Search result for

ราชินี

(41 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราชินี-, *ราชินี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราชินีน. พระมเหสี.
ราชินีน. ชื่อปูน้ำจืดชนิด Thaiphusa sirikit (Naiyanetr) ในวงศ์ Potamidae กระดองสีม่วงอมน้ำเงิน ขอบกระดองและขาก้ามสีขาว ขาสีแดง อาศัยอยู่ตามลำห้วย พบที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, ปูสามสี หรือ ปูไตรรงค์ ก็เรียก.
ราชินีนาถน. พระราชินีที่ทรงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และทรงได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้หญิง เช่น พระราชินีนาถวิกตอเรีย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Queensราชินี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That you needed to knock over on your way to take the queen.ที่เธอต้องการเพื่อไปถึงตัวราชินี Pret-a-Poor-J (2008)
And no queen of mine will fight like a man.และไม่มีราชินีสำหรับข้า ที่สู้เหมือนผู้ชาย Outlander (2008)
The queen has lost yet another child, a boy.พระราชินี ทรงสูญเสียลูกไปอีกคนแล้ว ผู้ชายด้วย The Other Boleyn Girl (2008)
He has a wife.พระองค์มีพระราชินีอยู่แล้วนะ The Other Boleyn Girl (2008)
The king has secured for you, a position in the queen's household.พระราชาได้มอบหมายให้เจ้า ไปรับใช้ในที่พำนักของราชินี The Other Boleyn Girl (2008)
But put yourself in the queen's shoes.ลองคิดถึงพระทัยของราชินี ข้าว่าพระนางเองก็รู้... The Other Boleyn Girl (2008)
You will join the court of the French queen and stay there until your father has forgiven you.เจ้าจะต้องไปราชสำนัก แห่งพระราชินีฝรั่งเศส ...และอยู่ที่นั่น จนกว่าพ่อของเจ้าจะให้อภัย The Other Boleyn Girl (2008)
Now go to France. The queen of France is sophisticated.ไปฝรั่งเศส พระราชินีแห่งฝรั่งเศสทรงทันสมัย The Other Boleyn Girl (2008)
The queen will have his head spinning with pretty little Spanish things.พระราชินีก็กำลังปั่นหัวพระองค์ ไปกับเรื่องราวของพวกสเปนที่น่ารักน่าชัง The Other Boleyn Girl (2008)
I receive regular reports from the dowager queen.ข้าได้รับรายงานเป็นประจำ จากพระราชินีหม้าย The Other Boleyn Girl (2008)
The queen offers her ladies a broad education.พระราชินีให้การศึกษาแก่นางกำนัล อย่างกว้างขวางเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
How could I ever trust you when I've seen how you betrayed first your wife now my sister?จะให้หม่อมชั้นเชื่อฝ่าบาทอีกได้อย่างไร... ในเมื่อหม่อมฉันได้เห็นว่า ท่านได้ทรยศต่อพระราชินี แล้วตอนนี้ ก็จะเป็นน้องสาวของหม่อมชั้นอีก The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชินี[n.] (rāchinī) EN: queen   FR: reine [f]
ราชินีกุล[n.] (rāchinīkun) EN: lineage of the queen   
ราชินีมด[n. exp.] (rāchinī mot) EN: ant's queen   FR: fourmi reine [f] ; reine (des fourmis) [f]
ราชินีสีทอง [n. exp.] (rāchinī sī thøng) EN: ?   FR: ?
ราชินีหินอ่อน [n. exp.] (rāchinī hin-øn) EN: ?   FR: ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queen[N] ราชินี, See also: พระราชินี, Syn. female ruler, regent, consort, fairy queen
queen mother[N] ราชินีม่ายของกษัตริย์องค์ก่อน
ranee[N] ราชินี, Syn. rani
rani[N] ราชินี, Syn. ranee
regina[N] ราชินี
reginae[N] ราชินี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ma'am(แมม,มาม) n. =madam,แหม่ม,คำเรียกทักทายราชินีหรือเจ้าหญิงอังกฤษ
maharanee(มหารา'นี) n. มหาราชินี,ภรรยาของมหาราช,เจ้าหญิงอินเดีย
maharani(มหารา'นี) n. มหาราชินี,ภรรยาของมหาราช,เจ้าหญิงอินเดีย
maid-in waiting(เมด'อินเวท'ทิง) n. หญิงที่ยังไม่แต่งงานที่เป็นหญิงรับใช้พระราชินีหรือเจ้าหญิง pl. maids-in-waiting
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
queenly(ควีน'ลี) adj. แห่งราชินี adv. ในลักษณะท่าทางของราชินี, See also: queenliness n.
ranee(รา'นี) n. (ในอินเดีย) มเหสี,ราชินี,กษัตรี,เจ้าหญิงผู้ครองแผ่นดิน, Syn. rani
regina(รีไจ'นะ) n. ราชินี,ตำแหน่งราชินี, See also: reginal adj., Syn. queen

English-Thai: Nontri Dictionary
empress(n) จักรพรรดินี,ราชินี
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
queen(n) มเหสี,ราชินี,เทพี,นางพญา,นางงาม

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top