Search result for

ราก

(117 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราก-, *ราก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โกรกกราก (adv ) เร่งรีบ, รีบด่วน *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากผม    [N] roots of hair, Example: ปัญหาผมร่วงเกิดจากเซลล์รากผมอ่อนแอ
รากฐาน    [N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
รากฐาน    [N] foundation, See also: groundwork, base, basis, Example: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง, Thai definition: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้
รากดิน    [N] earthworm, Syn. ไส้เดือน
รากฝอย    [N] rootlet, See also: fibrous root, Example: เขารัดรากฝอยของต้นไม้ ก่อนย้ายไปปลูกในกระถางใหม่, Thai definition: รากที่เป็นเส้นเล็กๆ แตกออกจากรากแก้ว
รากสาด    [N] typhoid, See also: typhus, Thai definition: กลุ่มโรคที่มีอาการไข้สูงนานเป็นสัปดาห์ มีผื่นขึ้น แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ไข้รากสาดน้อย และ ไข้รากสาดใหญ่
รากศัพท์    [N] root, Example: ”ภาษา” เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ “ภาษ” แปลว่าพูด, Count unit: คำ, Thai definition: รูปเดิมของคำที่ยังไม่ได้เติมอุปสรรคและลงปัจจัยหรือที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปไปด้วยประการอื่น
รากเลือด    [V] vomit blood, See also: spit blood, Thai definition: อาเจียนเป็นเลือด
รากเลือด    [ADV] seriously, See also: severely, Syn. สาหัส, หนัก, มาก, Example: กลุ่มคนตกงานพวกนี้จะลำบากมากที่สุดชนิดรากเลือดทีเดียว
รากเหง้า    [N] rhizome, See also: root, Syn. ราก, Example: คนพเนจรอย่างผม บางครั้งก็ขุดรากเหง้าของพืชพันธุ์ต่างๆ มากินเป็นอาหาร, Thai definition: ลำของพรรณไม้บางชนิดที่อยู่ใต้ดิน เช่น กล้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รากน. ส่วนของต้นไม้ ตามปรกติอยู่ในดิน มีหน้าที่ดูดอาหารเลี้ยงลำต้น, โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น รากผม รากฟัน
รากเรียกฐานที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่รองรับอาคาร ว่า รากตึก หรือ ฐานราก
รากต้นเดิม, เค้าเดิม, เช่น รากศัพท์.
รากก. อาเจียน, อ้วก, สำรอกออกทางปาก.
รากน. อาการที่สำรอกออกมาทางปาก.
รากกล้วย ๑น. ชื่อปลาน้ำจืดทุกชนิดในสกุล Acantopsisวงศ์ cobitidae หัวยาวปลายแหลม ลำตัวยาวเรียว ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนหรือเทา ข้างตัวมักมีจุดสีดำเรียงในแนวยาวหรือประอยู่ด้านหลัง บ้างมีแถบสีดำคล้ำตามแนวยาว พบอาศัยอยู่เป็นฝูงตามลำน้ำใหญ่ที่มีน้ำไหลหรือพื้นท้องน้ำเป็นกรวดทรายซึ่งปลามุดซ่อนตัว, ซ่อนทราย กล้วย ทราย หรือ หมู ก็เรียก.
รากกล้วย ๒ดู ปากจิ้งจก ๒.
รากขวัญน. กระดูกไหปลาร้า เรียกว่า พระรากขวัญ.
รากค้ำน. รากของพืชบางชนิดที่งอกจากบริเวณเหนือโคนลำต้น เช่น โกงกาง ข้าวโพด เตย ทำหน้าที่ค้ำพยุงลำต้น.
รากฐานน. หลักสำคัญอันเป็นพื้นฐานรองรับ, ส่วนที่เป็นพื้นรองรับสำหรับพัฒนาต่อไป, เช่น วางรากฐานการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของวิชาวิทยาศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rootราก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rootราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rootราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhiz(o)-ราก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhiz(o)-ราก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascicled rootรากกลุ่ม, รากพวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
root mean squareรากกำลังสองเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stilt root; brace root; prop rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islamic fundamentalismรากฐานนิยมอิสลาม [TU Subject Heading]
Religious fundamentalismรากฐานนิยมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Root cariesรากฟันผุ [TU Subject Heading]
Rootsราก [TU Subject Heading]
Roots (Botany)ราก (พฤกษศาสตร์) [TU Subject Heading]
Tooth rootรากฟัน [TU Subject Heading]
รากฐาน รากฐาน
ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Apicoectomyรากฟัน, การตัด [การแพทย์]
Burdock Rootรากเบอร์ดอก [การแพทย์]
