สุด ของที่สุด Surf's Up (2007)
Sergeant, I wanted you to know that if I do indeed now own the land belonging to... belonging to Leslie, that I intend to turn it into a memorial garden, in her honor.จ่าครับ,ผมอยากให้คุณรู้ว่า อันที่จริง ที่ดินที่เลสลี่อยู่ สมบัติของเลสลี่ ซึ่งผมตั้งใจว่าจะทำมันเป็นที่รำลึกถึงเธอ Hot Fuzz (2007)
Andin years to come we'll reminisceและเมื่อหลายปีผ่านพ้นไป เราจะรำลึกถึง Enchanted (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รำลึกถึง[v.] (ramleuk theung) EN: commemorate   FR: commémorer

English-Thai: Longdo Dictionary
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
nostalgic(adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moon[VI] คิดคำนึงถึง, See also: รำลึกถึง, นึกถึง, Syn. dream, fantasize, imagine
reminisce[VI] พูดหรือเขียนถึงอดีต, See also: รำลึกถึงอดีต, หวนนึกถึงอดีต, Syn. retrospect, write one's memoirs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)
communicantn. ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู,ผู้ติดต่อ,ผู้ส่งข่าว. adj. ซึ่งติดต่อ
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
reminisce(เรม'มะนิส) vi. รำลึกถึงอดีต,ระลึกถึงอดีต,ระลึกถึง,จำได้,หวนระลึกถึง
reminiscence(เรมมะนิส'เซินซฺ) n. การรำลึกถึงอดีต,ความทรงจำ,เหตุการณ์ในอดีตที่จำได้,บันทึกความทรงจำ,ของรำลึก,สิ่งที่ทำให้รำลึกถึง,ข้อรำลึก, Syn. recollection,memory
reminiscent(เรมมะนิส'เซินทฺ) adj. ชวนรำ-ลึกถึง,เตือนความทรงจำ,เกี่ยวกับการรำลึกถึงอดีต,เป็นของรำลึก
sentiment(เซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึก (ต่อบางสิ่งบางอย่าง) ,ความรู้สึก,ความรู้สึกรำลึกถึง,ความคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,อารมณ์., Syn. feeling

English-Thai: Nontri Dictionary
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top