Search result for

รั้น

(38 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รั้น-, *รั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้น[ADJ] stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รั้นก. ร่นเข้าไป, ท้นเข้าไป, เช่น จมูกรั้น.
รั้นว. ดื้อดันทุรัง เช่น เด็กคนนี้รั้นจริง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Close the incisions.เลิกรั้นเถอะ Lucky Thirteen (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
That's one hard-nosed son of a bitch.ไอ้นี่มันรั้นจริง ๆ ให้ตายซิ 24: Redemption (2008)
She doesn't need a leash, I'd say quite the contrary.เธอไม่ต้องการการควบคุม แค่หัวรั้นนิดหน่อย Confessions of a Shopaholic (2009)
I...รั้นเกินกว่าที่เค้าจะยอมรับ นายก็รู้นี่ My Bloody Valentine (2009)
I went and did it anyway.แต่ฉันก็ยังรั้น Chuck Versus the Best Friend (2009)
All right, skeptic, what's your sign?ก็ได้ แม่หัวรั้น เธอเกิดราศีอะไร Cold Comfort (2009)
Looks like you still need this mule to carry your money.ดูเหมือนแกยังต้องการจะให้ไอ้รั้นนี่แบกเงินให้อยู่นะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
What about the aggressively ignorant people that live here?แล้วพวกหัวรั้นก้าวร้าวที่อยู่เมืองนี้ล่ะ Shake and Fingerpop (2009)
You're so persistent, Vice Principal.คุณหัวรั้นจริงๆ ครูใหญ่ Gokusen: The Movie (2009)
THE ONLY WAY TO HAVE A NORMAL LIFE IS WITHOUT YOU IN IT.- พี่ของลูก มันหัวรั้น Valley Girls (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; be dogmatic   FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strong-minded[ADJ] ดื้อ, See also: รั้น, มุ่งมั่น, Syn. headstrong, obstinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
bigot(บิก'เกิท) n. คนหัวดื้อ,คนดื้อรั้น, Syn. fanatic
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ,คนรั้น,คนโง่, See also: bulletheaded adj.
bullheaded(บูล'เฮดดิด) adj. หัวดื้อ,รั้น
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง่
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
contumacy(คอน'ทุมะซี) n. การดื้อรั้น,การแข็งข้อ, Syn. stubborness

English-Thai: Nontri Dictionary
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
bullhead(adj) รั้น,หัวดื้อ
bullish(adj) คล้ายวัว,โง่,ดื้อ,รั้น
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top