Cranial Nerves, Roots ofรากประสาทสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น New Haven Can Wait (2008)
So we'll just sit here and wait.งั้นเราก็คงได้แต่รอสินะ New Haven Can Wait (2008)
And we got in the chambray you like.และเราก็ใส่ไว้ในผ้า Chambray ที่เธอชอบ New Haven Can Wait (2008)
We know you're tight with him. We know he's on campus.เรารู้ว่านายซี้กับมัน และเราก็รุ้ว่ามันอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
It turns out he killed a few trust funds around here.รากฏว่าพ่อฉันทำลาย trust fund New Haven Can Wait (2008)
May--maybe we shouldn't be friends.บางที.. เราก็ไม่ควรจะเป็นเพื่อนกันต่อไป New Haven Can Wait (2008)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
We could at least try, right? Fine.อย่างน้อยพวกเราก็ควรพยายาม ใช่ไหม ได้ Chuck in Real Life (2008)
We both know you'll do it again. It's just a question of when.ราก็รู้ คุณจะทำมันอีก คำถามก็คือเมื่อไหร่ Chuck in Real Life (2008)
Now that we've established that I own you,ตอนนี้ดูเหมือนเรากำลังทำสิ่งที่ฉันจะเป็นหนี้เธอนะ Chuck in Real Life (2008)
Waving a white flag, are we?พวกเรากำลังยอมแพ้ งั้นหรอ ? Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราก[n.] (rāk) EN: root   FR: racine [f]
ราก[n.] (rāk) EN: root ; foundation   FR: fondation [f] ; base [f]
ราก[n.] (rāk) EN: vomit   FR: vomi [m] ; vomissure [f]
ราก[v.] (rāk) EN: vomit   FR: vomir
รากคำ[n.] (rākkham) EN: root ; prefix root   FR: racine [f]
รากฐาน[n.] (rākthān) FR: fondement [m] ; base [f]
รากตึก[n. exp.] (rāk teuk) EN: building foundation   FR: fondations (d'un immeuble) [fpl]
รากที่สอง [n. exp.] (rāk thī søng) EN: square root   FR: racine carrée [f]
รากที่สาม [n. exp.] (rāk thī sām) EN: cube root   FR: racine cubique [f]
รากบัว[n. exp.] (rāk būa) EN: lotus roots   FR: racine de lotus [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base    [N] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด, Syn. basis
basic    [ADJ] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ
basis    [N] รากฐาน, See also: หลักพื้นฐาน, หลัก, Syn. foundation
foundation    [N] รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง), Syn. base, basement
fundamental    [N] รากฐาน, See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
groundwork    [N] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ฐาน, Syn. base, basis, bottom, foundation
grub    [N] ตอไม้, See also: รากหรือโคนที่เหลือจากการตัดหรือโค่นต้นไม้
radical    [N] ราก (คำศัพท์, ตัวเลขทางคณิตศาสตร์)
radix    [N] ราก (ทางคณิตศาสตร์)
rhizome    [N] เหง้า, See also: ราก, ลำต้นใต้ดิน, Syn. rootstock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
acronical(อะครอน' นิคัล) adj. ซึ่งเกิดหรือปรากฏหลังตะวันตกดิน (occurring at sunset)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.

English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปราก
base(n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
birthrate(n) อัตราการเกิดประจำปี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
calgue (n) รากหญ้า
See also: S. grass root,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平方根[へいほうこん, ] (n ) รากที่สอง - สแควร์รูท , See also: R. square root

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: รากฐาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Phänomen(n) |das, pl. Phänomene| ปรากฎการณ์, See also: phänomenal adj.
Wurzel(n) |die, pl. Wurzeln| รากไม้
Haarwurzel(n) |die, pl. Haarwurzeln| รากผม
Zahnwurzel(n) |die, pl. Zahnwurzeln| รากฟัน
Wurzelzahl(n) |die, pl. Wurzelzahlen| เลขราก, See also: A. die Potenzzahl
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ปรากฏกายหรือมา เช่น Warum bist du nicht zum Vortrag erschienen? ทำไมเธอถึงไม่มาเข้าสัมมนา , See also: S. auftauchen,
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น
gelegentlich(adj adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top