Search result for

ราคาแพง

(20 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราคาแพง-, *ราคาแพง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Park views are probably 50% more.วิวสวนราคาแพงกว่า 50 % Joy (2008)
We lose all the Niner business, buy ourselves a huge black-เราสูญเสียธุรกิจพวกไนเนอร์ทั้งหมด โดยพวกเราเองซื้อราคาแพงมาก Pilot (2008)
Do not compound your failure this day by allowing our prize warship to fall.อย่าซ้ำเติมความผิดพลาดของเจ้าในวันนี้ ด้วยการล่มยานราคาแพงของเราอีกเลย Destroy Malevolence (2008)
The precious mirror is broken and you are partly to blameกระจกราคาแพงก็แตกไปแล้ว และท่านก็มีส่วนทำให้มันเสียหาย Portrait of a Beauty (2008)
Wow, your father plastered you with expensive clothes?พ่อของฉันทำงานหนักมาก ท่านถึงขนาดซื้อเสื้อผ้ามียี่ห้อราคาแพงให้ฉัน Scandal Makers (2008)
A very valuable finger.เป็นนิ้วมือที่มีราคาแพงมากๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Family is a horrible price to pay for what we're trying to do.ครอบครัวคือบทเรียนราคาแพง เรากำลังพยายามเพื่ออะไร Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Oh, I'm sure it was a lot of champagne, wine.เบื่อมั้ย ราคาแพงขนาดนั้น เอ่อ... The Girlfriend Experience (2009)
The ones who have it let you know with their brand-new clothes... their expensive appliances...คนที่อยากจะแสดงออก ทำให้รู้ได้ด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมตัวใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนราคาแพงของพวกเขา Mama Spent Money When She Had None (2009)
The cost of living in a home with silver pens and rare French wines?ค่าใช้จ่ายในบ้าน กับปากการาคาแพง แล้วก็ไวน์ฝรั่งเศสเนี่ยนะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
They're worth a lot of dinero.มันถูกนำเข้าประเทศมานะ มันราคาแพงมากด้วย A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราคาแพง[n. exp.] (rākhā phaēng) EN: high price   FR: prix élevé [n]
ราคาแพง[adj.] (rākhā phaēng) EN: dear ; high-priced ; expensive   FR: cher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n.,vt.,vi. คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป,อัดไฟมากเกินไป,เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป,คุยโม้., See also: overcharger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dearness(n) ความเป็นที่รัก,ความน่ารัก,ราคาแพง
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป,คิดราคาแพงไป,อัดไฟมากเกินไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top